visuell retorik n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visuell retorik PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visuell retorik

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Visuell retorik - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

Visuell retorik. ” Vanlig retorik ” övertyga genom: Docere - ” Att undervisa ” ; vädjan till logos (förnuft - argument) Delectare – ” Att behaga ” ; förtroendeingivande karaktär, ethos Movere – ” Att (be-) röra ” ; väcker patos , ” känsla ”. Logos: hur budskapet uppfattas - förnuft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Visuell retorik


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Visuell retorik

  2. ”Vanlig retorik”övertyga genom:Docere - ”Att undervisa”; vädjan till logos (förnuft - argument)Delectare – ”Att behaga”; förtroendeingivande karaktär, ethosMovere – ”Att (be-) röra”; väcker patos, ”känsla”

  3. Logos: hur budskapet uppfattas - förnuft Etos: hur budskapet uppfattas - karaktär Patos: vilken känsla budskapet lyfter fram Docere: (exempelvis) att lära någon att se på ett nytt sätt Delectare: roa och kittla (kan vara att något är snyggt gjort) Movere: mottagarna får en (känslomässig) uppfattning om något

  4. Visuell retorik Kriterier för betyg ”3” arbetet har noga dokumenterats, tidiga skisser och idéer bifogas
arbetet presenteras på ett begripligt sätt,
 arbetet är självständigt och unikt,
 studenten har god översiktlig kunskap om kurslitteraturen,
 studenten har deltagit aktivt på alla seminarier

  5. Visuell retorik betyg 4
- förutom ovanstående skall:
 dokumentationen omfatta diskussioner med referens från genomgången teori alternativa upplägg diskuteras hanteringen av referenser vara oklanderlig den muntliga presentationen ha framförts på oklanderligt sätt

  6. Visuell retorik betyg 5

förutom ovanstående kriterier skall: dokumentationen hålla stilistisk hög nivå gällande text arbetet visa på mycket god kunskap och förståelse av begrepp inom områden som beskrivs i kurslitteraturen
 arbetet visa framstående resultat på samtliga betygspunkter ovan

  7. Visuell retorik