slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Лекция 2 Операционни системи общ преглед Процеси – описание и контрол PowerPoint Presentation
Download Presentation
Лекция 2 Операционни системи общ преглед Процеси – описание и контрол

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 127

Лекция 2 Операционни системи общ преглед Процеси – описание и контрол - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Лекция 2 Операционни системи общ преглед Процеси – описание и контрол. Нишки, SMP и Микроядра. Основни теми. Операционни системи - функционалност Развитие на модерните операционни системи Microsoft Windows UNIX Systems Linux. Операционни системи функции.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Лекция 2 Операционни системи общ преглед Процеси – описание и контрол


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Лекция 2Операционни системиобщ прегледПроцеси– описание и контрол

Нишки, SMP и Микроядра

slide2
Основни теми
 • Операционни системи - функционалност
 • Развитие на модерните операционни системи
 • Microsoft Windows
 • UNIX Systems
 • Linux
slide3
Операционни системи функции
 • Програма, която контролира изпълнението на програми
 • Връзка между приложения и хардуер
 • Основни цели на ОС :
  • Удобство
  • Ефективност
  • Способност да се развива
slide5
Услуги поддържани от ОС
 • Разработване на програми
  • Редактори и дебъгери.
 • Изпълнение на програмите
  • ОС поддържа график на множество задачи, необходими за изпълнение на програмите и достъп до вх/изх устройства
  • Всяко устройство има уникален интерфейс
  • ОС представя стандартен интерфейс за потребителите
slide6
Контролиращи услуги
 • Контрол до достъпа до файлова
  • Достъп до различни медии, но запазват общ интерфейс за потребители
  • Осигурява защита при множествен достъп
 • Системен достъп
  • Контролират се системните ресурси и достъпа до тях
slide7

Откриване на грешки и алармиране

  • Вътрешми и външни хардуерни грешки
  • Софтуерни грешки
 • Управление на потребители
  • Статистика (логове)
  • Мониторинг на производителността
slide8
Роля на ОС

Компютърът е набор от средства за преместването, съхраняването и обработката на данни .

ОС е отговорна за управлението на тези ресурси .

slide9
ОС като софтуер
 • Функциите на ОС наподобяват обикновения софтуер
  • Програми ,които се изпълняват от CPU
 • ОС конролират процесора
slide10
Еволюция на ОС
 • ОС се и ще се развиват във времето
  • Хардуерно обновяване , както и развитието на нов тип хардуер.
  • Нови услуги
slide11
Основни теми
 • Операционна система Цели / Функции
 • Еволюцията на операционни системи
 • Основни постижения
 • Предпоставки довели до модерните ОС
 • Microsoft Windows - преглед
 • UNIX Systems
 • Linux
slide12
Развитие на ОС
 • Очаквания и изисквания към системите и развитието им.
 • Етапи
  • Серийна обработка
  • Опростени системи (партидни)
  • Мултипрограмни системи (партидни)
  • Системи с времеделене
slide13
Опростени системи
 • Ранни компютри са изключително скъпи
 • Важно е да се увеличи използването процесор (производителността му)
 • Мониторинг (наблюдение)
  • Софтуер контролиращ последователност от събития
  • Програма връщаща контрол при преустановяване на действие
slide14
Методи на операциите
 • User Mode – потребителски режим
  • Потребителски програми
  • Някои области на паметта, защитени от достъп на потребителя
  • Режим на ядрото
  • Контрол на изпълнението
  • Привилегировани инструкции
slide15
Мултипрограмни системи
 • CPU е често свободен
  • Дори и с автоматична контрол на последователността на операциите.
  • I/O устройства са бавни в сравнение с процесор
slide16
Еднопрограмни

Изчакване :

slide17
Мултипрограмност

Когато една задача трябва да чака за

I/O, процесорът може да превключикъмдруга задача

slide19
Системи за времеделене

Използва се за управлението на множество задачи

Процесорното време е поделено м/у потребителите

Множество потребители имат възможност за едновременен достъп до ресурсите

early example ctss
Early Example: CTSS
 • Съвместими системи с времеделене (CTSS)
 • Време за разпределяне:
  • Когато контрола е преминал към потребителя
  • Потребителски програми и зареждане на данни
  • Прекъсвания генерирани на 0.2 сек.
  • На всяко прекъсване контрола може да се предаде на друг поребител
slide23
Проблеми

