Kronisk ischemisk hj rtsjukdom
Download
1 / 45

- PowerPoint PPT Presentation


 • 311 Views
 • Uploaded on

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom. Per Ladenvall Apotekarprogrammet 13-11-28. Lärandemål. Sjukdomslära Riskfaktorer Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling Farmakologi Vilka läkemedelsgrupper är aktuella? Vanligaste/viktigaste biverkningar. Disposition. Riskfaktorer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kronisk ischemisk hj rtsjukdom

Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Per Ladenvall

Apotekarprogrammet

13-11-28


L randem l
Lärandemål

 • Sjukdomslära

  • Riskfaktorer

   Koppling sjukdomsprocess - läkemedelsbehandling

 • Farmakologi

  • Vilka läkemedelsgrupper är aktuella?

   Vanligaste/viktigaste biverkningar


Disposition
Disposition

 • Riskfaktorer

 • Definitioner

 • Epidemiologi

 • Symptom

 • Utredning

 • Farmakologisk behandling

 • Icke-farmakologisk behandling


Kronisk ischemisk hj rtsjukdom

Varför får man kärlkramp?

Rökning

Höga Blodfetter

Diabetes

Hypertoni

Bukfetma

Psykosocial stress


Kronisk ischemisk hj rtsjukdom

Riskfaktorer för kärlkramp

och hjärtkärlsjukdom

Rökning

Höga Blodfetter

Diabetes

Hypertoni

Bukfetma

Psykosocial stress

Regelbunden fysisk aktivitet

Frukt och grönsaker dagl

Måttligt alkoholintag

Delvis lånad fr Lipidskolan, SP&MSD, A HimmelmanVad r kardiovaskul r sjukdom
Vad är kardiovaskulär sjukdom?

Stroke

 • Kranskärlsjukdom

  • Stabil angina, Kärlkramp

  • Akut koronart syndrom

 • Aortaaneurysm

Perifer kärlsjukdom

 • Claudicatio intermittens

  (fönstertittarsjuka)

 • Kritisk benischemi


Symptom vid k rlkramp angina pectoris
Symptom vid Kärlkramp – Angina Pectoris

 • Bröstsmärta/obehag i bröstet.

 • Utstrålning till axlar, armar, hals, underkäke, ibland även övre delen av magen

 • Duration: typiskt upp till 15 min

 • Provoceras av fysisk anstränging

 • Ofta sämre vid blåst,

  kall väderlek, efter måltid,

  stress


Hur vanligt r angina
Hur vanligt är angina?

 • Kvinnor 45-64 år 5-7%

 • Kvinnor 65-84 år 10-12%

 • Män 45-64 år 4-7%

 • Män 65-84 år 12-14%


Utredning
Utredning

Hos alla:

 • Anamnes

 • Fysikalisk undersökning inkl blodtryck

 • Vilo EKG

 • Lipidstatus, Hb, Na, K, Kreatinin, Glukos


Utredning1
Utredning

 • Utifrån riskfaktorer och initial utredning skattas sannolikheten för kranskärlsjukdom. Utifrån denna och fysisk förmåga väljs nästa steg:

 • Låg sannolikhet för angina (<15%):

  • Inget test, överväg annan orsak till bröstsmärta.

 • Låg-Måttlig sannolikhet för angina (15-85%):

  • Arbets-EKG

  • Myocardscint

  • Stress-ekokardiografi

  • (Magnetkamera (MRI) hjärta)

  • CT angiografi

 • Hög sannolikhet för angina(>85%):

  • Kranskärlsröntgen direkt


A ekg
A-EKG

 • Konfirmerar diagnosen

 • Riskvärderar patienter,

  selekterar högrisk-

  patienter till angio

 • Ger läkare och patient

  uppfattning om

  prestationsförmåga

 • Funktionellt test


Hj rtscintigrafi
Hjärtscintigrafi

- Dyrare

- Sämre tillgänglighet

+Bättre urskiljning av sjuk resp frisk

Funktionellt test


Hj rt mr
Hjärt MR

- Dyrare

- Sämre tillgänglighet

Bättre urskiljning av sjuk resp frisk än A-EKG, oklart om bättre än scint

Funktionellt test


Ct angiografi
CT angiografi

 • Anatomi, ej funktion

 • Kontrast-belastar njurar

 • Slipper sticka patienten

 • Screeningmetod

  • -vid låg misstanke om IHD

 • Kan ej behandla pat,

  • Kranskärlssjuka får göra konventionell angiografi också

  • 120st/år i Göteborg


Koronarangiografi
Koronarangiografi

 • Anatomi, ej funktion

 • Kontrast

 • Stick

  • Kan behandla pat

  • 1200st -Gbg 2011

 • Komplikationsrisk

  • Blödning 2-4%

  • Stroke <0,5%

  • Hjärtinfarkt 0,2%

  • DödKronisk ischemisk hj rtsjukdom

Livsstilsförändring

Rökstopp

Fysisk aktivitet (FAR)

KostomläggningKronisk ischemisk hj rtsjukdom

Amish: gör 104 Göteborgsvarv extra per år . . . Som vardagsmotion!

