ceramah tatatertib oleh muniroh abdul razak bahagian sumber manusia jabatan pendaftar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CERAMAH TATATERTIB OLEH: MUNIROH ABDUL RAZAK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
CERAMAH TATATERTIB OLEH: MUNIROH ABDUL RAZAK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

CERAMAH TATATERTIB OLEH: MUNIROH ABDUL RAZAK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 555 Views
 • Uploaded on

CERAMAH TATATERTIB OLEH: MUNIROH ABDUL RAZAK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR. Disiplin merupakan satu latihan terutamanya dari segi pemikiran & kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CERAMAH TATATERTIB OLEH: MUNIROH ABDUL RAZAK BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ceramah tatatertib oleh muniroh abdul razak bahagian sumber manusia jabatan pendaftar
CERAMAH TATATERTIB

OLEH:

MUNIROH ABDUL RAZAK

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

JABATAN PENDAFTAR

disiplin

Disiplin merupakan satu latihan terutamanya dari segi pemikiran & kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri.

Meliputi cara berfikir, Aspek Kerja, Cara Bergaul, Berpakaian, Cara Bermasyarakat dan lain-lain.

Termasuk sikap mental seseorang dalam mematuhi dasar & prosedur yang ditetapkan.

Disiplin?

peraturan yang terpakai untuk tatatertib kakitangan ukm

PERATURAN YANG TERPAKAI UNTUK TATATERTIB KAKITANGAN UKM

Akta Badan-Badan Berkanun

(Tatatertib dan Surcaj) 2000

(Akta 605)

(Berkuatkuasa mulai 1 November 2000)

akta 605 kesalahan tatatertib

(AKTA 605) KESALAHAN TATATERTIB

Perlanggaran mana-mana peruntukan tatakelakuan yang ditetapkan dalam Peraturan-Peraturan dan termasuklah apa-apaperbuatan atau peninggalan yang berkenaan dengannya tindakan tatatertib boleh diambil di bawah Peraturan-Peraturan.

tujuan dan kepentingan kawalan tatatertib

Sesuai dengan imej Perkhidmatan Awam yang mempunyai ciri-ciri kesetiaan kepada Kerajaan dan Negara, berilmu, ketelusan, kebolehpercayaan, kecekapan, amanah dan sebagainya.

Bagi mencapai objektif organisasi.

TUJUAN DAN KEPENTINGAN KAWALAN TATATERTIB

slide6

Menjaga Keutuhan dan nama baik perkhidmatan awam.

Garis panduan kepada pegawai awam.

Melahirkan kakitangan berdisiplin tinggi, jujur dan cekap dan sentiasa mengamalkan budaya kerja cemerlang.

slide7

Pentadbiran berjalan dengan lancar dan boleh meningkatkan kecekapan Perkhidmatan Awam.

Mengenakan tindakan tatatertib kepada mereka yang melanggar peraturan.

TUGAS KAWALAN TATATERTIB

Tanggungjawab setiap pegawai.

Jika tidak pegawai boleh disifatkan sebagai cuai dan tidak bertanggungjawab dan boleh diambil tindakan tatatertib.

pihak berkuasa tatatertib

PIHAK BERKUASA TATATERTIB

 • Buang kerja / Turun Pangkat (Pengurusan Tertinggi / pengurusan profesional).
 •  Pengerusi LPU: Pengerusi
 •  KSU Kementerian Pendidikan
 •  2 orang ahli LPU yang dilantik oleh Pengerusi LPU.
slide9

Naib Canselor : Pengerusi

Timbalan KSU Kementerian Pendidikan.

2 Ahli LPU yang dilantik oleh Pengerusi LPU.

 • Bukan dengan tujuan Buang Kerja /
 • Turun Pangkat (Pengurusan Profesional).
3 buang kerja turun pangkat kakitangan sokongan

3. Buang kerja / Turun Pangkat (kakitangan sokongan)

* Naib Canselor: Pengerusi

* Timbalan KSU (Pentadbiran)

* PUU Kementerian Pendidikan

* 2 ahli LPU yang dilantik oleh Pengerusi LPU.

