akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK). AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar. Pindaan June 06. SKOP CERAMAH. Tujuan undang-undang digubal dan elemen penting dalam undang-undang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AKTA ,PERATURAN DAN STATUT Nor Aini Mohd Ariff Unit Perundangan dan Tatatertib Jabatan Pendaftar' - rey


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
akta peraturan dan statut nor aini mohd ariff unit perundangan dan tatatertib jabatan pendaftar

KURSUS PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)

AKTA ,PERATURAN DAN STATUT

Nor Aini Mohd Ariff

Unit Perundangan dan Tatatertib

Jabatan Pendaftar

Pindaan June 06

skop ceramah
SKOP CERAMAH
 • Tujuan undang-undang digubal dan elemen penting dalam undang-undang
 • Peruntukan-peruntukan penting dalan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30)
 • Peruntukan penting dalam Perlembagaan Universiti
undang undang yang digunakan di ukm
UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN DI UKM
 • AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (AKTA 30)
 • PERLEMBAGAAN UNIVERSITI
 • AKTA 605- AKTA BADAN-BADAN BERKANUN(TATATERTIB & SURCAJ)2000
 • STATUT BADAN-BADAN PELAJAR 1992
 • PERATURAN/KAEDAH/PERKELILING
slide4

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

 • PERKARA 4

“MANA-MANA UNDANG-UNDANG YANG BERCANGGAH DENGAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN ADALAH TIDAK SAH SETAKAT PERCANGGAHAN ITU”

slide5

UNDANG-UNDANG YANG DIPAKAI

 • PERLEMBAGAAN
 • AKTA
 • ENAKMEN
 • STATUT
 • PERATURAN
 • KAEDAH
struktur pentadbiran universiti
Struktur Pentadbiran Universiti
 • Perundangan - Lembaga Pengarah Universiti dan Senat
 • Eksekutif – Pihak Pengurusan dan pentadbiran
 • Kehakiman – Jawatankuasa Tatatertib
akta universiti kolej universiti 1971 pindaan 1996
AKTA UNIVERSITI & KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 1996)
 • SEKSYEN 3- KUASA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI
 • SEKSYEN 7- KESAN PERBADANAN TENTANG PENUBUHAN UNIVERSITI DAN KUASA UNIVERSITI
 • SEKSYEN 8- PERLEMBAGAAN UNIVERSITI
sambung auku 1971
Sambung…AUKU 1971
 • SEKSYEN 12- PENUBUHAN KAMPUS BAGI SESUATU UNIVERSITI
 • SEKSYEN 15- SEKATAN TERHADAP AKTIVITI PELAJAR

- DILARANG LIBAT DLM POLITIK

- TANGGUNGAN KEJENAYAHAN

-TINDAKAN GANTUNG PELAJAR A/BILA DIBUKTI LAKU JENAYAH

seksyen 15 d 1 auku
Seksyen 15(d)(1) AUKU
 • Seseorang pelajar yang dituduh dengan perbuatan jenayah hendaklah dengan serta merta digantung daripada menjadi pelajar.
 • Akibat pengantungan itu pelajar tidak boleh tinggal/masuk dalam kampus
 • Menteri boleh menggunakan budibicaranya untuk mengecualikan pelajar dari digantung pengajian
seksyen 3 tanggungjawab kuasa menteri
Seksyen 3- Tanggungjawab/kuasa Menteri
 • Menteri adalah bertanggungjawab bagi pengarahan am pelajaran tinggi dan pentadbiran. Akta ini yang hendaklah selaras dengan dasar,strategi dan garispanduan kebangsaan mengenai pendidikan tinggi yang dibentuk.Menteri boleh melantik mana-mana orang atau badan bagi penyiasat apa-apa kegiatan atau pentadbiran.
slide11

PERLEMBAGAAN UKM

 • Dikuatkuasa mulai 15 Mac 1998 sesuai dengan Seksyen 8 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971.
 • Tarikh ditetapkan oleh Yang Di Pertuan Agung
 • Ditandatangan oleh Menteri Pendidikan
perlembagaan universiti 1998
PERLEMBAGAAN UNIVERSITI 1998
 • Seksyen 6- kuasa universiti(a-w)

- sediakan kursus pengajaran/peperiksaan

- memberi ijazah/diploma/sijil…

- mengiktiraf ijazah/sijil dari universiti lain

- memberi ijazah kehormat

- mengadakan kursi-kursi jawatan

profesor,pensyarah dll…

Rujuk Perlembagaan UKM for details

pihak berkuasa universiti
Pihak Berkuasa Universiti
 • Seksyen 15- Pihak berkuasa universiti ialah:

