slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Klíčová slova: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Klíčová slova:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Klíčová slova: - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Klíčová slova:. Člověk a příroda Zeměpis Fyzická geografie 6. ročník Žák je pomocí prezentace motivován k poznávání přírodní sféry naší planety atmosféra, stratosféra, troposféra, mezosféra, exosféra, termosféra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Určeno pro: Anotace: Klíčová slova:


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Vzdělávací oblast:

Vzdělávací obor:

Tematický okruh:

Určeno pro:

Anotace:

Klíčová slova:

 • Člověk a příroda
 • Zeměpis
 • Fyzická geografie
 • 6. ročník
 • Žák je pomocí prezentace motivován k poznávání přírodní sféry naší planety
 • atmosféra, stratosféra, troposféra, mezosféra, exosféra, termosféra
atmosf ra

Atmosféra

Charakteristika, vývoj, složení

Obr. 2

zemsk atmosf ra slo en
Zemská atmosféra- složení
 • vrstva plynů, která obklopuje planetu Zemi
 • váha a gravitační sílaZemě zabraňuje atmosféře uniknout do vesmíru

Vyjádření kruhovým výsečovým diagramem

Obr. 1

atmosf ra plynn obal zem
Atmosféra – plynný obal Země
 • je směs plynů
 • Složení plynů bylo vytvořeno

před 600 mil. let

 • nemá vrchní hranici, ale plynule řídne a přechází do vesmíru
 • ¾ atmosféry jsou do 11km
 • za vnější hranici se bere 100km

Obr. 3

v voj slo en atmosf ry
Vývoj složení atmosféry
 • původníchemické složení- nevhodné pro život (sopečné plyny, uvolněné z magmatu; časté srážky těles se Zemí aj.)
 • významný vliv na složení měl rozvoj života v oceánech - rozšíření zelených řas (fotosyntéza)
 • Na zvyšování O2 na 21% se podílely:
  • zelené sinice v mořích (mikroorganismy)
  • další rostliny
  • plankton

Obr. 4

dlouhodob proces slo en ovlivnily
Dlouhodobý proces složení ovlivnily
 • fotosyntéza (sinice a řasy, rostliny,….)
 • významný podíl měli i živočichové – vápenaté schránky živočichů
 • dnes nejvíce člověk:
  • ozónové díry (freony, proudová letadla,.)
  • skleníkový efekt (oteplování,..)
a tmosf r a se d l do 5 hlavn ch vrstev

Obr. 5

Atmosférase dělí do 5 hlavních vrstev

Složení nejvíc mění teplota a nadmořská výška

Troposféra – nejnižší vrstva atmosféry (od 7km– polární oblasti po 17km u rovníku), teplota klesá s nadmořskou výškou

Stratosféra – do 50km

Mezosféra - do85km

Termosféra – do 640km od povrchuExosféra – sahá do 20 000 – 70 000km (teplota klesá s nadmořskou výškou)

Teplota s nadmořskou výškou stoupá

v znam atmosf ry
Význam atmosféry
 • chrání pozemský život před nebezpečným slunečním i kosmickým zářením
 • pomáhá udržovat a snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.
 • svým složením jednotlivých plynů umožňuje existenci života
l tky ohro uj c atmosf ru nejv t vliv m lov k
Látky ohrožující atmosféru, největší vliv má člověk
 • aerosoly, prach– zvyšují oblačnost a celkové ochlazování Země
 • azbestová vlákna (stavebnictví)– se uvolňují do ovzduší – rakovina 
 • uhlíkové částice (auta)– alergie
 • prchavé organické uhlovodíky–chemický průmysl (alergie, rakovina
 • oxidy dusíku (spalovací motory)– zvyšují množství přízemního ozonu 
 • radon (radioaktivní plyn)– sklepy, přízemní místnosti
opakov n l tky
Opakování látky
 • Vyjmenuj základní součásti atmosféry?
 • Jakou funkci má atmosféra?
 • Znáš vertikální členění atmosféry?
 • Co vše ovlivňuje a ohrožuje atmosféru?

Dusík, oxid uhličitý, oxid, vzácné plyny, vodní páry, prach

Chrání před slunečním zářením, udržuje přijatelnou teplotu,

Troposféra, stratosféra, mezosféra, termosféra, exosféra

Výfukové plyny, proudová letadla a spalovací motory, freony, chemický a stavební průmysl, aj

citace pou it ch zdroj
Citace použitých zdrojů
 • Obr. 1 NEZNÁMÝ. http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=7 [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/146.gif
 • Obr. 3 KNEŘ, Pavel. http://wiki.rvp.cz/Kabinet%2FObrazky%2FP%C5%99%C3%ADroda%2FPo%C4%8Das%C3%AD [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/987/=_IGP0118a.jpg?size=webview
 • Obr. 2 LOADMASTER (DAVID R. TRIBBLE). hhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sky-Sun-Clouds-Bird-1483.jpg [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: hhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Sky-Sun-Clouds-Bird-1483.jpg/800px-Sky-Sun-Clouds-Bird-1483.jpg
 • Obr. 4 NEZNÁMÝ. http://www.google.cz/imgres?q=wikimedia+commons+zem%C4%9B&start=239&hl=cs&sa=X&tbo=d&rlz=1T4ADSA_csCZ408CZ408&biw=1280&bih=830&tbm=isch&tbnid=3cBHnICWR_FcOM:&imgrefurl=http://www.osel.cz/index.php%3Fclanek%3D4377&docid=3DEdbn7UbNjSUM&imgurl=http://www.osel.cz/_popisky/124_/s_1241256851.jpg&w=250&h=178&ei=gwohUfDXB8aS4ATxnIDoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1034&vpy=367&dur=735&hovh=142&hovw=200&tx=118&ty=103&sig=108603925115371420638&page=8&tbnh=142&tbnw=192&ndsp=40&ved=1t:429,r:78,s:200,i:238 [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://www.osel.cz/_popisky/124_/s_1241256851.jpg
 • Obr. 5 DERIVATIVE WORK (CZECH TRANSLATION): KORONER (TALK). http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atmosphere_layers-cs.svg [online]. [cit. 14.9.2012]. Dostupný na WWW: http://wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Atmosphere_layers-cs.svg/102px-Atmosphere_layers-cs.svg.png
 • Další obrázky jsou z http://Office microsoft.com/cs.
 • Dostupná verze (Microsoft Office_2010), licence zakoupena školou v roce 2011