Qari
Download
1 / 30

Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 11, 10-12, 14 Il-Ħaruf oqtluh ma’ nżul - PowerPoint PPT Presentation


  • 191 Views
  • Uploaded on

Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 11, 10-12, 14 Il-Ħaruf oqtluh ma’ nżul ix-xemx ; jien xħin nara d-demm nibqa’ għaddej. F’dak iż-żmien, Mosè u Aron għamlu dawn l-għeġubijiet kollha quddiem il-Faragħun. Imma l-Mulej webbes qalb il-Faragħun, u dan ma telaqx lil ulied Iżrael.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 11, 10-12, 14 Il-Ħaruf oqtluh ma’ nżul ' - deacon-holmes


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Qari mill-ktieb tal-Eżodu

Eżodu 11, 10-12, 14

Il-Ħaruf oqtluh ma’ nżul

ix-xemx; jien xħin nara d-demm nibqa’ għaddej


F’dak iż-żmien, Mosè u Aron għamlu dawn

l-għeġubijiet kollha quddiem il-Faragħun. Imma l-Mulej webbes qalb il-Faragħun, u dan ma telaqx lil ulied Iżrael


mill-art tiegħu.

Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron fl-art tal-Eġittu, u qalilhom:

“Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost

ix-xhur, ikunilkom l-ewwel


xahar tas-sena.Kellem

il-ġemgħa kollha ta’ Iżrael, u għidilhom: <Fl-għaxra ta’ dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja


tkun żgħira wisq biextikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies; skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh


il-ħaruf.

Il-ħaruf ikun bla difett, raġel, ta’ dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-nagħaġ jew mill-mogħoż. Intom iżżommuh sal-erbatax ta’ dan ix-xahar,


meta l-ġemgħa kollha ta’

dar Iżrael toqtlu bejn inżul

ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu

mid-demm tiegħu, u jroxxuh fuq il-ġnub u

l-blata tal-bibien tad-djar


fejn ikunu se jikluh.

F’dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi,

b’ħobż bla ħmira, u b’ħaxix morr. Tieklu xejn minnu nej jew mgħolli

fl-ilma, imma mixwi: rasu,


riġlejh, u l- ġewwieni. U

tħallu xejn għal filgħodu; kulma jibqa’ għal filgħodu aħarquh.

U tikluh hekk: qaddejkom imħażżma, bil-qorq f’riġlejkom u l-ħatar


f’idejkom; u tikluh

bl-għaġla. Din hi

l-mogħdija tal-Mulej!

Għaxdak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob ’il kull min hu

l-ewwel fost l-imweldin


fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bhejjem, u nagħmel ħaqq mill-allat kollha

tal-Eġittu: Jien, Jahweh! Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien xħin nara


d-demm nibqa’ għaddej, u ebda marda ma tiġi teqridkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

Dak il-jum ikun għalikom jum ta’ tifkira, u intom tħarsuh bħala festa


tal-Mulej; iżżommu din meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin.>”


Il-Kelma tal meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.-Mulej.

R:/ Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

R:/ Ngħolli l-kalċi tas-salvazzjoni, u isem il-Mulej insejjaħ


Xi rrodd lill-Mulej meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

għall-ġid kollu li għamel miegħi?

Ngħolli l-kalċi

tas-salvazzjoni,

u isem il-Mulej insejjaħ.


R:/ meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.Ngħolli l-kalċi

tas-salvazzjoni, u isem

il-Mulej insejjaħ


Għażiża f’għajnejn meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

il-Mulej

hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu.

Jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek:

int ħallejt l-irbit tiegħi.


R:/ meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.Ngħolli l-kalċi

tas-salvazzjoni, u isem

il-Mulej insejjaħ


Lilek noffri sagrifiċċju ta meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.’ radd il-ħajr,

u isem il-Mulej insejjaħ.

Intemm lill-Mulej

il-wegħdiet tiegħi,

quddiem il-poplu tiegħu kollu.


R:/ meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.Ngħolli l-kalċi

tas-salvazzjoni, u isem

il-Mulej insejjaħ


Hallelujah, Hallelujah meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.Hallelujah

“In-nagħaġtiegħijisimgħuleħni,”jgħidil-Mulej;

“u jienanagħrafhom, u humajimxuwarajja.”

Hallelujah, Hallelujah


Qari meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

mill-Evanġelju ta’ San Mattew

Mt 12, 1-8

R:/ GlorjalilekMulej

Bin il-bniedem huwa Sid

is-Sibt


Darba waħda, is- meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.Sibt, Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa. Issa

lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ; u bdew jaqtgħu

s-sbul u jikluh.

Imma rawhom il-Fariżej,


u qalulu: meta jien nidrob l-art tal-Eġittu.

“Ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta’ Sibt.”

U hu qalilhom:

“Ma qrajtux x’għamel David meta kien bil-ġuħ,


hu u dawk li kienu miegħu? Ma qrajtux kif daħal fid-dar ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenża ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu


j ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenża ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħuieklu minnu, imma

l-qassisin biss? Jew ma qrajtux fil-Liġi li nhar ta’ Sibt il-qassisin fit-tempju jiksrus-Sibtblamajonqsu? Ngħidilkom li hawnhekk hawn min hu aqwa


mit-tempju ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenża ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħu. Li kieku kontu tafu xi jfissru l-kelmiet, <Ħniena rrid, u mhux sagrifiċċju>, ma kontux tikkundanaw lil min hu bla ħtija. Għax Bin il-bniedem huwa Sid is-Sibt.”


Il- ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenża ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħuKelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


Ħ ta’ Alla u kiel il-ħobż tal-preżenża ta’ quddiem il-Mulej, li la hu u lanqas dawk li kienu miegħu ma kienu jistgħuSIEB


ad