LINDAn opacin esittely - PowerPoint PPT Presentation

linda p iv 31 3 2009 lassi lager n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LINDAn opacin esittely PowerPoint Presentation
Download Presentation
LINDAn opacin esittely

play fullscreen
1 / 15
LINDAn opacin esittely
105 Views
Download Presentation
milica
Download Presentation

LINDAn opacin esittely

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LINDA-päivä 31.3.2009 Lassi Lager LINDAn opacin esittely

 2. LINDAn uusi käyttöliittymä http://linda.linneanet.fi • Mikä on muuttunut? • Miten haut toimivat? • Mitä on vielä tulossa? • Ruotsinkielinen käyttöliittymä • Saatavuus- ja varastotiedot yhdellä näytöllä • Tulostus- ja tallennusmuodot

 3. Tärkeimmät muutokset • Istunto ei vanhene (eli ei katkea aikakatkaisuun) • Lopeta istunto -valinnan tilalla Aloita uusi istunto, joka nollaa edellisten hakujen tiedot • Käyttöliittymän kielen vaihtaminen ei nollaa istuntoa • Hakutoiminnot ovat uudistuneet • Hakutulosten käsittelyyn on tullut uusia mahdollisuuksia • Katso Opastus-sivu ja Usein kysyttyjä kysymyksiä • Anna palautetta!

 4. Aleph-käyttöliittymän muokattavuus • Kaikkia hakuindeksejä voi muokata ja uusia hakuindeksejä muodostaa itse (Kansalliskirjastossa) • asiasanojen selaushakuihin tulossa vielä täydennyksiä • luokituksille tarvittaessa omat hakuindeksit • Indeksien muokkaus koskee myös luettelointiohjelmaa • Monia toimintojakin voi muokata: • esim. viitelistassa näkyvä Aineisto-tieto muodostetaan monien vaihtoehtoisten tietojen perusteella: esim. väitöskirjat ja muut opinnäytteet näkyvät jo viitelistassa

 5. LINDAn haut ja hakutulosten käsittely • Ohjeet tällä hetkellä: • Hakusivujen pikaohjeet • Suomenkielisen LINDAN Opastus-sivu • Usein kysyttyjä kysymyksiä (lisätty 27.3.09) • Hakuindeksit eri hakutyypeissä • Rajaukset ja hakutulosten käsittely (ks. Opastus) • Esimerkkejä

 6. Perushaku • Yksinkertainen, ”Google-tyyppinen” yhden laatikon hakusivu • Haut kohdistuvat kaikkiin kenttiin • Hakusanat yhdistyvät oletuksena AND-operaattorilla • Muitakin Boolean operaattoreita (OR, NOT) voi käyttää • Jotkut ovat kaivanneet myös perushakusivulle erillistä Tekijä-hakua, mutta toistaiseksi erilliset hakutyypit on jätetty muille hakusivuille.

 7. Monikenttähaku • Perushaun ja Tarkennetun haun välimuoto. • Täytetyt hakukentät yhdistetään AND-operaattorilla. • Nimeke-hakutyyppi vastaa vanhan Lindan vasemmalta alkavaa nimekehakua. • Jos haluat hakea vain kausijulkaisujen nimekkeillä, valitse Haun rajauksessa aineistoksi kausijulkaisut.

 8. Monikenttähaun hakuindeksit Kaikki indeksit sanahakuja, paitsi Nimeke –haku • Asiasana: tällä hetkellä 600, 610, 611, 630, 648, 650, 651, 653, 654, 655 – ja 880, jos osakentässä $6 on 600 (esim. kyrilliset asiasanat) • Tekijä: hakee kattavasti henkilö-, kokous- ja yhteisötekijöitä sisältävistä osakentistä JA 880-kentästä, jos osakentässä $6 on tekijäkenttä (esim. kyrilliset tekijännimet) • Nimeke (nimekkeen ensimmäiset sanat): • kohdistuu nimeke- ja sarjan nimeke -kenttiin • vasemmalta alkava haku, EI enää pakollista katkaisua • Sanoja nimekkeessä (nimekkeiden haku sanahakuna) • Vuosi (hakee vuotta sekä 008:sta että 260$c:stä) • Julkaisija (hakee 260$b:stä ja 880-kentästä $6=260 –ehdolla)

 9. Monikenttähakuun muutos? • Jos Monikenttähaun haut olisivat aina fraasihakuja: • fraasihaku-valinta ja boolean operaattorien käyttömahdollisuus jäisi Tarkennettuun hakuun • Tekijännimellä olisi helpompi hakea

 10. Tarkennettu haku • Vastaa vanhan LINDAn tarkennettua hakua. • Nimeke, ISBN- ja ISSN-haut ovat vasemmalta hakevia hakutyyppejä • Muut hakutyypit ovat sanahakuja • Indeksit samoja kuin monikenttähaussa • Indeksien valikkoon saattaa tulla muutoksia • Outous, jota vielä selvitellään: • Jos ISBN-haun katkaisee (?-merkillä), ISBN-tunnus TÄYTYY kirjoittaa haussa ilman väliviivoja. Näin hakutulokseen tulevat sekä viivalliset että viivattomat ISBN:t

 11. Selaus • Selaushakuindeksit ovat uudessa LINDAssa omassa valikossaan • Tekijä- ja Asiasana-selaukset vastaavat vanhan LINDAn selaushakuja • Mukana myös muita selattavia indeksejä

 12. Viitelista Viitelistassa näkyvät tiedot: • Tekijä • Aineisto • Jos viite on esim. sekä Elektroninen aineisto, Väitöskirja että Tekstiaineisto, viitelistassa näkyy nyt Elektroninen aineisto (muut ”aineistotiedot” näkyvät Koko viite –näytössä) • Nimeke • Vuosi (voisi olla myös julkaisutiedot, mutta vie enemmän tilaa) • Yksi tyhjä sarake SFX-linkkejä tms. varten

 13. Viitenäytöt • Koko viite | Lyhyt viite | MARC-näyttö • Saatavuustiedot vain Koko viite –näytöllä, viitteet joskus turhan pitkiä • Lyhyt viite –näyttö perustuu sisäiseen määrittelyyn, mutta saatavuustiedot tarkoitus saada (myös) sinne • Viimeisiä korjauksia Koko viite –näyttöön (näistä ehti tulla palautetta): • 856-kentän URLit näkyvät linkkeinä • 6XX-kenttien tiedot näytetään laajemmin • Saatavuustietoihin tulossa parannus…

 14. Tulossa • Ruotsinkielinen käyttöliittymä: TESTIVERSIO • käännöksistä voi antaa etukäteen palautetta! • Saatavuus- ja varastotiedot yhdellä näytöllä: TESTIVERSIO • Hakutulosten tallennus/sähköpostitusmahdollisuus • Tavoitteena myös: • Viitteiden lähettäminen RefWorksiin • Saatavuustiedot myös ”Lyhyt viite” -näytölle

 15. Antakaa palautetta, kertokaa ongelmista! • Kaikki palautelomakkeella kirjatut ongelmat tutkitaan • Esim. “Linda on hidastunut, ei näytä kokonaista ruutua vaan syö osan ja joskus ei avaudu ollenkaan. Onko vika koneessani? ” • Jos tällaista tulee vastaan, ongelma ja ajankohta olisi hyvä kuvata palautteessa mahdollisimman tarkasti.