folkehelsemeldinga n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkehelsemeldinga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkehelsemeldinga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Folkehelsemeldinga - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Folkehelsemeldinga. Geir Stene-Larsen. Utfordringene. Kortere levetid enn i en del andre land Flere kronisk syke – og ”multisyke” Flere uføre og flere år med uførhet Mer vekt på psykisk helse Flere overvektige og fysisk passive Flere innvandrere og aleneboende

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Folkehelsemeldinga' - karma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
folkehelsemeldinga

Folkehelsemeldinga

Geir Stene-Larsen

utfordringene
Utfordringene
 • Kortere levetid enn i en del andre land
 • Flere kronisk syke – og ”multisyke”
 • Flere uføre og flere år med uførhet
 • Mer vekt på psykisk helse
 • Flere overvektige og fysisk passive
 • Flere innvandrere og aleneboende
 • Større sosiale helseulikheter
bakgrunn
Bakgrunn
 • Helse og uhelse oppstår i alle deler av samfunnet
 • Folkehelseloven klargjør at de som har virkemidler har ansvar, uavhengig av sektorer
 • Dette gjelder også staten.
meldingens form l
Meldingens formål
 • Fastsette folkehelsemål
 • Synliggjøre potensial for bedring av helsa ved bruk av statens virkemidler
 • Sikre at den framtidige politikken fremmer helsa i samsvar med målene
m lene
Målene
 • Norge tilbake ”på pallen” for levetid
 • 25 % reduksjon av ikke-smittsomme folkesykdommer
 • Flere år med god livskvalitet
 • Mindre sosial ulikhet
 • Et samfunn som fremmer helse
noen prinsipper
Noen prinsipper
 • Tverrsektorielt - ”Helse i alt vi gjør”
 • Livsløp
 • Sosial utjevning
 • Føre-var
 • Bærekraftig
statens bidrag
Statens bidrag
 • Kunnskap om hvordan det går og hva som virker
  • Folkehelseprofiler
  • Sykdomsbyrdeanalyser
  • Tiltaksforskning
  • Kompetanse i helseutdanningene og kommunene

”Vi må sette kommunene i stand til å gjøre sin del av jobben og staten sin”

statens bidrag1
Statens bidrag
 • Lover, avgifter og bevilgninger
  • Videreføre og videreutvikle avgiftspolitikken
  • Bruke lover der de kan være nyttige
  • Støtte tiltak som bedrer folkehelsen

”Vi må gjøre sunne valg mer attraktive og lettere tilgjengelige”

statens bidrag2
Statens bidrag
 • Nye virkemidler
  • Inngå partnerskap med næringslivet
  • Samarbeide med private
  • Bruke nye medier?

”Vi må få til et fellesskapsløft”

nasjonalt system for f lge opp folkehelsepolitikken
Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken
 • Stortingsmelding hvert 4. år
 • Videreutvikle resultatmål og indikatorer for å følge opp målene for folkehelsepolitikken  
 • Vurdere å etablere et folkehelsepolitisk råd
 • Sette folkehelsearbeidet på dagsorden i konsultasjonsordningen og avtaler med kommunesektoren

Folkehelsemelding

nasjonalt system for f lge opp folkehelsepolitikken1
Nasjonalt system for å følge opp folkehelsepolitikken
 • Folkehelsenettverk i kommunene (med KS)
 • Mer systematisk samarbeid på tvers av departementer og direktorater
 • Sikre at folkehelsemessige konsekvenser blir utredet i alle politikkområder

Folkehelsemelding

mer forebygging i helse og omsorgssektoren
Mer forebygging i helse- og omsorgssektoren
 • Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Videreføre frisklivstilbud og lærings- og mestringstilbud
 • Prioritere livsstilsendring i pasientkonsultasjoner
 • Vurdere bruken av screening
 • Støtte det tverrsektorielle folkehelsearbeidet

Folkehelsemelding