Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Is- Sitt Ħadd tal -G ħ id PowerPoint Presentation
Download Presentation
Is- Sitt Ħadd tal -G ħ id

Is- Sitt Ħadd tal -G ħ id

151 Views Download Presentation
Download Presentation

Is- Sitt Ħadd tal -G ħ id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Is-SittĦadd tal-Għid A

 2. Qari IQiegħduidejhomfuqhom, u humarċevew l-Ispirtus-Santu. Qari mill-Ktieb tal-Attital-Appostli.8, 5-8.14-17 AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 3. F’dakiż-żmien, Filippuniżel f’belttas-Samarija u xandarlilKristu lin-niestagħha. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 4. Il-folol tan-nies b’fehmawaħda kienujoqogħduattentigħaldak li kienjgħidilhomFilippu, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 5. meta kienujisimgħuh u jarawil-mirakli li kienjagħmel. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 6. Kienhemm niesmaħkuma mill-ispirti ħżiena, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 7. u dawn b’għajatkbir kienujoħorġu minnħafnaminnhom; AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 8. u ħafnaniesoħrajn, mifluġajewzopop, kienujitfejqu. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 9. U kienhemm ferħkbirf’dikil-belt. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 10. L-appostli, li kienuĠerusalemm, semgħu li s-Samarijalaqgħetil-kelma ta’ Alla, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 11. u bagħtuhemm lilPietru u lilĠwanni. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 12. Dawn niżlu hemm u talbu biexdawk li emmnujirċievu l-Ispirtu s-Santu; AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 13. għaxl-Ispirtu s-Santu kiengħadu ma niżel fuqħaddminnhom, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 14. immakienu tgħammdubiss f’isemil-MulejĠesù. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 15. Imbagħadl-appostli qiegħduidejhomfuqhom, u humarċevew l-Ispirtus-Santu. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 16. Il-Kelmatal-Mulej. ℟.Irroddu ħajr lil Alla. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 17. SalmResponsorjali65 (66), 1-3a.4-5. 6-7a.16.20. ℟.Għajtubil-ferħlilAlla, bnedmin tad-dinjakollha. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 18. Għajtubil-ferħlilAlla, bnedmin tad-dinjakollha; għannu s-sebħ ta’ ismu, xandru s-sebħ u t-tifħirtiegħu. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 19. GħidulilAlla: «Kemminttal-biża’ f’għemilek! AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 20. ℟. Għajtubil-ferħlilAlla, bnedmin tad-dinjakollha. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 21. «L-art kollha tagħtikqima, tgħannilek u tgħannililismek.» AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 22. Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla; tal-biża’ f’għemilu fostil-bnedmin. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 23. ℟. Għajtubil-ferħlilAlla, bnedmin tad-dinjakollha. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 24. Biddelil-baħar f’artniexfa, għaddewbil-mixi minnnofs ix-xmara. Għalhekk, nifirħubih! AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 25. Hu jsaltan bil-kobortiegħu għaldejjem. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 26. ℟. Għajtubil-ferħlilAlla, bnedmin tad-dinjakollha. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 27. Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom, intomilkoll li tibżgħuminnAlla, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 28. ngħidilkom x’għamelmiegħi. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 29. ImbierekAlla, li ma warrabx it-talbatiegħi; ma warrabxminnfuqi t-tjiebatiegħu! AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 30. ℟. Għajtubil-ferħlilAlla, bnedmin tad-dinjakollha. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 31. Qari IIĠiemogħtigħall-mewtfil-ġisem, immaħal-ħajjafir-ruħ. Qari mill-EwwelIttra ta’ San Pietru Appostlu.3, 15-18 AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 32. Għeżież, lill-MulejKristu qaddsuf’qalbkom. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 33. Kunudejjemlesti biextagħtutweġiba lilkull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 34. Immawieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 35. Żommusafja l-kuxjenzatagħkombiex, meta jgħidufuqkom, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 36. dawkstess li jkasbru l-imġibatajba tagħkom fi Kristu jkollhomgħalxiexjistħu. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 37. Jekk din tkun ir-rieda ta’ Alla, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 38. aħjartbati għaxtkungħamilt it-tajjebmilligħaxtkun għamiltil-ħażin. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 39. GħaxKristuwkoll mietdarbagħaldejjemminħabba d-dnubiet; AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 40. huli kienġust, mietgħall-inġusti biexiressaqkomlejnAlla; AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 41. kienmogħti l-mewtfil-ġisem, immaħa l-ħajjafl-ispirtu. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 42. Il-Kelmatal-Mulej. ℟.Irroddu ħajr lil Alla. Bilwieqfa AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 43. Akklamazzjoniqabel l-Evanġelju Hallelujah.℟.Hallelujah. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 44. Ara Ġwanni 14, 23 Jekkxi ħaddiħobbni, iħareskelmti, jgħidil-Mulej; AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 45. u Missierijħobbu, u aħnaniġu u ngħammrugħandu. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 46. ℟.Hallelujah. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 47. EvanġeljuJienanitlobil-Missier, u hujagħtikomDifensurieħor. •  Qari mill-Evanġelju • skont San Ġwann.14, 15-21 AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 48. F’dakiż-żmien, Ġesùqal lid-dixxiplitiegħu: AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 49. «Jekktħobbuni, ħarsu l-kmandamentitiegħi. AIs-Sitt Ħadd tal-Għid

 50. «U jiena nitloblill-Missier, AIs-Sitt Ħadd tal-Għid