Tack till Mats Börjesson SU/Östra för lånet av bilden


Farmakologisk behandling
Farmakologisk behandling vardagsmotion!

 • Prevention

  • Statin, ASA

  • ACE-hämmare?

 • Anfallskuperande

  • Nitro

 • Anfallsprofylax

  • Betablockerare, calciumblockerare, nitro, (ivabradine)Statiner
Statiner vardagsmotion!

 • Simvastatin (Zocord)

 • Atorvastatin (Lipitor)

 • Pravastatin (Pravachol)

 • Rosuvastatin (Crestor) mfl

  - Hämmar HMG-Coenzym A

  - Sänker LDL-kolesterol

  - Anti-inflammatoriska effekter?

  - Positiv effekt på koronarsjukdom, stroke mm


Benefits of cholesterol lowering
Benefits of Cholesterol Lowering vardagsmotion!

Meta-analysis of 38 primary and secondary intervention trials

-0.0

-0.2

-0.4

Mortality log odds ratio

-0.6

Total mortality (p=0.004)

CHD mortality (p=0.012)

-0.8

-1.0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

% in cholesterol reduction

(Adapted from Gould AL, et al.,1998)


Kronisk ischemisk hj rtsjukdom

Ju lägre desto bättre vardagsmotion!

30

4S

Statin

Placebo

25

TNT screening

4S

20

LIPID

15

Frekvens hjärt-kärlhändelser (%)

LIPID

CARE

CARE

10

HPS

HPS

TNT (atorvastatin10 mg)

5

TNT (atorvastatin 80 mg)

0

0

1,8

2,3

2,8

3,4

3,9

4,4

4,9

5,4

LDL-kolesterol (mmol/L)

REF: Efter Kastelein et al., Aterosclerosis 1999;143(suppl 1):17-21.


Acetylsalicylsyra asa trombyl
Acetylsalicylsyra (ASA, vardagsmotion!Trombyl)

 • Irreversibel inaktivering av enzymet cyklooxygenas, som medverkar vid bildningen av Tromboxan A2 i trombocyter och av prostacyklin i kärlendotel

 • Hämmande effekt på trombocytaggregationen

 • Effekt hela trombocytens livscykel 7-10 dagar

 • Hämmar även den renala prostacyklinsyntesen, av betydelse hos pat med njursvikt


Asa trombyl
ASA, vardagsmotion!Trombyl

Blodförtunnande- påverkar blodplättarna, trombocyterna

Biverkningar:

 • Vanliga (1/10 - 1/100)

  • Magbesvär

  • Ökad blödningsbenägenhet.

 • Mindre vanliga (1/100 - 1/1000)

  • Allergiska reaktioner (urticaria, rinit, astma).

 • Sällsynta (1/1000 - 1/10000)

  • Svår gastrointestinal blödning.

  • Intrakraniell blödning.

  • Njurfunktionsstörningar.


Anfallskupering
Anfallskupering vardagsmotion!

 • Kortverkande nitroglycerin –under tungan

  • Nitroglycerin Recip 0,25 eller 0,5 mg resoriblett

  • Nitrolingualspray 0,4 mg/dos

 • Medellångverkande- under överläppen

  • (Suscard 2,5 eller 5 mg- tillhandahålls fn ej)

   ALLA NITROPREPARAT ÄR KONTRAINDICERADE VID SAMTIDIGT INTAG AV VIAGRA PGA RISK FÖR LÅNGVARIGT SVÅRHÄVT BLODTRYCKSFALL MED BESTÅENDE SKADOR I HJÄRTA OCH HJÄRNA


Nitroglycerin
Nitroglycerin vardagsmotion!

 • Vidgar blodkärl, sänker blodtryck

  och avlastar hjärtat

 • Biverkningar

 • Huvudvärk (ca 25%) -oftast övergående!

 • Blodtrycksfall som kan leda till:

  • hjärtklappning

  • yrsel

  • svimning

 • Illamående


Kronisk ischemisk hj rtsjukdom

Nitropreparat vardagsmotion!

 • Kortverkande - Glyceryltrinitrat

  • Nitroglycerin Recip

  • Nitrolingualspray

 • Medellångverkande- Glyceryltrinitrat

  • Suscard 2,5 eller 5 mg-

 • Långverkande

  • Imdur - Glyceryltrinitrat

  • Ismo - Glyceryltrinitrat

  • Sorbangil - Isosorbiddinitrat

 • (Intravenöst- vid hjärtinfarkt & svår smärta)

  • Nitroglycerin - Glyceryltrinitrat


Nitrater
Nitrater vardagsmotion!