Повече процеси в паметта трябва да бъдат защитени

Файловата система трябва да бъда защитена от потребители с неправомерен достъп

slide24
Виртуална памет

Логическо адресиране на паметта

Без оглед на ограниченията нафизическата памет

paging
Paging

Виртуален адрес е номера на страницата и преместване в рамките на страницата

slide27
Защита на информацията и сигурност
 • Проблемът включва контролиране на достъпа до компютърните системи и информацията, съхранявана в тях .
 • Основни посоки:
  • НАличност
  • Секретност
  • Цялостност на данните
  • Автентичност
slide29
Различни архитектурни подходи
 • Включват:
  • Архитектура с микроядра
  • Multithreading
  • Разпределени ОС
  • Обектно ориентиран дизайн
slide30
Микроядра
 • Голяма част от ранните ОС са с монолитни ядра
  • Основната функционалност на ОС се определя от ядрото.
 • Микроядра
  • Адресно пространство
  • Комуникация м/у процесите (IPC)
  • Основи на планирането
multithreading
Multithreading
 • Процесите се изпълняват в различни разклонения - нишки
 • Нишки

Изпълняват се последователно и без прекъсвания

slide32
Разпределени ОС
 • Създават илюзия
  • За единно пространство на основната памет
  • За единно пространство на вторичната памет
roadmap
Roadmap
 • Operating System Objectives/Functions
 • The Evolution of Operating Systems
 • Major Achievements
 • Developments Leading to Modern Operating Systems
 • Microsoft Windows Overview
 • UNIX Systems
 • Linux
ms os
История – MS OS

1981 – DOS 1.0 – Intel 8086

1983 – DOS 2.0

1984 – DOS 3.0 – Intel 80286

1980 – MS start GUI development

1990 – First GUI - Windows 3.0

1993 - Window NT 3.1

Windows 95,98, 2000

Windows Server 2003 – 64-bit

Windows XP, Vista, Server 2008, Windows 7

single user multitasking
Single-User Multitasking
 • From Windows 2000 on Windows development developed to exploit modern 32-bit and 64-bit microprocessors
 • Designed for single users who run multiple programs
 • Main drivers are:
  • Increased memory and speed of microprocessors
  • Support for virtual memory
client server model
Client/Server Model
 • Windows OS, protected subsystem, and applications all use a client/server model
  • Common in distributed systems, but can be used internal to a single system
 • Processes communicate via RPC
windows objects
Windows Objects
 • Windows draws heavily on the concepts of object-oriented design.
 • Key Object Oriented concepts used by Windows are:
  • Encapsulation
  • Object class and instance
slide40
Основни теми
 • Operating System Objectives/Functions
 • The Evolution of Operating Systems
 • Major Achievements
 • Developments Leading to Modern Operating Systems
 • Microsoft Windows Overview
 • UNIX Systems
 • Linux
slide41
История - UNIX

1970 – at Bell Labs (C)

1976 – Version 6

1978 – Version 7

1982 – UNIX System III

(Berkeley Software Distribution) BSD

FreeBSD – Internet Based servers

FreeBSD 5.0– MAC OS X

Solaris 10

slide45
Основни теми
 • Operating System Objectives/Functions
 • The Evolution of Operating Systems
 • Major Achievements
 • Developments Leading to Modern Operating Systems
 • Microsoft Windows Overview
 • UNIX Systems
 • Linux
slide46
История
 • 1991 – Linux – Linus Torvals – Unix based

Intel 80386

Linux 2.6

modular monolithic kernel
Modular Monolithic Kernel
 • Although monolithic, the kernel is structures as a collection of modules
  • Loadable modules
  • An object file which can be linked and unlinked at run time
 • Characteristics:
  • Dynamic Linking
  • Stackable modules
slide51
ПРОЦЕСИ
 • Фундамент в структурата на ОС
 • Процеса е:
  • Програма в режим на изпълнение
  • Инстанция на изпълнима програма
  • Поредна нишка на изпълнение, текущо състояние, както и свързаните с тях набор на системните ресурси .
slide52
Компоненти на процеса
 • Процесът съдържа :
  • Изпълнима програма
  • Асоцирани данни към изпълнимата програма
  • Изпълним контекст в програмата
 • Изпълнимия контекст съдържа цялата информация необходима за управление на процесите от ОС
two state process model
Two-State Process Model
 • Process may be in one of two states
  • Running
  • Not-running
queuing diagram
Queuing Diagram

Etc … processes moved by the dispatcher of the OS to the CPU then back to the queue until the task is competed

process attributes
Process Attributes
 • We can group the process control block information into three general categories:
  • Process identification
  • Processor state information
  • Process control information
process identification
Process Identification

Each process is assigned a unique numeric identifier.

