univer zi tet singidunum poslovni fakultet iii godina bankarstvo
Download
Skip this Video
Download Presentation
UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO. Prof dr Miroljub Hadžić. Cilj poglavlja :. Upoznavanje sa najvažnijim medjunarodnim bankarskim i finansijskim institucijama, njihovim nastankom, ciljevima, načinom funkcionisanja i organizacijom

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNIVER ZI TET SINGIDUNUM POSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO' - dermot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
univer zi tet singidunum poslovni fakultet iii godina bankarstvo

UNIVERZITET SINGIDUNUMPOSLOVNI FAKULTET III GODINA BANKARSTVO

Prof dr Miroljub Hadžić

cilj poglavlja
Cilj poglavlja:
 • Upoznavanje sa najvažnijim medjunarodnim bankarskim i finansijskim institucijama, njihovim nastankom, ciljevima, načinom funkcionisanja i organizacijom
 • Prikaz Medjunarodnog monetarnog fonda, zatim sistem Svetske banke
 • Posebno se obradjuje Evropska monetarna unija i Sistem Evropske centralne banke i finansijske institucije koje se na nju naslanjaju.
5 medjunarodne banke i finansijske institucije
5. MEDJUNARODNE BANKE I FINANSIJSKE INSTITUCIJE

5.1. Medjunarodni monetarni fond - MMF

5.2. Svetska banka - SB

5.3. EMU i ECB

5.4. Evropska investiciona banka - EIB

5.5. Evropska banka za obnovu i razvoj -EBRD

6 1 medjunarodni monetarni fond mmf
6.1. Medjunarodni monetarni fond MMF
 • Medjunarodna konferencija u Breton Vudsu 1944. – osnove budućeg medjunarodnog finansijskog sistema
 • Osnovan MMF (IMF) i MBOR (IBRD)
 • Zadatak - organizavanje svetske privrede kroz medjunarodnu monetarnu aktivnost
 • Ciljevi MMF:
  • unapredjenje mon saradnje,
  • podsticanje spoljne trg,
  • uspostavljanje multirataralnog sistema plaćanja,
  • promocija dev stabilnosti, stabilnost dev kursa,
  • eliminisanje dev restrikcija,
  • stand by rezerve i pomoć u prevazilaženju PB teškoća
 • Nadzor nad medj monetarnim sistemom
 • 184 zemalja članica, 2.700 zaposlenih, vrednost kvota 327 mlrd $, pozajmice 90 mlrd $ (82 zemlje) i tehnička pomoć 367 eksperta u 2004.
nastavak
Nastavak...
 • Za pomoć u svetskoj ek krizi deficit od 400 mil USD do 2011., uz smanjene troškova od 100 mil USD i otkaz za 380 zaposlenih
 • G20 u 2009. odlučili za povećanje budžeta od 500 mil USD i raspodelu oko 250 mil USD SPV članicama
 • Upravljačka struktura: Bord guvernera, Izvršni bord i direktori(regiolana odeljenja, funkcionalna odeljenja, IT, servisi i podrška)
 • Bord guvernera – 1 predstavnik svake zemlje, 1 godišnje
 • Izvršni odbor – 24 člana, od kojih 5 zemlje sa najvećim kvotama
 • Izvršni direktor rukovodi poslovima preko godine
 • Dominik Štros Kan - Izvršni direktor
 • Broj glasoa je uasaglašen sa kvotom zemlje – 250+1 glas na 100.000spv
 • Kratkoročni i srednjeročni krediti
 • Direktno viučenje ili stand by aranžman (uslovi)
 • Povlačenje sredstava: olakšice za strukturno prilagodjavanje, za kompenzaciono firnairane, za finansiranje tampon zaliha, dodatne finansijke olakšice koje su zamenjenen politikom uvećanog pristupa
5 2 svetska banaka sb
5.2.Svetska banaka SB
 • Grupa Svetske banke:
  • 1) Medjunardona banaka za rekonstrukciju i razvoj IBRD
  • 2) Medjunardono udruženje za razvoj IDA
  • 3) Medjunarodna finansijska korporacija IFC
  • 4) Agencija za medjunarodne finansijske garancije MIGA
 • Zemlje članice imaju isključivo pravo upravljanja
 • Robert Zelik predsednik Borda
 • IBRD: osnovana 1945., članstvo 184 zemlje, pozajmice 349 mlrd $ ( 11 mlrd$ u 2004 za 87 projekata u 33 zemlje), promcija održivog razvoja kroz pozajmice, garancije i savetodavne usluge
 • IDA: osnovana 1960., članstvo 165 zemalja, pozajmice ukupno 151 mlrd $ (9 mlrd$ u 2004. za 158 projekta u 62 zemlje), obezbedjuje koncesiono finansiranje za najsiromašnije, kroz lakši pristup kreditorima, pomoć za povećanje produktivnosti, unapredjnje strategije smanjenja zaduženosti, unaprednje investicione klime