- Lembaga Pengarah Universiti

- Senat

- Fakulti,Institut.Pusat

-Jawatan kuasa Pemilih,J/K Kebajikan Pelajar,J/K Tatatertib dll

pihak berkuasa universiti1
LPU – Seksyen 16

- Keanggotaannya

- Fungsi/peranan

- Badan eksekutif u dan menjalankan segala kuasa yang diberi oleh u

SENAT – Seksyen 20

- Keanggotaannya

- Fungsi/peranan - Statut UKM(Senat)

1999

- hal ehwal akademik

Pihak Berkuasa Universiti

Rujuk Seksyen 6 Perlembagaan UKM tentang kuasa universiti

ahli lembaga pengarah universiti
Ahli Lembaga Pengarah Universiti
 • YBhg.Tan Sri Dato’ Dr.Abdullah Mohd Tahir
 • YBhg.Dato Megat Abdul Rahman Megat Ahmad
 • YBhg.Prof Dato’ Dr.Mohd Salleh Mohd.Yassin
 • Ybhg. Dr. Ismail Hj. Bakar
 • Ybhg Dato’ Azmi Hj Abdullah
 • Ybhg Dato Ranita Mohd Hussein
 • YB Dato’ Dr Amran Kasimin
seksyen 12 kuasa dan tanggungjawab naib canselor
SEKSYEN 12- KUASA DAN TANGGUNGJAWAB NAIB CANSELOR
 • Naib Canselor sebagai CEO universiti
 • Memastikan bahawa peruntukan Perlembagaan ini,statut,kaedah dan peraturan dipatuhi dan dia hendaklah mempunyai kuasa untuk memastikan tiap-tiap pihak berkuasa sentiasa bertindak menurut kuasa atau tugas yang ditetapkan kepadanya.
seksyen 29 33 statut kaedah kaedah dan peraturan
Seksyen 29-33 Statut,Kaedah-Kaedah dan Peraturan
 • Canselor boleh membuat,meminda atau membatalkan mana-mana Statut
 • Sebarang cadangan untuk membuat,meminda atau membatalkan statut mestilah diluluskan oleh Lembaga terlebih dahulu
 • Sebarang cadangan berkaitan dengan akademik perlu diluluskan oleh Senat dahulu.
pemakaian akta 605
PEMAKAIAN AKTA 605
 • Diluluskan oleh Parlimen pada 31 Julai 2000
 • Berkuatkuasa mulai 1 November 2000
 • Akta ini terpakai kepada semua Badan Berkanun Persekutuan.Oleh itu semua kakitangan di IPTA terikat dengan akta ini.
 • JKTT menjalankan tugas separuh kehakiman(Quasi-judicial).Ketidakpatuhan kepada prosedur mandatory- tindakan jadi tidak sah
peranan dan tanggungjawab pihak berkuasa tatatertib
PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PIHAK BERKUASA TATATERTIB
 • Sebagai Pengerusi:-

- Membuat penentuan sama ada kes tatatertib diambil dibawah Peraturan 34 atau 35

- Mempengerusikan mesyuarat Tatatertib

- membuat ulasan rayuan kes

- tandatangani surat pertuduhan

- kelulusan pengisytiharan harta

pihak berkuasa tatatertib
Pihak Berkuasa Tatatertib

2. Sebagai ahli JKTT

a) membuat keputusan mengenai:-

i) hukuman

ii) Perintah tahan kerja

iii) Perintah gantung kerja

iv) Penamatan Perkhidmatan demi kepentingan awam

v) Pengwartaan tidak hadir bertugas

vi) sentiasa mengamalkan prinsip ‘Rules of

natural justice’

sambung
sambung…

vii) Timbang kes sehingga tiada was-was

dan munasabah

viii) Memastikan keputusan dibuat adalah jelas dan tatacara mengambil tindakan tatatertib betul,teratur dan sah mengikut tatacara yang ditetapkan

ix) Peluang membela diri tidak kurang 21 hari dan peluang rayuan 14 hari.

bidangkuasa jawatankuasa rayuan tatatertib
Bidangkuasa Jawatankuasa Rayuan Tatatertib
 • Menghantar balik kes kepada JKTT untuk ditimbang semula
 • Mengesahkan keputusan JKTT
 • Mengesahkan keputusan JKTT tentang salahlaku perayu tetapi mengubah hukuman kepada hukuman yang lebih ringan
 • Mengakaskan keputusan dan hukuman JKTT dan membebaskan perayu
akta badan badan berkanun tatatertib dan surcaj 2000 akta 605
Akta Badan-Badan Berkanun(Tatatertib dan Surcaj) 2000,AKTA 605
 • Peraturan 3 Bhg II- tatakelakuan am
 • Peraturan 4 - pekerjaan luar
 • Peraturan 10 - menyenggara taraf hidup > emolumen
 • Peraturan 12 - keterhutangan yang serius
 • Peraturan 18 - membuat penyataan awam
 • Peraturan 23 – absen tanpa cuti
sambung1
sambung
 • Peraturan 27 - tatacara prosiding jenayah
 • Peraturan 36 - Jawatankuasa penyiasat
 • Peraturan 40 - hukuman
 • Peraturan 45 - penahanan kerja
 • Peraturan 47 - penggantungan kerja
 • Jadual ketiga - J/K Tatatertib & J/K Rayuan Tatatertib
slide25

