Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digital Retorik 8. kursusgang Persuasion PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digital Retorik 8. kursusgang Persuasion

Digital Retorik 8. kursusgang Persuasion

205 Views Download Presentation
Download Presentation

Digital Retorik 8. kursusgang Persuasion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Digital Retorik8. kursusgang Persuasion

 2. PERSUASION BY FUN...

 3. IDAG Gruppe 0: O’Keefe-tekst Persuasion: forelæsning v Lisbeth In-class øvelse Øvelser: Kort gennemgang af MyStory f. andre i gruppenKampagneanalyseøvelse

 4. DAGENS LÆRINGSMÅL • forståelse af begrebet ”persuasion” • analyse af overordnet formål med persuasiv (strategisk) kommunikation • analyse af anvendelse af motiverende/overbevisende virkemidler i digital kontekst, herunder særligt ”information right on time” og ”computer som social actor”

 5. PERSUASION DEFINITION O’Keefe ”a succesful intentional effort at influencing another’s mental state through communication in a circumstance in which the persuadee has some measure of freedom” (Persuasion, s. 5) Fogg: ”an attempt to hange attitudes or behaviours or both (without using coercion or deception)...persuasion...implies voluntary change.... focus on the planned persuasive effects(Persuasive Technology, s. 15-16).

 6. PERSUASION - og retorik?? Charteris-Black: Rhetoric is the art of persuading others, therefore rhetoric and persuasion are inseperable since any definition of rhetoric necessarily includes the idea of persuasion. The essential difference between the two is that rhetoric refers to the act of communication from the hearer’s perspective while persuasion refers both to speaker intentions and to succesful outcomes.(, s. 8-9) • den ”snævre” retorikforståelse • effekten af kommunikation • påvirkning af holdninger, følelser, værdier

 7. PRÆSENTATION AF O’KEEFE TEKST

 8. PERSUASION OG PR Strategisk komm. perspektivet (Wilson/Ogden) ”public opinion is the collection of beliefs, attitudes and opinions expressed by the majority of individuals within a particular group or public about a particular issue or topic of interest to the individuals in that group” (kerneværdier, overbevisninger=> holdninger + self-interests)”the message itself may not be designed to persuade, but the targeted publics may need to be persuaded to pay attention to the message” (p. 31) ”attitudes drives behaviour” - behaviour: the ultimate objective

 9. STRAT KOMM OG COMPUTER • Overtalelse på individplan, men relateret til ”gruppen” (i sig selv afhængig af ”sagen”) • I relation til computer/web: - overtalelse finder kun sted på web - overtalelse starter i et andet medie men fuldføres på web - overtalelse starter på web men fuldføres i andet medie • Hvad er den ”begivenhed”, der får folk til at ændre mening/handle? Finder den sted offline – online?

 10. FOGG/ GRUPPEN ”Among people, similarity emerges in opinion and attitudes, personal traits, lifestyle, background and membership. Designers of persuasive technology should be aware of these forms of similarity and strive to build them into their products” (Fogg, kompendietekst, s. 99)

 11. FOGG OG ”CAPOTOLOGY” • Computerens fordele: • kan være mere vedholdende end mennesker • større grad af anonymitet • administrere store mængde data • anvende mange modaliteter • skalerer nemt • ubiquitous (”være hvor mennesker ikke kan være”) • (simulation) • Fogg: computeren selv som virkemiddel • at gøre det ”nemmere” (tool) • at identificere sig med (medium/simulation) • empati/sympati etc med computer som forestillet personlighed (social actor)

 12. DIGITAL PERSUASION SOM FELT digitale retoriske virkemidler HCI, webdesign persuasive design ”ønsket overtalelse” strategisk kommunikation (kampagner, PR, marketing)

 13. MACROSUASION - MICROSUASION Fogg: Macrosuasion:”det overordnede overtalelsesønske”(f.eks. ”stop med at ryge”) Microsuasion:delelementer, der enten understøtter macrosuasion eller bruges som led i overordnet kommunikationsintention(f.eks. overtale folk til at afgive personlig info på SNS-site). - ”reminders, visualisation, praise, ranking” etc

 14. PERSUASION, PR OG STRATEGISK KOMM kommunikationspolitik, overordnet imageønske, ”overbevisningsønske”, mål,”persuasive strategies” VISIONMACROSUASION generelle procedurer/tiltag for at nå målet (f.eks. etablere eller redesigne website, lave kampagnesite finde ressourcer, drift, målgruppe-undersøgelse) TAKTISK NIVEAUPLANLÆGNING AF PRODUKTIONSPROCES situation, dispotio, brug af appelformer, materiale, stil, billedsprog osv, OPERATIONELT NIVEAU(RETORIK/PR/PERSUASIVE DESIGN I PRAKSIS/MICROSUASION) Model inspireret af Helle Petersen: Strategisk Kommunikation, 2003

 15. VÆRKTØJ

 16. MEDIUM/SIMULATION

 17. COMPUTER AS SOCiAL ACTOR Social cues • Fysiske (attraktive, ”likeable” agents) • Psykologiske (tilskrevet ”psykologi”, personlighed) • Sproglige (comp. ”taler” til en, ros) • Social dynamik (reciprocitet) • Sociale roller (computer som ”autoritet”, ven, opponent osv)