4. Bukan Buang Kerja/Turun Pangkat

* TNC : Pengerusi

* Ketua Bahagian (Pentadbiran)

* 2 ahli LPU yang dilantik oleh Pengerusi LPU

tatakelakuan am

* Pada setiap masa memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Yang Dipertuan Agong, Negara, Kerajaan dan Badan Berkanun.

* Tidak boleh membelakangkan kewajipannya kerana kepentingan peribadinya.

* Berkelakuan yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya kepada Badan Berkanun.

TATAKELAKUAN (AM)

berkelakuan yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah

Berkelakuan yang mungkin menyebabkan syak yang munasabah:

 • Membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan kewajipannya sehingga menjejaskan kebergunaan sebagai pegawai Badan Berkanun.
 • Menggunakan kedudukannya sebagai pegawai Badan Berkanun bagi faedahnya sendiri.
slide13

Berkelakuan dengan sedemikian cara sehingga memburukan/mencemarkan Badan Berkanun.

 • Kurang cekap/kurang berusaha.
 • Tidak jujur/tidak amanah.
 • Tidak bertanggungjawab.
 • Membawa atau cuba membawa apa-apa pengaruh/tekanan luar untuk menyokong tuntutan berhubung dengan/terhadap Badan Berkanun (tuntutan sendiri/pegawai lain).
slide14

Ingkar perintah atau berkelakuan dengan apa-apa cara yang boleh ditafsirkan dengan munasabah sebagai ingkar perintah.

 • Cuai dalam melaksanakan tugas.
ditegah sama sekali

DITEGAH SAMA SEKALI

 • Menyalahgunakan dadah.
 • Menerima / memberi keraian.
 • Mengelenggara taraf hidup melebihi daripada emolumen rasmi dan pendapatan persendirian yang atau memiliki sumber kewangan / harta yang tidak seimbang dengan emolumen yang sah.
slide16

Keterhutangan kewangan yang serius.

 • Meminjamkan wang dengan bunga.
 • Penyunting akhbar, majalah, jurnal
 • Tidak hadir bertugas tanpa kebenaran/cuti/sebab-sebab munasabah
boleh dibuat dengan kebenaran

Pekerjaan luar

 • Menerima / memberi hadiah
 • Penyataan awam
 • Etiket pakaian
 • Pemunyaan harta
 • Kegiatan Politik

 Kumpulan sokongan (Lembaga)

 Cuti sebelum bersara (semua kumpulan)

BOLEH DIBUAT DENGAN KEBENARAN

penamatan demi kepentingan awam

PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM

 • Ianya bukan suatu hukuman tetapi suatu prosidur untuk menamatkan perkhidmatan pegawai.
 • Sesuai dikenakan terhadap pegawai yang telah disahkan dalam jawatan dan berpencen.
 • Faedah persaraan.
slide19

Perakuan:

 • boleh dibuat oleh Lembaga
 • Ketua Jabatan / Jawatankuasa Tatatertib kepada Lembaga.

Prosidur:

 • Lembaga dapatkan laporan daripada Ketua Jabatan dan mengambilkira perkara-perkara berikut:

 Prestasi dan kegunaan pegawai sehingga membebankan Badan Berkanun.

slide20

 Sering melakukan kesalahan Tatatertib (tidak serius).

 Tindakan Tatatertib tidak memberi kesedaran.

 Tidak sesuai diuruskan mengikut prosedur Tatatertib (ada kaitan dengan keselamatan negara / Rahsia Kerajaan).

 • Diperakukan oleh Lembaga Perubatan.
slide21

Pegawai diberi peluang untuk membela diri.

