retorik l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Retorik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Retorik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Retorik - PowerPoint PPT Presentation


 • 616 Views
 • Uploaded on

Retorik. Retorikkens grundbegreber Historisk baggrund Persuasio – indtryk Mundtlighed De fem forarbejdningsfaser Inventio Dispositio Elocutio Aptum Puritas Perspicuitas Ornatus Memoria Actio Artikulation Tempo og pausering Styrke Melodik Klang.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Retorik' - della


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
retorik

Retorik

Retorikkens grundbegreber

Historisk baggrund

Persuasio – indtryk

Mundtlighed

De fem forarbejdningsfaser

Inventio

Dispositio

Elocutio

Aptum

Puritas

Perspicuitas

Ornatus

Memoria

Actio

Artikulation

Tempo og pausering

Styrke

Melodik

Klang

slide2

Retorik

 • Retorik var mulighed for magt og indflydelse
 • Vellykket tale: adressaten oplever det som forståelig og vedkommende
 • Det defineres som:
  • Læren om den hensigtsmæssige udformning af et givet tankeindhold – i tale eller skrift.
  • NB! Retorik er et vidt begreb, så definitionen er kun baseret på vores fremlæggelse
 • Retorikken kendes helt fra:

Retorikkens historie

slide3
Den juridiske tale

Genus iudicale

Tager udgangspunkt i fortiden

Den politiske tale

Genus deliberativum

Tager udgangspunkt i fremtiden

Den påvisende tale

Genus demonstrativum

Tager udgangspunkt i nutiden

I dag findes der flere genrer som prædiker, foredrag osv.

Retorik

Retorikkens grundbegreber

slide4
Peitho (græsk)

Persuasio er blevet teoretiseret siden oldtiden.

Sprogets evnen til at overtale, overbevise eller gøre indtryk på adressanten

Retorik

Persuasio

slide5

Persuasio

Aristoteles har delt har delt peitho ind i de tre hovedformer:

Logos

Ethos

Pathos

Persuasio

 • Logos
 • Ethos
 • Pathos

Hovedformer

slide6

Persuasio

Betyder på græsk ’ord’ og ’tanke’.

Overbeviser ved at appellere til adressatens fornuft ved at fremlægge logiske/dokumenterede argumenter.

Logos

 • Logos
 • Ethos
 • Pathos
slide7

Persuasio

Appellerer til adressatens følelse til taleren.

Graden af overbevisningen afhænger af den tillid man føler for taleren:

Talerens udstråling.

Image, ry, omdømme.

Ethos

 • Logos
 • Ethos
 • Pathos
slide8

Persuasio

Appellerer til adressatens følelser vha. emotive udtryk.

Sprogvalg, eksempler, anekdoter, historier.

Juridisk tale, hvor man ser historien fra den tiltaltes perspektiv, vækker sympati hos adressaten for den tiltalte.

Pathos

 • Logos
 • Ethos
 • Pathos
slide9
Essentielt for alle slags taler er, at adressanten forstår den.

Tage hensyn til adressaten når man vælger fx ord og stil.

Ukomplicerede konstruktioner

Korte sætninger

Begrænset brug af ledsætninger.

Sammenhæng ml. indhold og sprog.

Mundtlighed

slide10
Inventio - Forberedelse

Dispositio - Organisering

Elocutio - Sproglig udformning

Memoria - Udenadslæren

Actio - Fremførelse

De 5 forarbejdningsfaser – Rhetoricas partes

slide11

De 5 forarbejdningsfaser

”Invention” - Brainstorm

Emner og argumenter

Toulmins argumentmodel

Påstand, belæg og hjemmel

Underbygning

Dokumentation

Eksempler

Videre perspektivering

Inventio

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide12

De 5 forarbejdningsfaser

”Læren om den hensigtsbestemte udvælgelse og anordning af det stof, som inventio’en har skaffet til veje” (Fafner)

Dispositio

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide13

Exordium (Indledning)

Narratio

(Sagsfremlæggelse)

Corpus

Argumentatio

Peroratio (Afslutning)

slide14

De 5 forarbejdningsfaser

Elocutio

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio

Sproglig udformning

slide15

De 5 forarbejdningsfaser

Tekstens tilpasning til alle de forhold, der har betydning for, om afsenderen opnår sit mål

Aptum

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio

Emne

Afsender

Adressat

Sprogbrug

Kontekst

slide17

De 5 forarbejdningsfaser

Grammatik

Udtale

Stavning

Etc.

Sprogkvalitet er relativt!

Puritas

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio

Sproglig ’renhed’ og sprogrigtighed

slide18

De 5 forarbejdningsfaser

Fagord og fremmedord

Kompliceret syntaks

Hypotakse

Syntetiske konstruktioner

Sprogligt fyld

Perspicuitas

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio

Tekstens sproglige klarhed og gennemskuelighed

slide19

De 5 forarbejdningsfaser

Sproglig udsmykning, der skal gøre sproget mere levende, personligt og vedkommende.

Har været skyld i stor kritik for retorikken, da den giver en opfattelse af retorik som tom snak, der lyder godt

3 stilniveauer:

1. Genus sublime (høj stil)

2. Genus mediale (neutral stil)

3. Genus subtil (lav stil)

Ornatus

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide20

De 5 forarbejdningsfaser

Man bruger stillistiske virkemidler opdelt i kategorierne:

Ordvalg

Syntaks

Troper og figurer

Ornatus

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide21

De 5 forarbejdningsfaser

Troper:

Ord der bruges i overført betydning

Figurer:

Sproglige skabeloner

Eks. gentagelser, retoriske spørgsmål og direkte henvendelse til publikum

Ornatus

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide22

De 5 forarbejdningsfaser

”Memoria er sindets faste greb om ord og ting for at erkendelsen kan fastholdes

(Cicero)

Memoria

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide23

De 5 forarbejdningsfaser

Artikulation

Tempo og pausering

Styrke

Melodik

Klang

Actio

 • Inventio
 • Dispositio
 • Elocutio
 • Memoria
 • Actio
slide24
Persuasio

Teksten evne til at gøre indtryk

Logos, Pathos og Ethos

De fem forarbejdningsfaser:

Inventio

Dispositio

Elocutio

Memoria

Actio

Opsummering