Download
suojeleeko eu n uusi kemikaalilains d nt terveytt vai voittoja n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Suojeleeko EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö terveyttä vai voittoja? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Suojeleeko EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö terveyttä vai voittoja?

Suojeleeko EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö terveyttä vai voittoja?

194 Views Download Presentation
Download Presentation

Suojeleeko EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö terveyttä vai voittoja?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Suojeleeko EU:n uusi kemikaalilainsäädäntö terveyttä vai voittoja? MEP Satu Hassi 13.2.2009

 2. KEMIKAALIT – suuri tuntematon • ”Vanhoja” kemikaaleja (markkinoilla ennen 1981), joita myydään enemmän kuin tonni vuodessa on noin 30 000. Vain 3 % tunnetaan kunnolla. • Niitä on juomavedessä, ruoassa, vaatteissa, lakanoissa, pesuaineissa, meikeissä, huonekaluissa, elektroniikassa ja leluissa ja muissa kulutustavaroissa – eli kaikkialla. • Teollisuuden vapaaehtoinen testaus hidasta, 10 vuodessa testattu vain 28 ainetta.

 3. TIEDONPUUTE – menneisyyden taakka

 4. Komission esitys • Koskee kemikaaleja, joita valmistetaan tai tuodaan maahan yli 1 tn/v firmaa kohti • Periaate: valmistajan todistettava aine turvalliseksi • Aineet testattava ja rekisteröitävä, testivaatimukset riippuvat tuotantomääristä • Vaarallisimmat (CMR, PBT, vPvB) luvanvaraisiksi • Vanhoille ja uusille aineille samat vaatimukset • 11 vuoden siirtymäaika

 5. Vapaaehtoisten meppien veri testattiin vuonna 2003 • Näytteistä testattiin 101 haitallista kemikaalia. • 76 näistä aineista löytyi. • Yhden ihmisen veressä keskimäärin 41 kemikaalia. • Suurin arvo oli 54. • 3 myrkkyä löytyi jokaiselta.

 6. Kemikaalit Itämeressä • Itämeren silakassa on bromattuja palonestoaineita (PBDE) viisinkertaisesti verrattuna Atlantin kalaan. • Itämeren alueen hylkeissä ja kotkissa on 2 - 5 -kertaisesti PBDE-aineita ja polybromattuja bifenyylejä (PBB) verrattuna Atlanttiin. • ”Vanhojen kelmien”, kuten DDT:n ja PCB:n pitoisuudet alentuneet käyttökiellon jälkeen. • Hylkeet ja merikotkat pystyvät taas jatkamaan sukua. • Tilalle tullut uusia kuten TBT (laivanpohjamaalit) ja PFO-yhdisteet (teflonpannut, tekstiilien ja nahan kyllästysaineet, shampoot).

 7. GREENPEACE: Huonepölyprojekti (2002) • 100 kodin pölypussit tutkittiin marraskuussa 2002 Britanniassa. • Etsittiin "erittäin vaarallisiksi" luokiteltuja kemikaaleja. • Ei etsitty aineita, joita tulee autojen pakoputkista tai tehtaiden savupiipuista. • Löydetyt kemikaalit peräisin leluista, televisioista, matoista, hygieniatuotteista ja muista kulutustavaroista. 

 8. … pölypusseista löytyi merkittäviä määriä: • Syöpää aiheuttavia klooriparafiineja (maaleissa, muoveissa ja kumeissa) • Hormonitoimintaa häiritseviä • alkyylifenoleita, (kosmetiikassa) • ftalaatteja (käytetään muovin pehmentämiseen) • bromattuja palonestoaineita

 9. WWF: Kemikaalit eri sukupolvissa (2004) • Verikokeilla etsittiin 104 eri kemikaalia 33 ihmiseltä 7 perheestä Britanniassa. • Jopa 9-v. lasten verestä löytyi vaarallisia määriä kemikaaleja, joitakin uusia kemikaaleja jopa enemmän kuin vanhemmilla tai isovanhemmilla.