 • Tarikh ditentukan oleh Lembaga.
 • Penamatan cara ini tidak boleh dianggap sebagai Buang Kerja.
prosiding tatatertib tidak hadir bertugas

PROSIDING TATATERTIB – TIDAK HADIR BERTUGAS

 • Tidak hadir bertugas (tanpa cuti/tanpa kebenaran/tanpa sebab munasabah)

 Tidak hadir selama 7 hari berturut- turut tanpa notis.

 Ketua Jabatan hantar surat minta lapor diri bertugas serta merta (surat berdaftar).

slide23

Jika surat dapat/tidak dapatdiserahkan, laporkan kepada Jawatankuasa Tatatertib.

 • Jawatankuasa Tatatertib siarkan dalam surat khabar dan minta kembali bertugas dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyiaran (jika surat tidak dapat serah).
slide24

Lapor diri – lapor kepada pihak berkuasa tatatertib dan Jawankuasa Tatatertib boleh mulakan tindakan.

 • Tidak lapor diri – boleh disifatkan telah dibuang kerja dari tarikh tidak hadir dan diwartakan dalam warta kerajaan.
 • Pegawai tidak berhak kepada apa-apa emolumen bagi tempoh ketidakhadirannya
slide25

PROSEDUR KES TATATERTIB BIASA (AM)

 • Pengerusi JK Tatatertib akan tentukan kesalahan.
 • JKTT tentukan sama ada wujud kes prima facie atau tidak. Jika ada, hantar surat pertuduhan
 • Representasi bertulus dalam tempoh 21 hari - penjelasan lanjut/JK Siasatan
 • JKTT tentukan hukuman
prinsip keadilan asasi
Prinsip Keadilan Asasi
 • Hak untuk didengar (Right to be heard)
 • Hak menentang berat sebelah (Rule against bias)
 • Perkara 135 Perlembagaan Persekutuan

‘Seseorang pegawai tidak boleh dibuang kerja atau turun pangkat melainkan telah diberi peluang yang munasabah utk didengar’

prinsip rule of natural justice
Prinsip ‘Rule of Natural Justice’
 • Mengikut prinsip ini pertuduhan tidak boleh dibuat secara umum.Pertuduhan yang umum boleh menyebabkan peluang yang secukupnya tidak diberi kepada pegawai.Tatacara bagi mengambil tindakan tatatertib tidak sah
tatacara yang hendaklah diikuti oleh jk penyiasatan

TATACARA YANG HENDAKLAH DIIKUTI OLEH JK PENYIASATAN

 • Beritahu pegawai berkenaan – kesnya dihadapkan ke Jawatankuasa Penyiasatan.
 • Boleh panggil / periksa mana-mana saksi untuk penjelasan lanjut.
 • Boleh panggil pegawai berkenaan untuk bersihnya dirinya.
slide29

Saksi-saksi dipanggil / diperiksa oleh JP – pegawai hendaklah diberi peluang hadir untuk menyoal balas saksi-saksi.

 • Jawatankuasa Penyiasat boleh benarkan Badan Berkanun atau pegawai diwakili.
 • Jawatankuasa Penyiasat kemukakan laporan kepada JKTT berkenaan.
slide30

PROSEDUR DALAM KES JENAYAH

 Pegawai segera memaklumkan kepada Ketua Jabatan jika prosiding jenayah dimulakan terhadapnya dalam mahkamah.

 Dapatkan maklumat daripada Pendaftar Mahkamah:-

 mengenai pertuduhan

 tarikh dan waktu penangkapan

 sama ada pegawai tersebut diikatjamin.

slide31

Jika difikirkan sesuai Jawatankuasa Tatatertib boleh menahan Pegawai daripada menjalankan tugasnya.

 • Selesai prosiding jenayah, Ketua Jabatan hendaklah mendapatkan keputusan Mahkamah dan maklumat berhubung dengan rayuan (jika ada) sama ada oleh Pegawai / Pendakwa Raya.
 • Jika disabitkan, pegawai hendaklah digantung Kerja mulai tarikh sabitan sementara menunggu Keputusan Jawatankuasa Tatatertib.
slide32

Jika dibebaskan dan tiada rayuan oleh / bagi pihak Pendakwa Raya terhadap pembebasan itu pegawai hendaklah dibenarkan bertugas semula dan berhak menerima apa-apa emolumen yang telah ditahan juga cuti rehat tahunannya bagi tempoh penahanan kerja.