Many of the other tables controlled by the OS may use process identifiers to cross-reference process tables

processor state information
Processor State Information
 • This consists of the contents of processor registers.
  • User-visible registers
  • Control and status registers
  • Stack pointers
 • Program status word (PSW)
  • contains status information
  • Example: the EFLAGS register on Pentium processors
process control information
Process ControlInformation
 • This is the additional information needed by the OS to control and coordinate the various active processes.
  • See table 3.5 for scope of information
role of the process control block
Role of the Process Control Block
 • The most important data structure in an OS
  • It defines the state of the OS
 • Process Control Block requires protection
  • A faulty routine could cause damage to the block destroying the OS’s ability to manage the process
  • Any design change to the block could affect many modules of the OS
modes of execution
Modes of Execution
 • Most processors support at least two modes of execution
 • User mode
  • Less-privileged mode
  • User programs typically execute in this mode
 • System mode
  • More-privileged mode
  • Kernel of the operating system
process creation
Process Creation
 • Once the OS decides to create a new process it:
  • Assigns a unique process identifier
  • Allocates space for the process
  • Initializes process control block
  • Sets up appropriate linkages
  • Creates or expand other data structures
switching processes
Switching Processes
 • Several design issues are raised regarding process switching
  • What events trigger a process switch?
  • We must distinguish between mode switching and process switching.
  • What must the OS do to the various data structures under its control to achieve a process switch?
change of process state cont
Change of Process State cont…

Select another process for execution

Update the process control block of the process selected

Update memory-management data structures

Restore context of the selected process

slide71
Процес ли е ОС?
 • Ако ОС е сбор от програми и ако те се изпълняват от процесора – това означава ли че ОС е процес?
 • Ако е така – как се контролира?
  • Кой и как контролира това?

(въпрос за размисъл )

