Hankkeen esittely - PowerPoint PPT Presentation

dante
hankkeen esittely n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hankkeen esittely PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hankkeen esittely

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Hankkeen esittely
135 Views
Download Presentation

Hankkeen esittely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hankkeen esittely OHJAUSTA KASVATUSTA JA SUOJELUA KEHITTÄMÄÄN II HANKE 2009-2010 Perhehoidon osuus Tekijä: Sirkka Peltola JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO TYÖELÄMÄPALVELUT www.jko.fi

  2. Jatkaa ja laajentaa osaamiskartoitustyökalujen kehittämistä perhehoidon osaamistason nostamiseksi, perhehoitajien sitouttamiseksi ja rohkaisemiseksi ammatillisuuteen ja yrittäjyyteen. Antaa Jyväskylän kristillisen opiston tieto-taito osaamiskartoitusprosesseista perhehoidon yhteistyöverkostojen käyttöön ja tuotteistaa se helposti ja avoimesti käytettäväksi valtakunnallisesti. Osaamiskartoitusten ja tulosten perusteella > tarjota laadukasta ammatillista henkilöstö- ja täydennyskoulutusta lastensuojelusektorin tarpeisiin työelämälähtöisesti Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon opiskelijoiden työssäoppimisen suuntaaminen perhehoitoon. HANKKEEN TAVOITTEET KITEYTETTYNÄHankkeella on opetushallituksen myöntämärahoitus vuosille 2009-2010 211009

  3. HANKKEEN TOIMIJAT Hankkeen oppilaitostoimijat: • Jyväskylän kristillinen opisto, Sirkka Peltola • Lapuan kristillinen opisto, Elina Ketola • Hankkeen yhteistyöoppilaitokset: • Valkealan kristillinen kansanopisto, Suvi Putkinen, Maritta Mörk-Huttunen • Lieksan kristillinen opisto: Jari Palviainen 211009

  4. HANKKEEN TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖKUMPPANIT PERHEHOITOLIITTO ry Mukana osaamiskartoitustyökalun suunnittelussa, linkkinä sijaisvanhempiin ja valtakunnallisessa tiedotuksessa. PESÄPUU ry Mukana osaamiskartoitustyökalun suunnittelussa asiantuntijana sekä tiedotuksessa. KASTE –HANKE Mukana osaamiskartoitustyökalun suunnittelussa ja testausta koordinoivana tahona, Itä-Suomen alueen ja Keski-Suomen alueen tiedotus. Keski- Suomen perhehoidon kehittämis- ja koulutussuunnitelman laadinnassa JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN SIJAISHUOLTOYKSIKKÖ Mukana osaamiskartoitustyökalun suunnittelussa, linkkinä sosiaalityöntekijöihin ja tiedotuksessa. 211009