nastavak1
Nastavak...
 • IFC – Medj.fin.korporacija
  • Osnovana 1956., 176 članica,
  • cilj – unapredjenje razvoja kroz pomoć privatnom sektoru,
  • pozajmice 23.5 mlrd USD
 • MIGA – Agencija za medj.fin. Garancije
  • Osnovana 1988.,
  • 164 člana,
  • iznos garancija 13.5 mlrd USD,
  • pomoć stranim direktnim investicijama kroz garancije
5 3 emu i sistem ecb
5.3. EMU i Sistem ECB
 • Geneza EU i EMU
 • EU dobija sve više politički karakter
 • Začetak Rimski ugovor 1957.- zajedničko tržište: sloboda kretanja kapitala, otvaranja biznisa i pšružanja usluga
 • Bela knjiga 1985. dovršavanje regulative jedinstvenog tržišta
 • Sporazum iz Mastrihta 1992.– EU+EMU
 • Uslovi konvergencije: 1) stabinost cena 1.5% 2) budž def 3% GDP 3) javni dug 60% GDP 4) K 2 procentna poena 5) stabilnost kursa
 • Etape EMU I 1990 jedinstveno fin trž II 97/99 EMI III EVRO
 • EVRO 1) 1998. uslovi konvergencije 2) 1999 fiksiranje kurseva i žiralni novac 3) 2002 kovanice banknote
 • Članice EMU: 1)Belgija 2)Španija 3)Nemačka 4)Francuska 5)Grčka 6)Irska 7)Italija 8)Luksemburg 9)Holandija 10)Austrija 11)Portugal 12)Finska 13)Slovenija14) Malta 15) Kipar 16) Slovačka
 • Članovi EU kandidati za EMU:1) Danska 2) Švedska 3) V.Britanija, 4) Češka 5)Estonija 6) Litvanija 7) Latvija 8)Madjarska 9) Poljska 10) Bugarska 11) Rumunija
nastavak2
Nastavak...
 • ECB 1998. ESCB
 • Zadaci ESCB
  • 1) mon pol
  • 2) devizni poslovi
  • 3) dev rezereve
  • 4) PP
  • 5) prudencijalna kontrola
 • ECB neazvisna u izvršavanju zadataka
 • Organi: Savet guvernera (članovi IO + 16 nacionalnih guvernera) i Izvršni odbor (P, PP i 4 člana)
 • Generalni savet
 • Uloga nacionalnih CB
 • Početni kapital 5 mlrd EVRA
5 4 evropska investiciona banka eib
5.4.Evropska investiciona banka -EIB
 • EIB – Luksemburg, Osnovana Rimskim ugovorom 1957.
 • Finansiranje investucija za jačanje integracije – uravnotežen i skladan razvoj EU
 • Autonomna institucija za podršku ekonomskim politikama
 • Autonomnost se obezbedjuje finansiranjem koje se oslanja pretežno na pozajmice na fin.trž.
 • Cilj: finansiranje investucija za jačanje integracije – uravnotežen i skladan razvoj EU
 • Pretežno finansiranje infrastrukture i manje razvijenih područja
 • Projekti: manje razvijeni, ekologija, energetika, saobraćaj, telekomunikacije, SMEs, zajednički projekti
5 5 evropska banka za obnovu i razvoj ebrd
5.5. Evropska banka za obnovu i razvoj - EBRD
 • EBRD – London 1991,
 • Obuhvata 60 članova: članice EU, zemlje u tranziciji i druge zemlje
 • Početni kapital: 10 mlrd ECU
 • Cilj: jačanje procesa tranzicije i promocija privatne i prduzetničke inicijative
 • Projekti:
  • strukturne reforme,
  • privatni sektor,
  • jačanje fin. institucija,
  • razvoj infrastrukture,
  • jačanje pravne države
rezime poglavlja
Rezime poglavlja:
 • Medjunarodni monetarni fond i Svetska banka nastli su na temelju medjunarodnog dogovora koji je postignut krajem drugog svetskog rata u cilju uspostavljanja novog medjunarodnog monetarnog poretka i obnove ratom razrušene privrede
 • Najveći broj zemalja iz medjunarodne zajednice učlanjene su u ove finansijske instiucije čiji su ciljevi postali kompleksni, kao i pomoć koju pružaju zemljama članicama
 • Posebno važan za Srbiju i ostale zemlje u razvoju je sistem Svetske banke, čiji je cilj unapredjenje potencijala razvoja ovih zemalja
 • Evropska monetarna unija koja je nastala u više koraka u veoma složenom procesu predstavlja vrhunac koordinacije i harmonizacije evropskih ekonomskih integracija
 • Kreiranje i sprovodjenje jedinstvene monetarne, kamatne i devizne politike je zadatak Evropske centralne banke, koja u novije vreme predstavlja primer nezavisne centralne banke.
ad