non process kernel
Non-process Kernel

Процес изпълняван извън ядрото

Концепциите на процеса се счита, че се прилагат само за потребителски програми

Кода на ОС се изпълнява в отделен привилегирован режим

slide75
Съдържание
 • Нишки: Споделяне на ресурси и изпълнение
 • Симетрична мултиобработка (SMP).
 • Микроядро
 • Употреба на нишки и SMP:
  • Windows
  • Solaris
  • Linux
slide76
Процеси и Нишки
 • Процесите имат две характеристики:
  • Собствени ресурси – всеки процес включва собствено адресно пространство за съхранение на данните му
  • Планиране/изпълнение – процесът има път на изпълнение, който може да бъде съгласуван с други процеси.
 • Тези две характеристики се третират независимо от операционната система.
slide77
Процеси и Нишки
 • Единицата за изпълнение се отнася като нишка (thread) или лек процес.
 • Единицата за собственост на ресурсите се отнася като процес или задача (task)
slide78
Многонишковост
 • Способността на ОС да поддържа множество конкурентни пътища на изпълнение в рамките на един процес.
slide79
Еднонишков подход
 • MS-DOS поддържа един потребителски процес и една нишка.
 • UNIX поддържа множество потребителски процеси, но само една нишка в процес.
slide80
Многонишковост
 • Java run-time environment (JRE) е един процес с много нишки
 • Множество процеси и нишки има в Windows, Solaris и много съвременни версии на UNIX
slide81
Процеси
 • Виртуално адресно пространство, което съдържа данните на процеса
 • Защитен достъп до:
  • Процесори
  • Други процеси
  • Файлове
  • Входни и изходни данни (I/O resources)
slide82
Една или няколко нишки в процес
 • Всяка нишка има
  • Състояние на изпълнение (изпълнява се (running), готова (ready) и т.н.)
  • Съхранен контекст на нишката, когато тя не се изпълнява
  • Стек на изпълнение
  • Заделена статична памет за локални променливи
  • Достъп до паметта и ресурсите на процеса (нишките в един процес си ги споделят)
slide84
Предимства на нишките
 • По-малко време е нужно за създаването на нова нишка, отколкото на нов процес
 • По-малко време е необходимо за прекратяване на нишки отколкото на процес
 • Превключването между две нишки отнема по-малко време отколко превключването между два процеса
 • Нишките могат да комуникират една с друга без да извикват ядрото
slide85
Употреба на нишки в едно-потребителска ОС
 • Foreground и background обработка
 • Асинхронна обработка
 • Скорост на изпълнение
 • Модулна програмна структура
slide86
Нишки
 • Има няколко дейности, които влияят върху всички нишки в един процес
  • ОC трябва да управлява тези дейности на ниво процес
 • Примери:
  • Временното прекратяването на процес включва прекратяването на всички нишки в него.
  • Приключването на процес терминира всички нишки в процеса
slide87
Дейности както при процесите
 • Нишките имат състояния по време на изпълнение и могат да се синхронизират
  • Подобно на процесите.
 • Фокусираме се върху тези два аспекта на функционалността на нишките.
  • Състояния (states)
  • Синхронизация
slide88
Състояния на нишките
 • Състояния, асоциирани с промяна на състоянието на нишката:
  • Block
   • Блокирането може да доведе до блокирането на други или всички нишки
  • Unblock
  • Finish
   • Премахване на контекста в регистрите и стековете
slide89
Пример: Извикване на отдалечени процедури
 • Задание:
  • Програма, която изпълнява извиквания към две отдалечени процедури (RPCs)
  • до два различни сървъра (hosts).
  • да представя комбиниран резултат.
slide94
Категории на реализация на нишки
 • User Level Thread (ULT)
 • Kernel level Thread (KLT) още наречени:
  • kernel-supported threads – поддържани от ядрото
  • lightweight processes – леки процеси.
user level threads
User-Level Threads
 • Управлението на нишката се прави от приложението.
 • Ядрото не знае за съществуването на тези нишки
slide96
Връзки между ULT нишките и състоянията на процеса
kernel level threads
Kernel-Level Threads
 • Ядрото поддържа информация за контекста на процеса и нишките
  • Приложението не управлява нишките
 • Планирането се прави на основни принципи при нишките
 • Windows е пример за този подход.
slide98
Предимства на KLT
 • Ядрото може едновременно да разпредели множество нишки от един процес на различни процесори.
 • Ако една нишка в един процес е блокирана, ядрото може да разпредели за изпълнение друга нишка на един и същ процес.
 • Рализацията на ядрото може да бъде само многонишкова.
slide99
Недостатъци на KLT
 • Прехвърлянето на контрола от една нишка към друга в рамките на един и същ процес изисква превключвател за режима на ядрото
slide100
Комбинирани подходи
 • Създаването на нишката е в потребителското пространство
 • Голяма част от планирането на изпълнението и синхронизирането на нишката се прави от приложението
 • Пример: Solaris
slide102
Традиционен поглед
 • Обикновено на компютъра се гледа като на последователна машина.
 • - Процесорът изпълнява инструкции една по
 • една в последователен ред.
 • - Всяка инструкция е последователност от
 • операции