RIGHT TO BE HEARD

 • Peraturan 11- Sebelum Lembaga membuat keputusan untuk menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai,Lembaga hendaklah memberi pegawai itu peluang untuk didengar
 • Peluang membuat representasi-21 hari dari surat pertuduhan
 • Hak untuk merayu –14 hari dari tarikh keputusan hukuman

Rules of natural justice

slide26

RULES AGAINST BIAS

 • Dipakai oleh Jawatankuasa Tatatertib
 • ahli perlu natural/open mind

- jangan ambilkira faktor luar

- jangan ada kepentingan

- maklumat yang dibentang sahaja

rules of natural justice

penamatan demi kepentingan awam
Penamatan demi kepentingan awam
 • Seksyen 9 Akta 605

- kuasa Lembaga Pengarah Universiti

- penamatan perkhidmatan bukan buang

kerja

- persaraan demi kepentingan awam-

Akta Pencen 1980

slide28

SURCAJ

 • Seksyen 14 Akta 605

- Kuasa LPU

- alasan bagi surcaj

- notis bertulis

- surcaj tidak boleh menghalang

tindakan tatatertib

hukuman tatatertib peraturan 40
Amaran

Denda

Lucuthak emolumen

Tangguh pergerakan gaji

Turun gaji

Turun pangkat

Buang kerja

JKTT boleh mengenakan mana-mana satu hukuman atau kombinasi hukuman mengikut kes berkenaan.Kesan terhadap hukuman ialah hak kepada bonus dan naik pangkat

HUKUMAN TATATERTIBPERATURAN 40
beban pembuktian kesalahan
Beban pembuktian kesalahan
 • Beban pembuktian kesalahan ialah tugas yang mesti dilaksanakan oleh pendakwa
 • Pendakwa mesti mencapai satu standard tertentu bagi nemastikan panel/hakim berpuashati yang pmbuktian telah mencukupi.e.g beyond reasonable doubt bagi undang-undang jenayah
 • Seseorang itu diandaikan tidak bersalah sehingga terbukti ia bersalah.
kaedah 20 1 kaedah tatatertib pelajar 1999
Kaedah 20(1) Kaedah Tatatertib Pelajar 1999
 • Tiada pelajar boleh mempunyai dalam milikannya atau dibawah jagaannya atau kawalannya apa-apa dadah….
 • Elemen yang perlu dibuktikan ialah Dadah,berada dalam milikan,jagaan dan kawalan
 • Kawalan bermaksud hanya tertuduh sahaja yang mempunyai kawalan kepada dadah itu.
garis panduan menguruskan pegawai bermasalah prestasi rendah
Garis panduan menguruskan pegawai bermasalah/prestasi rendah
 • Rujuk surat perkeliling perkhidmatan 4/98
 • Tindakan dalam bentuk pembetulan dan pembaikan
  • perbincangan/perundingan
  • amaran lisan
  • amaran bertulis
tindakan lain secara pentadbiran
Tindakan lain secara pentadbiran
 • rujuk pegawai ke Lembaga Perubatan
 • Rujuk pegawai kepada kaunseling
 • Rujuk kepada pakar psikiatri- jika ada gangguan mental,tingkahlaku ganas atau menunjukkan emosi yang tidak dapat diramal atau berubah-ubah
tindakan dalam bentuk hukuman
Tindakan dalam bentuk hukuman
 • Apabila tindakan pembetulan dan pembaikan tidak memberi kesan
 • Pegawai memperolehi LNPK 49.99 ke bawah selama 3 tahun berturut-turut
 • Dibuktikan telah melanggar tatakelakuan dibawah Akta 605
 • Bagi pegawai yang telah mencapai umur persaraan pilihan sendiri,boleh dinasihatkan bersara awal.
tindakan pemulihan dan sokongan
Tindakan pemulihan dan sokongan
 • Tanggungjawab ketua untuk menyelia kakitangan dibawah seliaannya dengan bimbingan dan nasihat,kursus dan latihan yang sesuai
 • Sekiranya pegawai memperlihatkan perubahan yang positif,ketua perlu memberi sokongan dan dorongan agar prestasi meningkat secara berterusan.