God smärtlindrande effekt

BIVERKNINGAR/ NACKDELAR

 • Huvudvärk (ca 25%)

 • Blodtrycksfall ->svimning

 • Toleransutveckling

Dilaterar vener >artärer

Metaboliseras till NO i kärlväggen

Hjärtfrekvens

Koronarflöde

Blodtryck

Syrgasmättnad

Kontraktilitet

Syrgastillförsel

Venöst återflöde

Syrgasbehov


Betablockerare
Betablockerare vardagsmotion!

 • ß1-selektiva betablockerare

  • C07AB02 Metoprolol

  • C07AB03 Atenolol

  • C07AB07 Bisoprolol

  • mfl

 • Icke-selektiva betblockerare (ß1 & ß2 rec)

  • C07AA03 Pindolol

  • C07AA05 Propranolol

  • C07AA06 Timolol

  • C07AA07 Sotalol

  • C07AA28 Karvedilol

  • mfl


 • Verkningsmekanism betablockerare
  Verkningsmekanism betablockerare vardagsmotion!

  • Hämmar sympaticus

  • ß1 rec

   • Sänker Hjärtfrekvens

   • Sänker Blodtryck

   • Sänker Syrgasbehov i myokardiet genom sänkt pumpkraft (”strypa motorn”)

  • ß2 rec

   • Kontraktion av glatt muskel i bronker, kan ge obstruktiva besvär


  Kontraindikationer betablockerare
  Kontraindikationer betablockerare vardagsmotion!

  • Akut obehandlad hjärtsvikt

   • Hörnsten i behandling av stabil hjärtsvikt

  • Låg puls, AV block

   • Behandling aktuell efter pacemaker?

  • Akut astma bronkiale

   • ß1 selektiva funkar ofta i stabil fas


  Biverkningar betablockerare
  Biverkningar betablockerare vardagsmotion!

  • Bradykardi, AV block

  • Mardrömmar, sömnstörningar

  • Erektil dysfunktion

  • Trötthet, yrsel, ”stum i benen”

  • Perifer kyla i extremiteter; mest uttalat hos oselektiva betablockerare

  • Obstruktvitet hos KOL/astma pat ; mest uttalat hos oselektiva betablockerare


  Calciumblockerare
  Calciumblockerare vardagsmotion!

  • Ensam eller i komb med nitro

   • Verapamil

   • Diltiazem

  • Dihydropyrediner (med ßblock)

   • Nifedipin

   • Felodipin

   • Amlodipin


  Verkningsmekanism calciumblockerare
  Verkningsmekanism vardagsmotion!Calciumblockerare

  • Dilatation av kranskärl minskar spasmbenägenhet

  • Dilatation av perifera kärl minskar afterload

  • Dihydropyrediner kan ge reflektorisk takykardi vid monoterapi


  Biverkningar calciumblockerare
  Biverkningar vardagsmotion!Calciumblockerare

  • (Dosberoende)

  • Flush

  • Ankelsvullnad

  • Obstipation


  Icke farmakologisk behandling
  Icke-farmakologisk behandling vardagsmotion!

  Ballongvidgning – PCI – ofta tillsammans med stent

  CABG (=ACB)

  För patienter med refraktär angina (symptom trots 3 preparat och ingen ytterligare revaskularisering möjlig)

  Neurostimulatorer SCS eller TENS (gate-control)

  EECP (enhanced external counter-pulsation)


  Koronarangiografi1
  Koronarangiografi vardagsmotion!


  Princip pci med stent
  Princip PCI med vardagsmotion!stent

  PCI = (percutaneous coronary intervention)  Kransk rlsoperation cabg
  Kranskärlsoperation, CABG vardagsmotion!

  CABG=coronary artery bypass grafting

  ACB= arterial coronary bypass


  H lsom l ischemisk hj rtsjukdom
  Hälsomål vardagsmotion!ischemisk hjärtsjukdom

  • Rökfrihet

  • Fysisk aktivitet >30min fem ggr per vecka

  • Blodtryck <140/90 (Diabetiker <130/80)

  • HbA1c <52 mmol/mol

  • LDL kolesterol <1.8mmol/L

  • Kost Minskad mängd mättat fett, ökad mängd fisk, frukt, grönt, fullkorn

  • BMI <25

  • Midjemått kvinnor <88cm, män 102cm


  L stips
  Lästips vardagsmotion!

  • http://www.lakemedelsboken.se/pdf/Ischemiskhjärtsjukdom.pdf

  • (=Google: Läkemedelsboken Ischemisk hjärtsjukdom)

  • Persons Kardiologi J Person, M Stagmo 2008

  • Kardiovaskulär medicin, Dahlström mfl, 2010