Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı - PowerPoint PPT Presentation

gereksinim analizi ve varl k ba nt diyagram n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı

play fullscreen
1 / 57
Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı
555 Views
Download Presentation
dwayne
Download Presentation

Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gereksinim Analizi ve Varlık Bağıntı Diyagramı Sibel SOMYÜREK

 2. İstenen • Bir bilgi sisteminin geliştirilmesi • Hastane Bilgi Sistemi • Kütüphane Bilgi Sistemi • Alışveriş Merkezi Bilgi sistemi • Veri tabanı içerik ve yapısı+Veritabanı üzerinde çalışacak uygulama

 3. Aşamalar

 4. İlk Aşama • Geliştirilmek istenen sistemin tam ve doğru tanımının yapılması. • Nasıl? • Sistemin kullanıcı kitlesinin tanımlanması • Kullanıcı gereksinimlerinin belirlenmesi

 5. Gereksinimler • Bir sistemin beklenen işlevleri yerine getirmesi için sahip olması gereken özelliklerdir. • Beklenen işlevler? • Kullanıcıların mevcut sistemde kullandıkları yöntemler • Sistem yapısı • İş kuralları • Yaşanan sıkıntı ve problemler

 6. 1. Gereksinimlerin belirlenmesi

 7. Gereksinimlerin Toplanması • Geleneksel Yöntemler • Anketler • Açık uçlu görüşmeler • Doküman analizi • Grupsal Yöntemler • Beyin fırtınası • Prototipleme • Gereksinim analisti

 8. Gereksinimlerin Toplanması • Gereksinim analisti • Görüştüğü kişileri iyi yönlendirmeli • Doğru soruları sorması • Sorularla saklı ve unutulmuş gereksinimleri ortaya çıkarması • Amaç, içerik ve fonksiyonları ele almalı

 9. Gereksinimlerin Toplanması • Yanlış veya eksik toplanan gereksinimler • İstenmeyen işleri yapan veya • İstenen işleri yanlış yapan sistemlerin geliştirilmesine neden olur.

 10. Gereksinim Analizi • Toplanan gereksinimlerin özelliklerine göre gruplanarak sistem tasarımına hazırlanması çalışmalarıdır. • Varlık bağıntı Diyagramları

 11. Örnek • Bir e-sınav sistemi • Kullanıcı Grupları • Öğretmenler • Öğrenciler • Sistem yöneticileri

 12. Örnek • Yöntem: • Beyin fırtınası • Birebir görüşmeler • Mevcut kullanılan sınav sisteminin incelenmesi

 13. Örnek • Sorular oluşturulur • Sistemi kimler kullanacak? • Kaç tip yönetici olacak? Yöneticilerin yetkileri neler olacak? • Öğretmenlerle ilgili hangi bilgiler tutulacak • Öğrencilerle ilgili hangi bilgiler tutulacak • Soruların içeriği neler olacak? • Sınavların uygulanmasında belirli bir zaman sınırlaması olacak mı?

 14. Örnek • Soruların cevapları toplanır • Eğer hedef kitlenin görüşlerinde çelişkili ve tutarsız noktalar varsa, bu görüşler üzerinde uzlaşma sağlanır.

 15. Örnek • Elde edilen veriler doğrultusunda veri gereksinimleri belirlenir. • VG1: Sistemi yönetici, öğretmen ve öğrenci kullanacak • VG2: İki tür yönetici olacak. Birisi ana yönetici sistemdeki her tür bilgiye erişebilecek. Diğer yönetici sadece sınavların oluşturulması ile ilgili bilgileri görebilecek • VG3: Öğretmenlerin adı, yaşı, alanı, e-posta bilgileri tutulacak

 16. Örnek • Veri tabanı geliştirme ekibi • veri gereksinimleri doğrultusunda elde ettiği bilgileri gözden geçirmeli • İlgili veri gereksinimlerini gruplamalı • Gereksiz olanları çıkarmalıdır.

 17. Örnek • Veri gereksinimlerine ilişkin elde edilen son rapor • kullanıcıların ve proje sahibinin onayına sunulmalı • formlar, raporlar ve menüler için örnekler hazırlanarak kullanıcıların görüşleri alınmalıdır.

 18. Ödev • Bilgi sistemi geliştirilecek bir konu alanı belirleme • Bu sistemi kullanacak hedef kitleyi tanımlama • Veri toplama yöntemlerini tanımlama • Veri toplama aracını geliştirme • Veriyi toplama • Veri gereksinimlerini sıralama ve gruplama

 19. Aşamalar

 20. Kavramsal Model • Kullanıcıların ve proje sahibinin anlayabileceği şekilde hazırlanan gereksinim modeli, veri tabanı uzmanları tarafından veri tabanı tasarımında kullanılabilecek bir modele dönüştürülmelidir, • Bu modele Kavramsal model adı verilir.