 • Ada rayuan Pendakwa Raya – JK TT tentukan sama ada pegawai patut terus ditahan kerja sehingga rayuan diputuskan..
hukuman

HUKUMAN

 • AMARAN
 • DENDA
 • LUCUT HAK EMOLUMEN
 • TANGGUH PERGERAKAN GAJI
 • TURUN GAJI
 • TURUN PANGKAT
 • BUANG KERJA
slide34
JAWATANKUASA TATATERTIB BOLEH MENGENAKAN MANA-MANA SATU HUKUMAN ATAUAPA- APA KOMBINASI DARI DUA ATAU LEBIH DARIPADA DUA HUKUMAN
slide35

ASAS MENGENAKAN HUKUMAN

 • Sejauh mana kesalahan memburukkan / mencemarkan nama Perkhidmatan awam / Badan Berkanun.
 • Akibat kesalahan ke atas morale kakitangan lain.
 • Rekod perkhidmatan kakitangan.
 • Jawatan / taraf pendidikan.
slide36

Keadaan persekitaran yang boleh memberatkan / meringankan hukuman.

 • Tahap kesihatan
 • Pendapatan bersih dan tanggungan.
denda

Denda - tidak boleh melebihi amaun bersamaan dengan 7 hari emolumen kakitangan itu.

 • Jika didenda lebih daripada sekali dalam mana-mana bulan kalendar, hendaklah tidak boleh melebihi 45% dari emolumen bulanannya
 • Dipotong daripada emolumen bulanan dan dimasukkan ke dalam hasil badan berkanun

DENDA

lucuthak emolumen
LUCUTHAK EMOLUMEN
 • Had lucuthak hendaklah sama dengan tempoh sebenar pegawai tidak hadir bertugas melainkan diputuskan sebaliknya oleh Jawatankuasa
 • Dipotong daripada emolumen bulanan pegawai
 • Jika telah dilucuthak di bawah Peraturan 26, hukuman ini tidak boleh dikenakan lagi
tangguh pergerakan gaji

Tempoh hukuman - 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan.

 • kuatkuasa hukuman mulai tarikh ulang tahun pergerakan gaji berikutnya.
 • Pergerakan gaji berubah kepada tarikh pergerakan gaji yang paling hampir selepas tamat tempoh hukuman.
 • Tarikh pergerakan gaji kekal hingga mencapai tangga gaji maksimum.
 • Tidak berhak terima pergerakan gaji dalam tempoh hukuman

TANGGUH PERGERAKAN GAJI

turun gaji

Gaji diturunkan secara mendatar dalam peringkat yang sama.

 • tidak melebihi 3 pergerakan gaji.
 • Tidak berhak menerima pergerakan gaji dalam tempoh hukuman.
 • Tempoh hukuman tidak boleh kurang dari 12 bulan tetapi tidak boleh melebihi 36 bulan.

TURUN GAJI

slide41

Tarikh kuatkuasa hukuman turun gaji hendaklah ditetapkan oleh Jawatankuasa Tatatertib.

 • Tarikh pergerakan gaji berubah kepada tarikh pergerakan gaji yang paling selepas hukuman tamat
turun pangkat

TURUN PANGKAT

 • Menurunkan gred pegawai itu kepada gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan yang sama.
 • Gaji yang lebih rendah tetapi paling hampir dengan gaji akhir sebelum hukuman dikenakan.
tahan kerja

Jawatankuasa Tatatertib boleh menahan seorang pegawai daripada menjalankan tugas apabila:

 Prosiding jenayah telah dimulakan (mulai tarikh tangkapan/saman disampaikan).

