Technologijomis grįstas mokymasis - PowerPoint PPT Presentation

technologijomis gr stas mokymasis n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technologijomis grįstas mokymasis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technologijomis grįstas mokymasis

play fullscreen
1 / 15
Technologijomis grįstas mokymasis
201 Views
Download Presentation
dagmar
Download Presentation

Technologijomis grįstas mokymasis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Technologijomis grįstas mokymasis Knygos „Mokymosi mokslai“ pristatymo I seminaras Pristato Eglė Jasutė 2010-10-20

 2. Naujasis mokymosi mokslas (angl. The New Science of Learning) R. Keith Sawyer Vašingtono universiteto psichologijos ir edukologijos profesorius Savo tyrimuose nagrinėja tris temas: kūrybingumą, mokymąsi ir žaidimą. Tyrimuose akcentuoja subtilų ir dažnai paslėptą bendrdarbiavimo, pokalbių, sąveikos ir improvizacijos supratimą

 3. Mokymosi mokslas –tarpdisciplininis mokslas, kuris apima psichologijos, ugdymo, kompiuterių mokslo, antropologijos mokslinius tyrimus.

 4. InstrukcionizmasTradicinė mokyklinio lavinimo vizija • Žinios – faktų apie pasaulį ir problemų sprendimo metodus rinkinys • Mokyklinio lavinimo tikslas yra „sudėti“ šiuos faktus ir metodus į mokinių galvas • Mokytojai žino šiuos faktus ir metodus. Jų darbas yra juos perteikti mokiniams • Paprastesni faktai ir procesai turi būti išmokstami anksčiau, po to sudėtingesni • Mokymo sėkmė nustatoma patikrinant, kiek faktų ir metodų mokiniai įsiminė

 5. Žinių ekonomikos tikslai baigusiajam mokslus • turi turėti gilų sudėtingų sąvokų suvokimą, • turi gebėti jomis manipuliuoti, • turi generuoti naujas idėjas, naujas teorijas, naujus produktus ir naujas žinias, • turi būti pasiruošę kritiškai vertinti perskaitytą, • turi aiškiai reikšti savo mintis ir žodžiu ir raštu, • turi suprasti matematinius ir mokslinius dalykus, • turi prisiimti atsakomybę už savo tęstinį lavinimą.

 6. Pagrindiniai mokymosi mokslo principai • Gilesnis abstraktus suvokimas • Mokymasis kaip mokymo dalis • Mokymosi aplinkų svarba • Besimokančiųjų turimų ir naujų žinių susiejimas • Refleksija (išraiška)

 7. Žinių prigimtis • Pagilintos žinios

 8. Žinių prigimtis • Mokslininko praktika • Iškelia klausimą, pasiūlo hipotetinį atsakymą ir renka argumentus patvirtinančius arba paneigiančius hipotezę • Naudoja demonstravimo ar vaizdavimo priemones aiškindami kolegoms idėjas bendradarbiavimo metu • Dirba su konkrečiais vizualiais modeliais

 9. Mokymosi mokslų tyrimų tikslas: nustatyti, kokios priemonės yra patrauklios mokiniui ir kokios turi būti mokymosi aplinkos, kad įgydamas giliąsias žinias mokinys taptų ekspertu

 10. Mokymosi mokslų tyrimų pamatas • Konstrukcionizmas • Aiškinasi, kodėl dažniausiai negalime giliai įsiminti žinių, kai mokomės klausydamiesi mokytojo arba skaitydami vadovėlius • Tiria, kaip veikia žinių konstravimas • Kognityvinis mokslas (perkėlimas į DI) • Žinių struktūra (atvaizdavimas sąmonėje) • Kompetencija • Naujoko transformavimas į ekspertus • Problemų sprendimas • Suaugusiojo ir vaiko mąstymo problematika

 11. Mokymosi mokslų tyrimų pamatas • Ugdymo technologijos (UT) • UT gali atvaizduoti abstrakčias žinias konkrečioje situacijoje; • UT leidžia mokiniams išreikšti savo žinias vaizdine ir garsine forma • UT leidžia mokiniui manipuliuoti ir apžvelgti savo žinias naudojant vartotojo sąsają sudėtiniame procese – simuliacijoje, apmąstyme ir mokymesi • Interneto tinklais mokiniai gali dalintis ir apjungti savo idėjas bendradarbiaudami • Sociokultūrinės studijos

 12. Mokymosi procesai • Perėjimas nuo pradedančiojo iki eksperto • Turimų žinių įtraukimas • Lanksti mokomoji parama (angl. scaffolding) • Išreiškimas ir perteikimas • Perėjimas nuo konkrečių prie abstrakčių žinių

 13. Aplinkų projektavimas (mokymosi aplinkų tyrimų metodika) • Eksperimentinis ir pusiau eksperimentinis tyrimai • Vaizdo įrašų analizė • Ilgalaikiai mokymosi tyrimai

 14. Mokymosi mokslai • Mokymosi mokslų institutas (angl. Institute of Learning Sciences; 1987) • Mokymosi tyrimų institutas (angl. Institute of Research on Learning; 1987) • Mokymosi mokslų žurnalas (angl. Journal of the Learning Sciences; 1991, redaktorė Janet Kolonder) • Mokymosi mokslų konferencija (angl. Conference of Learning Sciences; pirmoji 1991, vėliau 1996 ir kas du metus) • Tarptautinė mokymosi mokslų organizacija (angl. International Society of the Learning Sciences; 2002)

 15. Klausimai ir diskusija Mokymasis yra mokslas ar menas?