 21. Örnek • Kavramsal modellemede gereksinim analizini temsil eden Varlık Bağıntı (E-R) Diyagramları hazırlanır. • Varlık Bağıntı Diyagramları • Bilgi sisteminde bulunması gereken varlıkları • Varlıkların niteliklerini • Varlıklar arası ilişkileri

 22. Varlık • Veri tabanı sistemi içinde tek başına anlam ifade eden ve diğer varlıklardan ayrıştırılabilir herşeydir. • Örneğin • Kullanıcı • Sınavlar

 23. Varlık-Nitelikleri • Varlıklar kendisinin özelliklerini belirleyen bir veya birden fazla nitelik ile birlikte tanımlanır. • Her varlığın bir birincil anahtar niteliği olmalıdır.

 24. Varlık-Nitelikleri

 25. Örnek • Nitelikler • Çekirdek • Birleşik • Türetilmiş • Birden çok değer alabilen

 26. Örnek • Çekirdek • Daha alt parçalara bölünemeyen nitelikler

 27. Örnek • Birleşik • Birden fazla çekirdek niteliğin birleşmesiyle oluşmuş niteliklerdir.

 28. Örnek • Türetilmiş • Veritabanında gerçekte bir değer olarak tutulmayan, var olan diğer niteliklerin kullanılması ile hesaplanan niteliklerdir.

 29. Örnek • Birden çok değer alabilen • Veritabanında birden fazla değer alabilecek olan niteliklerdir.

 30. Nitelik türleri

 31. Zayıf Varlıklar • Sistemde tek başına ayakta duramayan bir başka varlığa bağlı varlıklardır.

 32. Varlıklar arası Bağıntılar • Veritabanındaki varlıklar birbirleri ile bağıntı içerisinde olabilirler. • Bağıntılar Varlık Bağıntı Diyagramlarında baklava dilimi ile gösterilirler. • Her bağıntıya kısa ve anlamlı bir isim verilir.

 33. Varlıklar arası Bağıntılar

 34. Varlıklar arası Bağıntılar

 35. Veri Bütünlüğü • İlişkisel veri tabanı modellerinde • yanlış ya da ilişkisiz verilerin çeşitli yollarla veri tabanına kaydedilmesi önlenip, • farklı tablolara dağıtılan verilerin kendi içerisinde tutarlılık göstermesine veri bütünlüğü denir.

 36. Bütünlük Kısıtları • Varlıklar arasında bağıntılar tanımlanırken, bağıntının bütünlük kısıtları da tanımlanmalıdır. • Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Katılım bütünlük kısıtı

 37. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Birebir Bağıntı (1-1) • Bir varlıktaki bir eleman diğer varlıkta bir elemana karşılık gelmek zorunda • Öğretim elemanı ve ofis varlıkları • Bir öğretim elemanının sadece bir ofisi bulunabileceği bir kısıt için

 38. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

 39. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Bire çok Bağıntı (1-N) • Bir varlıktaki bir eleman diğer varlıkta birden fazla eleman ile eşleşebilir • Sorular ve soru tipleri varlıkları • Bir soru tipi birden fazla soru ile eşleşebilir

 40. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

 41. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları • Çoğa çok Bağıntı (M-N) • Bir varlıktaki birden çok eleman diğer varlıkta birden fazla eleman ile eşleşebilir • Sorular ve sınav tipleri varlıkları • Bir soru birden fazla sınavda çıkabilir, bir sınav birden fazla soru içerir.

 42. Eleman Sayısı Bütünlük Kısıtları

 43. Katılım Bütünlük Kısıtları • Bütün (Zorunlu) Katılım • Bir bağıntıda varlıkların katılımının zorunlu olması ile ilgili kısıttır. • Bu zorunluluk, varlık kısmına konulan düz çizgi ile ifade edilir. • Örneğin sınav sisteminde her sınavda en az bir soru bulunmalı şeklinde bir kısıt oluşturulabilir.

 44. Katılım Bütünlük Kısıtları

 45. Katılım Bütünlük Kısıtları • Kısmen Katılım • Bir bağıntı tanımında varlık katılımı opsiyonel ise oluşturulur. • Bu zorunluluk, yuvarlak işareti ile ifade edilir. • Örneğin sınav sisteminde her soru bir sınavda kullanılmamış olabilir.

 46. Katılım Bütünlük Kısıtları

 47. Varolma bağıntısı • Zayıf varlık ile zayıf varlığın sistemde bulunmasını sağlayan varlık ya da varlıklar arasında varolma bağıntısı olması gerekir. • Zayıf varlık ile diğer varlık arasındaki bağıntı çift çizgili baklava dilimi ile gösterilir.

 48. Varolma bağıntısı

 49. Özyineli bağıntı • Özyineli bağıntı varlığın kendi içinde oluşturulur. • Örneğin öğretmenler varlığındaki her öğretmenin bir zümre başkanı olması gerekliyse ve zümre başkanı da yine bir öğretmense özyineli bağıntı kurulur.

 50. Özyineli bağıntı