 10. TERVEYSRISKIT • EU:ssa arvioidaan 30 000 ihmisen vuosittain kuolevan tauteihin, joiden aiheuttajana työpaikan kemikaalit. • Kemikaalit aiheuttavat 1/3 ammattitaudeista. • 3 miljoonaa työperäistä ihotautia/v, kustannukset 600 milj. €.

 11. Vaikutukset lapsiin • Lasten syövät lisääntyneet Euroopassa 1%/v, lasten toiseksi tärkein kuolinsyy. • Lasten leukemia 2-kertaistunut 20 vuodessa • Epämuodostumat sukupuolielimissä/ epäselvä sukupuoli: määrä 3-kertaistunut torjunta-aineiden saastuttamilla maanviljelysalueilla. • Astma ja allergia: raju kasvu 15-20 vuotta, 10 %:lla lapsista oireita, joka 7:nellä lapsella astma.

 12. Kemikaalit kulkeutuvat kauas • Osa haitallisista kemikaaleista hyvin pysyviä. • Huippuvuorten jääkarhuista löydetty DDT:tä, PCB:tä ja muita haitallisia kemikaaleja. • Huippuvuoren jääkarhuille syntyy hermafrodiittipentuja. • Kanadan inuiittien rintamaidossa PCB:tä 7-kertaisesti quebeciläiseen verrattuna.

 13. Greenpeace: ”My Toxic Valentine ” (2005) • Testattiin 36 tunnettua hajuvesimerkkiä. • Etsittiin kahta terveydelle haitallista kemikaaliryhmää: ftalaatteja ja synteettistä myskiä. • Melkein kaikista hajuvesistä löytyi. Suuria määriä mm: Calvin Kleinin ”Eternity for Women”, Body Shopin ”White Musk” ja Jean Paul Gaultierin ”Le Male”. • Gloria Vanderbiltin ”Vanderbiltistä” ei löydetty ftalaatteja.

 14. REACH: hyödyt • Komissio: Pelkät terveyshyödyt vähintään 50 mrd € = 10 x kustannukset. • Maksaisi itsensä takaisin vaikka vain allergioiden määrä vähenisi 1 %. • UK:n hallitus: REACH maksaa itsensä, jos estää 18 syöpäkuolemaa vuodessa (1 % muista kuin asbestin aiheuttamista työperäisistä syövistä).

 15. REACH, Parlamentin 1. käsittelyn tulos …”reikäinen siivilä vaarallisimpien aineiden esiin seulomiseksi” - Rekisteröinti, ml testaus • Luokassa 1-10 tn/v useimmat kemikaalit, myös kuluttajatuotteissa käytettävät, jäävät testivaatimusten ulkopuolelle. • Vanhat kemikaalit testattava vain jos jo tiedetään, että todennäköisesti vaaraksi terveydelle/ympäristölle (=10-15%). • Muista vain valmistajien pöytälaatikoissa olevat tiedot. • Myös yli 10 tn/v kemikaalien testausvaatimuksiin tuli poikkeuksia. • Ulkopuolelle esim jätteet.

 16. REACH - Parlamentin 1. käsittelyn tulos- tiukempi menettely vaarallisille aineille + Vaarallisimmat aineet korvattava, jos turvallisempi vaihtoehto on olemassa. + Lupamenettely • Syöpää, geenimuutoksia tai hedelmättömyyttä aiheuttavat, tai myrkylliset, pysyvät ja elimistöön kertyvät kemikaalit (CMR/PBT/vPvB -aineet) luvanvaraisiksi. • Luvat myöntää Helsingin kemikaalivirasto. EP: luvat määräaikaisia, max 5 v. + Parlamentti paransi ”yksi aine, yksi rekisteröinti” –periaatetta (OSOR) ja kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin. + Huolehtimisvelvollisuus: Tuottajilla, maahantuojilla, loppukäyttäjillä velvollisuus ehkäistä, rajoittaa ja korjata haittoja mm. riittävillä varoituksilla ja suosimalla turvallisimpia aineita

 17. REACH - ministerineuvosto Ministerineuvoston kanta 13.12.05 • Siunasi parlamentin “siivilään” eli rekisteröintiin tekemät heikennykset (komission esitykseen verrattuna), mutta ei parlamentin vaatimaa tiukennusta vaarallisten aineiden korvaamisvelvollisuuteen. • Korvausvelvollisuus: vain pysyville ja elimistöön kertyville aineille (PBT, vPvB), ei syöpää, geenimuutoksia ja hedelmättömyyttä aiheuttaville aineille (CMR).

