html5-img
1 / 5

1. hrvatski seminar o analizi rizika u hrani s međunarodnim sudjelovanjem

1. hrvatski seminar o analizi rizika u hrani s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, 5. listopada 2006. Zaključci i preporuke. POJAM “HRANA” SVE VAŽNIJI. Promjena stila življenja od tradicionalnog prema modernom Porast učestalosti bolesti porijeklom od hrane Promjena prehrambenih navika

Download Presentation

1. hrvatski seminar o analizi rizika u hrani s međunarodnim sudjelovanjem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1. hrvatski seminar o analizi rizika u hrani s međunarodnim sudjelovanjem Zagreb, 5. listopada 2006. Zaključci i preporuke

  2. POJAM “HRANA” SVE VAŽNIJI • Promjena stila življenja od tradicionalnog prema modernom • Porast učestalosti bolesti porijeklom od hrane • Promjena prehrambenih navika • Učestalija putovanja • Globalno tržište  pristup zasnovan na analizi rizika

  3. PRIORITETI • Hrvatska – osigurati visoke standarde sigurnosti hrane proizvedene u RH i uvezene u RH • EU – osigurati ujednačenu razinu sigurnosti hrane na cijelom području

  4. CILJEVI • koncept “od vilice do polja”; • zaštita zdravlja potrošača uz poštivanje načela slobodne trgovine; • međunarodni standardi u sigurnosti hrane s usklađenim nacionalnim zakonodavstvom; • razvitak novih alata, programa i načela(ALOP, FSO, HACCP); • promocija transparentnosti sustava i uključivanje svih zainteresiranih u lancu hrane.

  5. PUT DO CILJEVA Suradnja institucija unutar i izvan RH zaduženim za sigurnost hrane: • Znanstvena suradnja; • Institucionalno povezivanje; • Razmjena podataka. Uvažavanje prehrambenih navika hrvatskih potrošača (nacionalne specifičnosti).

More Related