 • Два известни подхода за осигуряване на паралелизъм
  • Symmetric MultiProcessors (SMPs)
  • Clusters (ch 16)
slide103
Категории компютърни системи
 • Single Instruction Single Data (SISD) stream
  • Един процесор изпълнява един поток от инструкции за да обработи данни, съхранени в единична памет.
 • Single Instruction Multiple Data (SIMD) stream
  • Всяка инструкция е изпълнена върху различна част от данните на различни процесори
slide104
Категории компютърни системи
  • Multiple Instruction Single Data (MISD) stream (Never implemented)
  • Последователност от данните се подава на множество от процесори, всеки от които изпълнява различна последователност от инструкции
 • Multiple Instruction Multiple Data (MIMD)
  • Набор от процесори едновременно изпълнява различни последователности от инструкции върху различни данни.
symmetric multiprocessing
Симетрична мултиобработка (Symmetric Multiprocessing)
 • Ядрото може да се изпълнява на всеки процесор, което позволява части от него да се изпълняват паралелно.
 • Обикновено всеки процесор си планира изпълнението на наличните процеси или нишки.
slide108
Фактори при проектирането на мултипроцесорна ОС
 • Ключови фактори при проектиране:
  • Еновременни и конкуриращи се процеси и нишки
  • Планиране на изпълнението на процесите и нишките
  • Синхронизация
  • Управление на паметта
  • Надеждност и устойчивост на откази
microkernel
Microkernel (Микроядро)
 • Микроядрото е малко ядро на ОС, което осигурява основата за модулни разширения.
 • Големият въпрос е колко малко трябва да бъде ядрото, за да се квалифицира като микроядро
  • Трябва ли драйверите да са в потребителското пространство?
 • На теория, този подход осигурява висока степен на гъвкавост и модулни разширения.
microkernel1
Проектиране на Microkernel: Управление на паметта
 • Управление на паметта на ниско ниво – Обвързване на всяка виртуална страница към физическа.
  • Повечето задачи за управление на паметта се появяват в потребителското пространство
microkernel2
Проектиране на Microkernel: Комуникация между процесите
 • Комуникацията между процеси или нишки в ОС с микроядро се осяществява чрез съобщения (messages)
 • Съобщението включва:
  • Заглавна част (header), който идентифицира изпращащият и получаващият процес
  • Тяло (body), което съдържа данни, указател към част от данните, или контролна информация за процеса.
microkernal
Проектиране на Microkernal:Вход/изход и управление на прекъсванията
 • В рамките на микроядрото е възможно да се обработят хардуерни прекъсвания като съобщения и да се добавят портовете за вход/изход в адресните пространства.
  • На определен процес от потребителското ниво се възлага реагирането на прекъсването и ядрото поддържа обработката.
slide114
Предимства на ОС с микроядро
 • Унифицирани интерфейси относно запитвания, отправени от един процес.
 • Разширяемост
 • Гъвкавост
 • Преносимост
 • Надеждност
 • Поддръжка на разпределени среди
 • Обектно ориентирани ОС
slide115
Различни подходи към процесите
 • Разликите при различните ОС относно поддръжката на процеси включват:
  • Именуване на процеси
  • Осигуряване на нишките
  • Представяне на процесите
  • Защитаване на ресурсите
  • Механизми за комуникация между процесите и синхронизация
  • Връзки между процесите
windows
Процеси в Windows ОС
 • Процесите и услугите (services), които са осигурени от ядрото на Windows, са сравнително прости и с общо предназначение
  • Реализирани са като обекти
  • Изпълним процес може да съдържа една или повече нишки
  • Процесите и нишките са обекти и имат вградени възможности за синхронизация.
smp windows
Поддръжка на SMP в Windows
 • Нишките могат да се изпълнят на всеки от процесорите
  • Но приложението може да ограничи този ефект
 • Soft Affinity
  • Разпределителят (dispatcher)опитва да присвои готова нишка на съшият процесор от последното изпълнение.
  • Това подпомага преизползването на данни, които са кеширани в паметта на процесора от последното изпълнение на нишката.
 • Hard Affinity
  • Приложението изисква изпълнението на нишките да бъде на определен процесор.
solaris
Solaris
 • Solaris реализира поддръжка на нишките на няколко нива, за да осигури гъвкавост при използването на ресурсите на процесора.
 • Процесите включват потребителското адресно пространство, стека и process control block
solaris1
Процеси в Solaris
 • Solaris използва четири различни концепции за нишките:
  • Процес: включват потребителското адресно пространство, стека и process control block.
  • Нишка на потребителско ниво: Единица за изпълнение в рамките на процес, която е създадена от потребителя.
  • Леки процеси: връзка между ULTs и нишките на ядрото (kernel threads).
  • Нишки на ядрото
linux
Linux Задачи
 • Процес или задача в Linux се представят чрез task_struct структурата от данни.
 • Тя съдържа няколко категории:
  • Състояние (State)
  • Информация за разпределението (Scheduling information)
  • Идентификатори (Identifiers)
  • Комуникация между процесите (Interprocess communication)
  • други