slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Розроблення елементів системи простежуваності в умовах ТОВ «ЛАН

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Розроблення елементів системи простежуваності в умовах ТОВ «ЛАН - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Розроблення елементів системи простежуваності в умовах ТОВ «ЛАН-Україна. Автор магістерської роботи Прокоф'єв В.І. Науковий керівник,к. т. н, доцент Слива Ю.В.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Розроблення елементів системи простежуваності в умовах ТОВ «ЛАН' - daktari


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Розроблення елементів системи простежуваності в умовах ТОВ «ЛАН-Україна

Автор магістерської роботи Прокоф'єв В.І.

Науковий керівник,к. т. н, доцент Слива Ю.В.

slide2
Виробники харчових продуктів, незалежно від етапу харчового ланцюга, на якому вони працюють, несуть повну відповідальність за якість і безпечність харчових продуктів, що випускаються і поставляються ними на споживчий ринок
 • Останніми роками випадки харчових отруєнь істотно зросли, що змусило уряди багатьох країн, як в Європейському Союзі, так і в усьому світі, запровадити вимогу щодо простежуваності харчових продуктів з метою захисту здоров’я споживачів.
slide3
Мета роботи є розроблення елементів системи простежуваності в умовах ТОВ «ЛАН-Україна»
 • Об’єкт дослідження – сучасні вимоги та підходи до розроблення та впровадження систем ідентифікації та простежуваності
 • Предмет дослідження – вибір та включення елементів до системи простежуваності за міжнародними вимогами в умовах ТОВ «ЛАН – Україна»
slide4
Матеріалами дослідження – є законодавчі, нормативно-правові, нормативні документи, статистичні дані, національні, міжнародні стандарти, документація та система управління ТОВ «ЛАН – Україна», літературні джерела тощо.
 • Методи дослідження - аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.
slide5
Система простежуваності
 • є технічним інструментом,

що допомагає організації відповідати своїм визначеним цілям, та її застосовують, коли необхідно встановити походження або розташування продукту чи його відповідних компонентів.

slide6

Система ідентифікації і простежуваності виробів є складовою частиною системи обліку і планування підприємства, і повинна забезпечувати вирішення наступних завдань:

 • ідентифікація матеріалів, що поступають на підприємство, і що комплектують - прив'язка одиниці постачання початкових матеріалів і що комплектують до внутрізаводської одиниці зберігання і переміщення матеріалів (контейнер, піддон, і так далі).
 • забезпечення інформацією для своєчасного вилучення з виробництва виробів і матеріалів, які не задовольняють встановленим вимогам.
 • унікальна ідентифікація і фірмове маркування готової продукції одним із способів, що унеможливлюють підробок.
 • простежування використання готової продукції - ідентифікація тари і товарних партій, відвантаження продукції, приймання і використання виробів у споживача.
slide7
Процедури системи простежуваності, відповідно до вимог ДСТУ ISO 22005:2009, загалом стосуються документування потоку (обігу) матеріалів і пов'язаної інформації, зокрема зберігання та перевіряння документів.
 • Крім того, процедури керування інформацією щодо простежуваності мають охоплювати засоби пов'язування та документування потоку інформації про матеріали та продукти
slide8
Документована інформація ТОВ «Лан-Україна» включає в себе:
 • а) зовнішні документи (Закони, Постанови; міждержавні, державні та галузеві стандарти; норми і правила, що регламентують діяльність підприємства);
 • б) внутрішні документи:
 • - стратегічні (довгострокові плани та програми);
 • - організаційні (Статут Підприємства, Корпоративний Кодекс Підприємства, організаційна структура Підприємства, Положення про підрозділи, Посадові інструкції);
 • - розпорядчі та інформаційні (накази, розпорядження, кореспонденція);
 • - документи системи управління якістю (Політика та цілі у сфері якості, методики та інструкції СУЯ, Настанова щодо якості, протоколи тощо).
slide9

Вимоги нормативних документів

(зокремаДСТУ ISO 9001)

Настанова щодо якості

Документація СУЯ

Вимоги правових документів

Політика та Цілі в сфері якості

Завдання керівництва

Методики, інструкції, положення

Результати зовнішніх та внутрішніх перевірок

Пропозиції персоналу

Бланки та протоколи

Вимоги та пропозиції замовників

Організаційно-розпорядчі документи

Матеріально-технічні заходи

Ресурси

Персонал

Модель процесу управління документами СУЯ
slide10
На основі проведеного аналізу вимог до системи простежуваності та наявних елементів системи ідентифікації в системі керування якістю було розроблено Настанову щодо системи відстеження ТОВ «Лан-Україна». Дана настанова розроблена та оформлена відповідно до ДСТУ ISO/TR 10013:2003
slide11

Серед загального обсягу процесів Системи простежуваності, що здійснюються для гарантування простежуваності на складському комплексі ТОВ «Лан-Україна», можна виділити основні, належне виконання яких безпосередньо впливає на простежуваність харчової продукції, що реалізовується Підприємством, та відповідність її встановленим вимогам, а саме:

 • складування та умови зберігання харчової продукції;
 • приймання продукції;
 • відвантаження продукції замовнику;
 • перекомплектування продукції відповідно до умов укладених договорів;
 • стікерування продукції;
 • повернення продукції від замовника;
 • допоставка продукції по акту;
 • передача продукції на консигнацію;
 • інвентаризація;
 • додатковий контроль виконання логістичних операцій.
slide12
ВИСНОВКИ
 • 1. Нами був проаналізований наявний стан та необхідність впровадження систем простежуваності згідно вимог як міжнародних стандартів, зокрема ISO 22000 та ISO 22005, так і європейських нормативно-правових актів, зокрема Регламенту ЄС 178/2002
 • 2. Так як на підприємстві ТОВ «Лан Україна» існує діюча система управління якістю, згідно вимог ДСТУ ISO 9001:2009, то нами було прийнято рішення створити інтегровану систему управління шляхом розроблення елементів системи простежуваності, які знайшли своє відображення в розробленій Настанові щодо простежуваності в умовах зазначеного підприємства.
slide13
ВИСНОВКИ

3. Провівши вивчення та аналіз стану діяльності ТОВ «Лан Україна» та діючої системи керування нами визначені основні складові настанови, а саме:

 • простежуваність при складуванні та умови зберігання продукції;
 • відвантаження продукції замовнику;
 • пере комплектація продукції відповідно до умов укладених договорів.

4. Сформований пакет документів, який забезпечує чіткий контроль дій з товарами в межах підприємства та дозволить виконати вимогу ДСТУ ISO 22005:2009 щодо контролю «крок назад – крок вперед»

slide14
ВИСНОВКИ
 • 5. Нами була розроблена Настанова щодо системи простежуваностіз врахуванням вимог СУЯ щодо розроблення документів системи.
 • 6. Економічна ефективність від впровадження системи простежуваності в умовах ТОВ «Лан Україна» буде визначатися динамікою зменшення кількістю рекламацій за три роки від 17 до 0 та зменшенням недостачі та кількістю виявленої неякісної продукції.
 • 7. Результати роботи були апробовані на Міжнародній науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства» м. Київ, 2011 р (додаток Д)
slide15
ПРОПОЗИЦІЇ
 • Розроблена система простежуваності на основі міжнародних вимог може бути поширена на логістичні комплекси аналогічного класу.
 • Розроблений елемент системи простежуваності та інтеграція його в діючу систему управління якістю з врахуванням умов ТОВ «Лан Україна» рекомендується до впровадження в умовах даного виробництва.
ad