 18. Saxo.com, forår 2007

 19. PERSONLIGHED/PERSONLIGT SPROG

 20. PERSUSASION BY SUGGESTION/SOCIAL DYNAMICS

 21. PERSUASION BY ACTION?! Søren Schultz Hansen: ”Det, der tiltrækker kundernes opmærksomhed og interesse på internettet er nemlig ikke billeder, animationer, fest og farver, men derimod interaktionsmuligheder.... [i test ved skærm]: Brugerne leder simpelthen først og fremmest efter de steder, hvor de kan interagere, tage styringen og komme videre, fordi internettet kalder på aktiv handlen, medvirken og inovlering. Kunderne vil i dialog, ikke bare tales til, og endnu mindre råbes til.” I kapitlet ”Reklamer på internettet” s. 51 i Fra massekommunikation til samtale

 22. PERSUASION BY ACTION

 23. PERSUASION BY ACTION...

 24. PERSUASION BY (MISSING) ACTION

 25. PERSUASION BY ACTION/GAMING Bang, Svahn & Gustafsson: “Persuasive design of a mobile energy conservation game with direct feedback and social cues”, DIGRA Conference Proceedings 2009,

 26. FOGG SELV OM CREDIBILITY OG CAPTOLOGY http://www.slideshare.net/bjfogg/web-credibility-bj-fogg-stanford-university

 27. FOGG SELV OM CREDIBILITY OG CAPTOLOGY http://www.slideshare.net/bjfogg/web-credibility-bj-fogg-stanford-university

 28. TILLID, EKSPERTISE OG RÅDGIVNING

 29. MOTIVERENDE DESIGNHOFMAN HANSEN • ”Motiverende design bygger på ideen om, at en hjemmeside kan designes, så virksomheden eller organisationen bag den mest effektivt opnår at ændre på brugernes holdninger eller adfærd” • (Motiverende design, s. 7) dansk designorienteret fortolkning af Fogg’s tanker om persuasive technology/design

 30. MOTIVERENDE DESIGNHOFMAN HANSEN 9 strategier: 1. Gør det synligt og simpelt 2. Vær illustrativ 3. Vælg en passende grafisk stilart 4. Skriv forståeligt og kortfattet 5. Skriv noget relevant 6. Vælg en passende skrivestil og genre 7. Gør grundstrukturen enkel 8. Vis informationen på rette tid og sted 9. Skab en god historie

 31. MOTIVERENDE DESIGN/INFO PÅ RETTE TID OG STED • trigger words • ”ekstra” information på rigtige tidspunkt i søgeproces (når bruger er motiveret for ”mersalg”) • personalisering/skræddersyning - regelbaseret personalisering - kollaborativ filterering - tilpasning af personlig side - ikke-teknisk opdeling af målgruppen • tilpassede guider

 32. JUST IN TIME...MERKANTIL KAIROS

 33. http://www.xhale.dk/forside.asp

 34. PERSONALISERING

 35. PERSONALISERING ESCORT PIGER FRA NABOLAGET?!

 36. FOGG M.FL: PERSUASION OG SOCIALE MEDIER • Fogg’s forskning i Facebook • Persuasion på 2 niveauer: • Overtalelse til at deltage og ”blive” hængende på det sociale netværk (site producer) [1] • Overtalelse til at anvende og agere i forhold til 3rd party applikationer /group behaviour • (applikationsproducent) [2, 3] • Cf. [1] Fogg & Iizawa: ”Online Persuasion in Facebook and Mixi: A Cross-Cultural Comparison” • [2] ] Weiksner, Fogg og Liu: ”Six Patterns for Persuasion on Online Social Networks” • [3] Fogg: ”Mass Interpersonal Persuasion: On Early View of a New Phenomenon”

 37. SNS og SITEPRODUCER PERSUASION Behaviour chain: Discovery > Superficial Involvement > True Commitment Persuasive design elementer på Facebook:ad 1) oprettelse og edit-knap altid nem tilgængelig (low tech barrier) ad 2) ”Bulk” invitation tool + publikation af venneantal (social validity + desirability) ad 3) notification tool + nem adgang til indhold (barrier reduction strategy) + kortform (fx svarboks størrelse) + grafisk nærhed ad 4) email notification + løfte om social news + venners aktivitet som provokation (retaliation eller reciprocity, fx poke)

 38. SNS OG APPLICATION PERSUASION Weiksner, Fogg & Liu Brugeradfærd baseret på almene (gruppe)psykologisk principper som:reciprocitet, kognitiv dissonans, behov for identitetsudtryk og impression management, behov for at tilhøre gruppe og ”social validation”, blive ”fanget” af investering og commitment, applaus, social identitet, social status osv

 39. SNS OG APPLICATION PERSUASION Fogg:”Mass interpersonal Persuasion” (2008): At overtale en ”masse” via interpersonelle relationer (forsøg med egne studenter, der lavede apps: nåede 16 mill. brugere!)

 40. “My conclusion is that Facebook-groups are brilliantly suited for promoting (or branding) a single cause which people will join if it fits within their values and online identity.  And if you don’t reach 5000 members, it is even possible to contact your supporters directly. But if you try to create any kind of democratic movement which needs horizontal communication an decision power, a Facebook-group is a BAD tool!” http://virkeligheden.dk/?p=1097, 23/9/2009 Overtalelse til surveydeltagelse via ”skam” samt markedsføring af egne kompetencer!

 41. PERSUASION BY VIRAL GUILT? Facebook d. 17. oktober:

 42. FORNUFTENS STEMME

 43. IN-CLASS ØVELSE StopFør52 og 2 i ca. 12 min • hvad er kampagnens formål? (hvilken holdnings- og adfærdsændring ønskes?) • hvordan fungerer koblingen mlm sociale medier og budskabet? hvilke social-psykologiske mekanismer spilles der på? • tror I den nuværende kampagne formår at ændre unges adfærd som ønsket? hvorfor/hvorfor ikke? hvad skal evt. ændres?