Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Téma hodiny: Ukrajina Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník PowerPoint Presentation
Download Presentation
Téma hodiny: Ukrajina Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník

Téma hodiny: Ukrajina Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník

128 Views Download Presentation
Download Presentation

Téma hodiny: Ukrajina Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Téma hodiny: Ukrajina Předmět: Zeměpis Ročník: 2., 3. ročník Anotace: Seznámení se s Ukrajinou, jejími přírodními a socioekonomickými poměry, fotografie měst Klíčová slova: Poloha, povrch, vodstvo, obyvatelstvo, hospodářství,… Autor: Mgr. Sandra Vanišová Datum vytvoření: 11. 11. 2013 Škola – adresa: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

 2. Ukrajina(Ukrajinská republika)

 3. Co víte o Ukrajině? Kde leží? Jak je velká? Kolik má obyvatel? Jaké je zde státní zřízení? Jak se zde mluví? Jaká ukrajinská města znáte?

 4. Základní údaje rozloha: 604 000 km² (2. největší evropský stát) počet. ob.: 46 mil. státní zřízení: republika úřed. jazyk: ukrajinština hl. m.: Kyjev Významná města: Kyjev, Oděsa, Užhorod, Doněck, Charkov, Lvov, Dněpropetrovsk

 5. Státní znak a vlajka Zdroj: www.wikipedia.org

 6. Poloha Po Rusku 2. největší stát Evropy Přístup k Černému a k Azovskému moři Na J poloostrov Krym

 7. Poloha Zdroj: www.wikipedia.org

 8. Orientační mapka Zdroj: www.cestovatel.cz

 9. Přírodní poměry

 10. Povrch Roviny – Východoevropská rovina Nížiny – Dněprská, Černomořská, na S Polesí Na Z Východní Karpaty Na J Krymské hory

 11. Nejvyšší hora UkrajinyHoverla (2061 m n. m., Karpaty) Zdroj: www.wikipedia.org

 12. Podnebí • Mírné • Na J subtropické

 13. Vodstvo • Dněpr • Dněstr • Jižní Bug

 14. Rostlinstvo a živočišstvo • Polesí – lesy a bažiny, jelen, srna • Karpaty – lesy, vlk, kuna, veverka • J a V - stepi

 15. Obyvatelstvo • SDŽ 62 a 73 • Urbanizace – 70%

 16. Hospodářství

 17. Těžba • Železná ruda • Černé uhlí • Zemní plyn

 18. Průmysl • 1/3 elek. energie – jaderné elektrárny (po katastrofě v Černobylu v r. 1986 program pozastaven) • Hutnictví • Strojírenství • Chemický průmysl • Potravinářský průmysl

 19. ZEMĚDĚLSTVÍ • Po Dánsku spolu s Maďarskem nejvvyšší podíl orné půdy v Evropě • Úrodná stepní černozem – pšenice, kukuřice, cukrová řepa, slunečnice • Skot, vepři • Ryby (jeseteři)

 20. Doprava • Hustější síť pouze okolo větších měst a v průmyslových oblastech • Důležitá tepna – Dněpr • Černé moře – přístavy Oděsa a Sevastopol • Síť ropovodů a plynovodů

 21. Zahraniční vztahy a CR • Vývoz výrobků těž. průmyslu, vývoz masa a mléka • Obchod hlavně s Ruskem, Čínou, ale i s Z Evropou • CR – Kyjev, Oděsa, Lvov, pobřeží Černého moře, lázeňský region Jalta (Krym)

 22. Kyjev Foto: autorka

 23. Kyjev Foto: autorka

 24. Kyjev (Státní opera) Foto: autorka

 25. Kyjev Foto: autorka

 26. Kyjevské metro Foto: autorka

 27. Oděsa - Národní akademické divadlo opery a baletu Foto: autorka

 28. Oděsa Foto: autorka

 29. Hotel Oděsa (pohled z Potěmkinových schodů) Foto: autorka

 30. Oděsa Foto: autorka Socha Richelieu

 31. Oděsa Foto: autorka Park poblíž nábřeží Nákupní centrum Pasáž

 32. Oděsa Foto: autorka Preobraženská katedrála Přístav

 33. Oděsa Foto: autorka

 34. Oděsa Pomník Kateřiny Veliké Foto: autorka

 35. Lvov Zdroj: www.wikipedia.cz

 36. Děkuji za pozornost!

 37. Použité zdroje: ANDĚL, J., MAREŠ R. (2001): Evropa. Encyklopedický přehled zemí. Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 293 p. Fotoarchiv Mgr. Sandry Vanišové WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Ukraine.svg> WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg> WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ukrajina_-_SNS.svg> WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: <http://www.cestovatel.cz/ob/ukrajina/> WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hoverla1.JPG> WIKIPEDIA [online]. [cit. 2013-11-11]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lw%C3%B3w_-_Widok_z_wie%C5%BCy_ratuszowej_01.jpg>