slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
IEE EuroTopTen-hankkeen esittely Kirsi-Maaria Forssell 21.8.2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
IEE EuroTopTen-hankkeen esittely Kirsi-Maaria Forssell 21.8.2006

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

IEE EuroTopTen-hankkeen esittely Kirsi-Maaria Forssell 21.8.2006 - PowerPoint PPT Presentation

nailah
106 Views
Download Presentation

IEE EuroTopTen-hankkeen esittely Kirsi-Maaria Forssell 21.8.2006

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. IEE EuroTopTen-hankkeen esittely Kirsi-Maaria Forssell 21.8.2006

 2. IEE EuroTopTen • EU:n Intelligent Energy Europe –ohjelmassa toteutettava kolmivuotinen hanke • Rahoittaja Suomessa kauppa-ja teollisuusministeriö • Toteuttajana Suomessa Motiva Oy, projektipäällikkönä Kirsi-Maaria Forssell • Hanke käynnistyi tammikuussa 2006 ja jatkuu lokakuun 2008 loppuun.

 3. Ketkä ovat mukana TopTen-verkostossa • Hankkeessa Euroopassa mukana 10 maata: • Alankomaat: Ecofys + Natur en Milieu • Belgia: WWF Belgia • Italia: WWF Italia • Itävalta: Austrian Energy Agency (AEA) ja WWF Austria • Puola: Polish Foundation for Energy Efficiency (FEWE), • Ranska: WWF Ranska ja French Agency for Environment and Energy (ADEME) • Saksa: Wuppertal Institute • Suomi: Motiva Oy ja KTM • Tsekin tasavalta: The Energy Efficiency Center (SEVEn) • Unkari: WWF Unkari

 4. EuroTopTen ohjausryhmä • Topten-hankkeen EU-ohjausryhmässä ovat mukana: • SAFE, Sveitsi • ICLEI, Saksa • Konsumentverket / STEM, Ruotsi • WWF Espanja • WWF Sveitsi • ASECO, Italia • DENA, Saksa • CLCV, Ranska • WWF UK

 5. TopTen perusta • Topten idea käynnistyi Sveitsissä vuonna 2000 • Erittäin käytetty www-palvelu: liki 1 milj. kävijää vuodessa! • Samantyyppiset toiminnot käynnissä Ranskassa ja Itävallassa • Tammikuu 2006: Eurooppalainen IEE-projekti “Euro-Topten” käyntiin • Topten International Group (TIG) • Ryhmän vastuulla 9 uuden Topten-palvelun käynnistys, tuki ja koordinointi • www.topten.info

 6. Suomen TopTen-ohjausryhmä • Autoalan keskusliitto • Automaahantuojat • Kauppa- ja teollisuusministeriö • Kodintekniikkaliitto • Kuluttajavirasto • Kuluttajat-Konsumenterna • WWF Suomi

 7. Mikä TopTen on • Kuluttajille suunnattu nettipohjainen hakutyökalu • Esillä energiatehokkaat, markkinoilla olevat laitteet ja tuotteet • esim. kotitalouslaitteet, toimistolaitteet, viihde-elektroniikka ja autot • myös muita mahdollisuuksia; vihreä sähkö, energiansäästölamput • Laite/tuotevalinnat perustuvat neutraaliin testitietoon ja itsenäiseen analysointiin • Lähtökohtana energiankulutus, energiamerkinnät • Laite- ja markkinatiedot toimittaa osin Encodex • Riippumaton laitevalmistajista ja laitteiden maahantuojista

 8. Mitä muuta TopTen tarjoaa? • TopTen-kilpailu: omaperäisin ja tehokkain energiatehokkaiden laitteiden edistämiskampanja, jonka kohderyhmänä ovat suuret ostajat. • Tietoa hankinnoista sekä suurille ostajille että kuluttajille • Laitevalmistajille suunnattu tehokkaimpien laitteiden näyttely • Valittujen laiteryhmien markkinaseuranta • Viestintää

 9. Miksi TopTen on käynnistetty • Jotta energiaa käyttävien laitteiden markkinat keskittyisivät energiatehokkaimpiin laitteisiin • Jotta energiatehokkaiden laitteiden valikoima laajenisi • Jotta laitevalmistajat suuntaisivat tuotannon energiatehokkaisiin tuotteisiin: • käynnistetään keskustelut ylikansallisten valmistajien kanssa • mahdollisuus markkinoida energiatehokkaita tuotteita TopTen-logon avulla

 10. Aikataulu • Eurooppalaisen IEE-projektin “Euro-Topten” käynnistys tammikuussa 2006 • Lokakuussa 2006: yhdeksän TopTen www-palvelun julkistus (12.10.2006) • Vuoden 2008 jälkeen odotetaan kaikkien kansallisten Topten-sivustojen jatkavan • Projektin aikana ja sen jälkeen odotetaan muidenkin maiden rakentavan omat TopTen-sivustonsa

 11. Aikataulu syksy 2006 • Tavoitteena julkaista www.topten-suomi.fi lokakuussa viikolla 41 (12.10.2006) • Ensimmäiset ryhmät kodin kylmälaitteet, mahd. autot • Muut kodinlaitteet seuraavat sen jälkeen, tavoite vuodelle 2006 on saada listalle myös muut kodin suuret laitteet: pesukoneet ja kuivaimet • Valintaperusteita ja jaotteluja valmistellaan parhaillaan Motivassa • Kodinlaitteiden tiedot Encodex:ista syyskuun alussa, valinnat tehdään sen jälkeen • Sivusto rakennetaan valmiille pohjalle syyskuun aikana.

 12. Projektiryhmä Motivassa • Projektipäällikkö ja viestintävastaava: • Kirsi-Maaria Forssell • Asiantuntijoina • Kimmo Rautiainen, kodin- ja toimistotekniikka • Seppo Pyrrö, autot • Seppo Silvonen, suuret ostajat/kuntasektori

 13. Tuoretta tietoaenergiankäytön uudesta suunnasta:www.motiva.fi