biologie mechorost n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biologie mechorostů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biologie mechorostů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Biologie mechorostů - PowerPoint PPT Presentation


 • 230 Views
 • Uploaded on

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta Letní semestr 2010/2011. Biologie mechorostů. Úvodní přednáška Historie bryologie Přehled zdrojů dat o mechorostech. Jan Kučera (kucera@prf.jcu.cz) s využitím materiálů Goffinet & Shaw (2008), Frahm (2001), Schofield (1985) a dalších.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biologie mechorostů' - dane-riddle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biologie mechorost

Jihočeská Univerzita, biologická fakulta

Letní semestr 2010/2011

Biologie mechorostů

Úvodní přednáška

Historie bryologie

Přehled zdrojů dat o mechorostech

Jan Kučera (kucera@prf.jcu.cz)

s využitím materiálů Goffinet & Shaw (2008), Frahm (2001), Schofield (1985) a dalších

historie pozn v n mechorost
Historie poznávání mechorostů

Bryologie (βρυον = řasa, lišejník, mech)

mladá věda, přínos Řeků, Římanů i středověkých myslitelů zanedbatelný

První bryologové

Pietro Antoni Micheli (1679 - 1737)

1729: Nova plantarum genera - jména a vyobrazení několika játrovek a hlevíku (Riccia, Marchantia, Blasia…)

Johann Jakob Dillenius (1648 - 1747)

1741: Historia muscorum. Rody Linneastrum, Mnium, Polytrichum…Hledání homologií mezi mechor. a vyššími cévnatými (tyčinka - sporangium; spory - pyl)

 • Carl Linné (1707 - 1778)
  • využil práci Dillenia; nepoužívá mikroskop. znaky, řasy mezi játrovkami …
  • Species Plantarum (1753) = „starting point“ pro hlevíky a játrovky
 • Johannes Hedwig (1730 - 1799)
  • první „moderní“ bryolog, užití mikroskopu 300×
  • správná interpretace stavby a fce. antheridií + archegonií, sporofyt, peristom
  • 1801: Species Muscorum. 365 druhů v 35 rodech; „starting point“ pro mechy
 • Christian Friedrich Schwägrichen (1775 - 1853)
  • dokončil Hedwigovo dílo, dodatky
historie pozn v n mechorost1
Historie poznávání mechorostů

Důležité milníky

 • konec 18. stol. – N. J. de Necker první správná interpretace gem  mechy se nerozmnožují pohlavně
 • 1834 F. Unger odhadl funkci spermatozoidů (Sphagnum)
 • 1851 Wilhelm Hofmeister popsal a interpretoval vajíčko, střídání sf. a gf. generace
 • 1864-1869 P.G. Lorentz – ontogeneze mechů
 • 1874-1881 H. Leitgeb – morfologické studie, větvení játrovek
 • 1878 N. Pringsheim demonstruje aposporickou tvorbu gf. ze tkáně sporofytu
 • 1894 E.A. Strasburger rozlišil haploidní a diploidní fázi v živ. cyklu rostlin
 • 1899 C.E. Correns - práce o vegetativním rozmnožování mechorostů
 • 1910 L. Loeske – srovnávací morfologie
 • 1913 D.H. Campbell – The structure and Development of Mosses and Ferns - anatomie a ontogeneze
 • 1930 K.I.E. Goebel – Organographie der Pflanzen - vývojová anatomie, mikrotom
 • 1919 C.E. Allen popsal sex-chromozómy u játrovky Sphaerocarpos
 • 1926 Th. Herzog – Geographie der Moose
historie pozn v n mechorost2
Historie poznávání mechorostů
 • 1928 E. Heitz objevil a popsal heterochromatin na příkladu mechů
 • 1960 M.F. Neuberg studie permských fosílií mechorostů z Poangaří
 • 1959-1969 Index Muscorum (Wijk, Margadant & Florschütz)
 • 1977 C. Hébant: Conducting Tissues of Bryophytes
 • 1977 M. Krzakowa – studie genet. variability pomocí isoenzymů
 • 1995 – Boisselier-Dubayle et al. DNA studie mechorostů (RFLP, RAPD)

