gazdas gfejleszt si politika ii nft 2007 13 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
deacon-holmes

Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) - PowerPoint PPT Presentation

75 Views
Download Presentation
Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13)
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gazdaságfejlesztési politika – II. NFT (2007-13) Eszes Gábor GKM Miniszteri Kabinet Nyíregyháza, 2006. december 14.

 2. A Gazdaságfejlesztési OP helye II. Nemzeti Fejlesztési Terv (UMFT): • Gazdaságfejlesztési OP (GOP) –760 mrd Ft • Közlekedésfejlesztési OP (KözOP) • Társadalmi Megújulás OP (TÁMOP) • Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP) • Környezet és energia OP (KEOP) • Konvergencia régiók OP (6 db) • Közép-magyarországi régió OP (KMROP) • Államreform fejlesztés: KM OP, KK OP

 3. Gazdaságfejlesztésre szánt keretek az UMFT-ben ÚMFT teljes keret milliárd Ft 8.000 Ebből: GOP 730 KMROP 120 145 ROP-ok Összesen ~ 1000 + Egyéb OP-k gazdaságfejlesztési hatásai

 4. A fejlesztéspolitikai termékkínálatról…. • Vissza nem térítendő támogatások • Pénzügyi instrumentumok • Mikrohitel • Tőke (magvető, kockázati) • Hitelgarancia

 5. Gazdaságfejlesztési OP prioritásai Prioritások: • K+F és innováció a versenyképességért • A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése • A modern üzleti környezet erősítése • Jeremie típusú pénzügyi eszközök Prioritásokban elszámolható költségként kezelt területek: • Infokommunikációs technológia és szolgáltatások fejlesztés • Vállalati humánerőforrás fejlesztése (üzleti, piacfejlesztési tanácsadás)

 6. 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Piacorientált K+F támogatása és a kutatási-technológiai együttműködések ösztönzése • Piacorientált kutatás-fejlesztési és technológiai együttműködések fejlesztése • Kutatási központok fejlesztése, megerősítése Az innovációs, technológiai parkok fejlesztése • Innovációs és technológiai parkok A vállalatok önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése • Vállalati K+F és innováció ösztönzése • Vállalati K+F tevékenység/divízió kialakításának támogatása • Technológia-intenzív start-up vállalkozások segítése

 7. 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten KKV-k) komplex fejlesztése Vállalkozások technológiai korszerűsítése • Vállalkozások technológiai korszerűsítése; • Elmaradott térségek munkalehetőség beruházásai Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése • Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszereke • Vállalati menedzsment rendszerek (váll. ir. rdsz) • E- kereskedelem, e-szolgáltatások,

 8. 3. prioritás: A modern üzleti környezet erősítése • Korszerű infokommunikációs infrastruktúra (szélessáv) • Telephelyfejlesztés • Ipari parkok, • Logisztika központok – Kiemelten intermodális és regionális • Vállalkozások részére üzleti, információs és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása(ITD-H, egyéb vállalkozásfejlesztési intézmények) 4. prioritás: JEREMIE típusú pénzügyi eszközök • Mikrofinanszírozás • Garanciaeszközök • Tőkepiac fejlesztése

 9. 3. prioritás: 3.2.2. Logisztikai központok fejlesztése Várható keretösszeg: mintegy 30 mrd Ft (2007-13) Támogatási összeg: 50-500mFt (Regionális log. közp.: max 150 mFt) Támogatási intenzitás: max: 50% (pályázati kiírásban ettől el lehet térni) Támogatható tevékenységek: • Intermodális, regionális logisztikai központok komplex szolgáltatás fejlesztéséhez kapcsolódó : • Telephelyfejlesztés (Ingatlan, közmű építése, bővítése, korszerűsítése) • Technológiai fejlesztés (műszaki és egyéb eszköz, berendezés beszerzése, -IT is) • Immateriális javak beszerzése • Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés,piackutatás, marketing eszközök) beszerzése; • A fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó HRfejlesztés (tanácsadás, képzés); • Vállalati folyamatmenedzsment támogatása (Vállalatirányítási rendszerek); • Minőség és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; • Online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása;

 10. A KözOP cél- és prioritás struktúrája

 11. Hogyan egészítik ki a ROP-ok a KözOP fejlesztéseit?

 12. Hogyan segíti a KözOP a logisztikai szolgáltató központok fejlődését? • a KözOP az országos jelentőségű logisztikai központok fő közlekedési hálózatba való bekapcsolását ill. az összekötő közlekedési infrastruktúra fejlesztését támogatja a telekhatárig • a 3. prioritásnak része ez az intézkedés • tartalma: bekötő utak építése, felújítása, iparvágányok kiépítése (ez telekhatáron belül is), kikötői kapcsolatok fejlesztése • a támogatások forrása az Európai Regionális Fejlesztési Alap • a térségi, helyi jelentőségű logisztikai központok közlekedési infrastruktúra fejlesztései a ROP-ból kaphatnak támogatást

 13. A KözOP forrásai alaponként (mrd Ft)

 14. A KözOP forrásai prioritásonként (mrd Ft)

 15. Indikatív ágazati felosztás (mrd Ft)

 16. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! • Elérhetőség: • Gazdasági és Közlekedési Minisztérium • GKM Miniszteri Kabinet • 1055 Budapest, Honvéd u. 13-15. • Tel.: 374-2965 • E-mail: gabor.eszes@gkm.gov.hu