 Prosiding Tatatertib dengan tujuan buang kerja/turun pangkat dimulakan (mulai tarikh yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Tatatertib).

TAHAN KERJA

slide44

Penahanan kerja mengambilkira:

 Kesalahan yang disyaki adalah secara langsung berhubungan dengan tugasnya.

 Kehadiran pegawai akan menggendalakan penyiasatan.

 • Emolumen dibayar separuh.

Sekiranya pegawai dibebaskan daripada pertuduhan jenayah / tatatertib – emolumen dibayar balik.

gantung kerja

Disabitkan oleh mahkamah jenayah;

 • Suatu perintah tahanan;
 • Suatu perintah pengawasan/kediaman terhad/buang negeri;
 • Suatu perintah yang mengenakan apa-apa bentuk sekatan;
 • Bermula daripada tarikh sabitan/perintah tahunan;
 • Tidak berhak menerima apa-apa emolumen daripada tarikh penggantungan kerja.

GANTUNG KERJA

slide46

AKIBAT:

 • Tidak boleh menerima bahagian emolumen yang ditahan.
 • Tidak boleh menerima emolumen dari tarikh penggantungan kerja.
 • Jika keputusan tatatertib itu ‘Buang Kerja’ – tidak berhak kepada emolumen yang ditahan semasa tahan kerja/gantung kerja.
slide47

Selain daripada buang kerja:

 berhak untuk menerima apa-apa bahagian emolumennya yang tidak dibayar dalam tempoh penahanan / penggantungan kerja.

 Jawatankuasa Tatatertib hendaklah mengarahkan pegawai itu menjalankan tugasnya semula.

 • Tidak boleh meninggalkan Malaysia kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib.
 • Jika pegawai yang telah ditahan / digantung kerja sedang berkhidmat di luar Malaysia hendaklah segera dipanggil balik.
sambung implikasi hukuman pemberian imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi
Sambung…Implikasi Hukuman Pemberian Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi

LAYAK

 • Amaran

TIDAK LAYAK

 • Denda,
 • Lucuthak Emolumen
 • Tangguh Pergerakan Gaji
 • Turun Gaji
 • Turun Pangkat
 • Buang Kerja

Pekeliling Perkhidmatan Bil 25 Tahun 2005

slide50

SURCAJ

 • Suatu tindakan mengutip balik wang / nilai wang bagi harta Kerajaan yang hilang / tidak dikutip.
 • Dikenakan ke atas pegawai bertanggungjawab kerana kecuaian.
slide51

Boleh dikenakan apabila:

 Gagal memungut apa-apa wang yang terhutang.

 Membuat pembayaran wang yang tidak diluluskan.

 Gagal menyimpan / memantau akaun organisasi.

slide52

Prosidur

 Notis bertulis

 Surat tunjuk sebab dalam tempoh 14 hari

 Penjelasan tidak memuaskan Lembaga kenakan surcaj.

 • Pengenaan Surcaj:

 Bersamaan dengan jumlah yang tidak dipungut.

 Pembayaran yang tidak sepatutnya dibuat.

 Yang difikirkan patut oleh Lembaga bergantung kepada kes.

slide53

Amaun surcaj yang dikenakan diambil daripada:

 gaji

 pencen

 Perintah Mahkamah tidak melebihi ¼ daripada jumlah gaji/pencen.

 • Surcaj tidak boleh menghalang Tatatertib diambil terhadap pegawai.
 • Tindakan surcaj perlu direkodkan dalam BRP.
rayuan tatatertib
RAYUAN TATATERTIB

Seseorang pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib boleh merayu keada JKRayuan dalam tempoh 14 hari keputusan diterima

bidangkuasa jawatankuasa rayuan tatatertib
BIDANGKUASA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB

- menghantar balik kes kpd JKTT untuk ditimbang

- mengesahkan keputusan JKTT

- mengubah kepada hukuman lebih ringan

- Membebaskan perayu dari hukuman tatatertib