Systematika a floristika

 • 1826-7 S.E. Bridel-Brideri: Bryologia Universa…
 • 1833-1838 Ch.G.D. Nees v. Esenbeck: Naturgeschichte der europäischen Lebermoose…
 • 1836-1855 Bryologia europaea… (W.Ph. Schimper, Ph. Bruch, Th. Gümbel)
 • 1844-1847 Synopsis hepaticarum… (C.M. Gottsche, J. Lindenberg, Ch. Nees)
 • 1893-1895 V. Schiffner: játrovky pro Die natürlichen Pflanzenfamilien (A. Engler, K. Prantl, eds.)
 • 1901V.F. Brotherus: mechy (1. vyd.) pro Die natürlichen Pflanzenfamilien (2. vyd. 1924-25 na základě Die Musci der Flora von Buitenzorg (Max Fleischer)
 • 1898-1924 Species hepaticarum (F. Stephani)
 • 1954 Conspectus Muscorum Europaeorum (J. Podpěra)
 • 1959-1969 Index Muscorum (ca. od r. 2000 i online jako W3MOSS TROPICOS); 1962 - 1990 Index Hepaticarum, 12 vols.
esk bryologie
Česká bryologie
 • J. Dědeček: 1883 – Mechy jatrovkovité květeny české
 • A. Weidmann: 1895 – Prodromus českých mechů listnatých
 • J. Velenovský: 1897 – Mechy české; 1901-3 – Jatrovky české
 • K. Kavina: 1912 – České rašeliníky; 1915 – Monografie českých jatrovek (I, frondózní)
 • J. Podpěra: Bryum generis monographiae prodromus (1942 – 1973)Conspectus Muscorum Europaeorum (1954)
 • Z. Pilous, J. Duda: 1960 – Klíč k určování mechorostů ČSR. Nakl. ČSAV Praha.
 • Pilous Z. 1971 … Sphagnidae – Mechy rašeliníkové. Academia Praha.
 • Současnost: převážně univerzity (UK, UP, MU, OU, JU a další), méně botanická oddělení muzeí (MZM, SZM)
literatura
Literatura

Učebnice, kompendia

 • Smith A.J.E. (1982): Bryophyte Ecology. Chapman & Hall, London & NY.
 • Schuster R. M., ed. (1984): New manual of bryology. Vol. 1-2. Hattori Botanical Laboratory, Nichinan.
 • Schofield W. B. (1985): Introduction to bryology. Macmillan, New York.
 • Shaw A.J., Goffinet B., ed. (2000): Bryophyte Biology. Cambridge University Press. 2nd edition 2008.
 • Frahm J.-P. (2001): Biologie der Moose. Spektrum Akad. Verl., Heidelberg & Berlin.
 • Crum H. (2001): Structural Diversity of Bryophytes. University of Michigan Herbarium, Ann Arbor.
 • Váňa J. (2006–). Obecná bryologie. Speciální bryologie I., II./1–3? Skriptum, UK Praha

Nadregionální-celoevropské a amer. flóry a klíče využitelné v Evropě

 • 1927: Die Laubmoose Europas (W. Mönkemeyer)
 • 1951-1958: Die Lebermoose Europas (K. Müller)
 • 1966-1992: The Hepaticae and Anthocerotae of North America (R.M. Schuster)
 • 1999- : Bryophyte Flora of North America (Vol. 1, Vol. 2&3)
 • Schumacker R., Váňa J. Identification keys to the liverworts and hornworts of Europe and Macaronesia, ed. 2, 2005. Sorus, Poznań.
 • Frey W., Frahm J.-P. & al. 2006. The Liverworts, Mosses and Ferns of Europe. Harley Books, Colchester.
literatura1
Literatura

Určovací klíče, flóry:

sever Evropy:

 • Damsholt K. 2002. Illustrated Flora of Nordic Liverworts and Hornworts. Nordisk Bryologisk Förening, Lund.
 • Nyholm E. Illustrated Flora of Nordic Mosses Fasc. 1 (1987) – 4 (1998). Nordic Bryological Society, Lund. (starší úplné vydání 1954-69)
 • Hallingbäck T. et al. Nationalnyckeln… Vol. 1 (2006), Vol. 2 (2008).

