Klinik al malar n niversitelere katk lar
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on

Klinik Çalışmaların Üniversitelere Katkıları. 25 Ekim 2013, Adana. Dr. Şebnem Yıldırımoğlu Ülke Müdürü ve Klinik Operasyonlar Başkanı. Klinik Araştırma Nedir ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - darius


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Klinik al malar n niversitelere katk lar

KlinikÇalışmalarınÜniversitelereKatkıları

25 Ekim 2013, Adana

Dr. Şebnem Yıldırımoğlu

ÜlkeMüdürüveKlinikOperasyonlarBaşkanı


Klinik ara t rma nedir
KlinikAraştırmaNedir?

Klinikaraştırma, gönüllülerleyapılanve belli birsağlıksorunu hakkında öncedenbelirlenmiş, cevabıbilinmeyenbirsoruyuaydınlatmayayönelikbilimselbiraraştırmadır. Dikkatleplanlanmışklinikaraştırmalar, yenitedaviyöntemlerigeliştirilmesiaçısından en güvenlivehızlıyöntemlerdir.23 ekim 2013
23 Ekim 2013

www.clinicaltrials.gov

Türkiye’deaktif500 çalışma , toplam 1373 çalışma

Dünyada 153884 aktif çalışma (185 ülkede)

Türkiye’dekiçalışmalarınsponsoragöredağılımı:

Endüstri destekli:341 (26 gözlemsel, 315 girişimsel)

Karamacıgütmeyenkuruluşdestekli: 159 (52 gözlemsel, 107 girişimsel)

Girişimsel: Davranışsal, ilaç, biyoloijkürün, cihaz, radyasyon, diyetkatkımaddesi, prosedür


D nyada klinik al malar
DünyadaKlinikÇalışmalar

www.clinicaltrials.gov, 23 Ekim 2013


Klinik ara t rmalar n lkemize katk lar
Klinik AraştırmalarınÜlkemizeKatkılarıKlinik ara t rmalar lkeye hangi yollarla gelir getirir
Klinik Araştırmalar Ülkeye Hangi Yollarla Gelir Getirir?

Doğrudan kurumlara ve araştırmacılara yapılan ödemelerle

SGK’nın üzerinden kaldırdığı tetkik ve muayene masrafı yükü ile

SGK’nın üzerinden kaldırdığı ilaç tedavi masrafı yükü ile

Bir klinik çalışmanın ülkeye ortalama getirisi 2 milyon TL’dir.


B t e rne i
Bütçeörneği

Senaryo 1


Ara t rmac demesinin da l m
AraştırmacıÖdemesininDağılımı

Birüniversitemizdekiuygulama

AraştirmaciÖdemesininDağılımı:

  • %18 KDV

  • %1 Hazine Payı

  • %1 Döner Sermaye İşletme Payı

  • %6 Bilimsel Araştırma Projeleri(BAP) Katkı Payı

  • %19 Klinik Çalışma Masraf Payı

  • %55 Sorumlu Araştırmacıya (Gelir vergisi kesintisi öncesi)

    %25 Kuruma (Üniversiteye ) kalır.


B t e rne i1
Bütçeörneği

Senaryo 2


T rkiye de klinik ara t rmalar konusunda olumlu rnekler
Türkiye’deKlinikAraştırmalarKonusundaOlumluÖrnekler

Araştırmacıödemelerikonusundaörneküniversiteler

Klinikaraştırmayıgeliştirmeküzereendüstriyidavetedenüniversiteveeğitimaraştırmahastaneleri

Klinikaraştırmamerkezleri (İstanbulÜniversitesiMükemmeliyetMerkezi)

Teknokentmodelleri


Vizyon 2023 raporu
Vizyon 2023 Raporu


2023 hedefleri
2023 Hedefleri

2023 İlaç Gibi gelecek-Vizyon 2023 Raporu

T.C. SağlıkBakanlığı, AİFD işbirliğiile PWC tarafındanhazırlanmıştır.

Türkiye ilaç pazarı büyüklüğünde dünyada 16. sırada, klinik araştırmalarda ise 36. sıradadır.

Şu anda Türkiye’nin klinik araştırma pazarının büyüklüğü 60 milyon dolardır. Dünyada Pazar büyüklüğü 120 milyar dolardır.

Türkiye 2023’te klinik araştırma pazarını 1 milyar dolara çıkarmayı hedeflemektedir.


2023 hedefleri1
2023 Hedefleri

2023 İlaç Gibi gelecek-Vizyon 2023 Raporu

Ana Hedefler:

GSMH: 1,5 trilyon USD (Dünyanın 10. büyük ekonomisi)

Toplam ihracat 500 milyar USD

Toplam ARGE harcamaları GSYH’in %3’ü

İlaç Sektörü ile İlgili Hedefler

1. Temel ve Klinik Araştırma Yetkinliği ile Hizmet İhracatı

2. Üretim Yetkinliği ile Ürün İhracatı

3. Yönetim Merkezi Olma ve Hizmet İhracatı


Michigan niversitesi rne i
Michigan Üniversitesiörneği


Michigan niversitesi klinik ara t rma merkezi hasta dahil etme program
Michigan ÜniversitesiKlinikAraştırmaMerkezi, hastadahiletmeprogramı


Michr
MICHR

Michigan University Clinical and Healthcare Research