Britské ostrovy

 • Smith A. J. E. 2004. The Moss Flora of Britain and Ireland (2. ed.) Cambridge University Press.
 • Paton J.A. 1999. The liverwort flora of the British Isles. Harley Books, Colchester.

Německo

 • Frahm J.-P., Frey W. 2004. Moosflora, 4. ed. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.
 • Nebel M., Philippi G. eds. Die Moose Baden-Württembergs. Bd. 1 (2000), Bd. 2 (2001), Bd. 3 (2004). Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.

jih Evropy

 • Cortini Pedrotti C. Flora dei Muschi d’Italia (I parte, 2001, II parte, 2005). Antonio Delfino Editore, Roma
 • Kolektiv: Flora Briofítica Ibérica (2006–) + jednotl.svazky.
 • Casas C., Brugués M., Cros R.M. Flora dels briófits dels països Catalans. Vol. I (2003), II. (2004). IEC, Barcelona.
speci ln bryologick asopisy
Speciálně bryologické časopisy

Web of Science

 • Cryptogamie: Bryologie (F, od r. 1980, online abstrakty; předtím jako Revue Bryologique od r. 1874 a Revue Bryologique et Lichénologique; fulltext pouze 1999 – 2002 (SCIENCE DIRECT, )
 • The Bryologist (USA, od r. 1898; od 2000 fulltext online-kolekce BIOONE, starší čísla JSTOR (dostupné z knihovny JU)
 • Journal of Bryology (GB, od r. 1972, předtím Transactions of the British Bryological Society od r. 1947; fulltext od r. 2002 online-INGENTA; EBSCO-host od r. 2003 – 12 měs. „moving wall“)
 • The Journal of Hattori Botanical Laboratory (J, 1947-2006)
 • (Nova Hedwigia) (D, od r. 1959, předtím Hedwigia 1852-1944; fulltext od r. 2002 online-INGENTA; všechny kryptogamy)
 • Herzogia (D – CH – A, od r. 1968; obsahy online, od r. 2010 WOS)

Ostatní

 • Lindbergia (Nordic Bryological Society, od r. 1972, abstrakty rec. čísel na stránkách Oikosu); Arctoa (RU - http://arctoa.ru/); Bryophytorum Bibliotheca (Schweizerbart; monografie); Tropical Bryology
 • Časopisy bryologických (bryolich.) společností: Bryological Times (IAB); Bryonora (ČR); Meylania (CH), Buxbaumiella (NL), Myrinia (S), Evansia (USA)…
bryologie na internetu
Bryologie na internetu
 • Bryoweb PřF JU (Klíč, check+redlist, výuka…) http://botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/
 • B-L sekce ČBS (odkazy, Bryonora) http://botanika.prf.jcu.cz/BLS/
 • Bryophyte Ecology – online publikace, J.M. Glime: http://www.bryoecol.mtu.edu/
 • Missouri Botanical Garden, Bryology: (Index of Mosses, Bibliography, Glossary, checklisty, flóry…) http://www.mobot.org/MOBOT/tropicos/most/welcome.shtml
 • International Association of Bryologists: http://www.bryology.org/
 • British Bryological Society, Portal: http://www.britishbryologicalsociety.org.uk/
 • fotky Š. Kovala: http://www.bryo.cz/

Starší literatura – historické knihy:

Botanicus.org

Biodiversity Heritage Library

Biblioteca digital del Real Jardín Botánico de Madrid