 18. Parlamentin 2. käsittely • Ympäristövaliokunta äänesti 11.10.2006 • Ympäristövaliokunta halusi tiukentaa REACHia, 2/3 tuki tiukkaa korvaamisvelvollisuutta. • Sen jälkeen neuvosto, komissio ja parlamentti aloittivat neuvottelut kompromissista, isoin asia korvaamisvelvollisuus.

 19. Kompromissi syntyi 30.11.06 • Syksyn mittaan neuvosto teki lähinnä kosmeettisia myönnytyksiä. • 29.11. Suomi sai neuvostossa läpi korvaamisvelvollisuuden myös hormonihäiritsijöille • 30.11. parlamentin konservatiivit vaativat hormonihäiritsijät pois korvaamisvelvollisuuden piiristä ja esittivät vaatimuksia, joilla ei ollut ympäristövaliokunnan tukea. Raportööri Sacconi otti nämä listalleen.

 20. Tutkijat huolissaan hormonihäiritsijöistä • 38 hormonikemikaalien tutkijaa julkaisi 20.11.06 Helsingissä vetoomuksen korvaamisvelvollisuuden ulottamisesta ko. kemikaaleihin • Hormonihäiritsijäkemikaalien yhteisvaikutus voi olla haitallinen vaikka yksittäisen kemikaalin ei olisikaan.

 21. Parannuksia neuvoston esitykseen • Toimet eläinkokeiden määrän minimoimiseksi • Hyvin pieniä parannuksia vaarallisimpien aineiden korvaamisvelvollisuuteen • Kuluttajilla oikeus pyynnöstä saada tietoja tuotteen sisältämistä vaarallisista aineista (ns kandidaattilistalle otetuista)

 22. Korvaamisvelvollisuus vesittyi • Ei yleistä korvaamisvelvollisuutta silloin, kun turvallisempi vaihtoehto on olemassa • Korvaamisvelvollisuus koskee vain PBT, vPvB-aineita • Syöpää ja perimän muutoksia aiheuttaville aineille (CMR) lupa, jos käyttö ”riittävästi kontrolloitu” • Hormonihäiritsijät tarkasteluun 6 v. kuluttua • Vaarallisen kemikaalin korvaaminen jää riippumaan aineen valmistajasta, joka arvioi, löytyykö korvaavaa kemikaalia ja tekee tutkimus- ja kehityssuunnitelman • (kuin oluttölkkien valmistajat arvioisivat mahdollisuutta korvata ne kierrätettävillä pulloilla)

 23. Heikennykset neuvoston kantaan – ilman ympäristövaliokunnan tukea • Aineiden tunnistamiseen liittyvää tietoa liikesalaisuudeksi (kauppanimi, välituotteet) - suosii suuryrityksiä • Salassapito-oikeuden epäämisestä voi valittaa • CMR-aineiden rekisteröinnin ensimmäistä vaihetta pidennettiin 3 vuodesta 3,5 vuoteen • Liikesalaisuusaikaa pidennettiin 10:sta 12 vuoteen - suosii suuryrityksiä

 24. Parlamentin vaatimuksia, joita ei hyväksytty • Yleinen huolehtimisvelvoite (duty of care) • Samat velvoitteet tuonti- ja EU-tuotteille (tuontituotteiden sisältämien kemikaalien rekisteröintiin korkeampi kynnys) • Nanomateriaalien erityisriskien huomiointi • Testauskustannusten jako suhteessa valmistusmääriin (tasajako epäreilu pienyrityksille) • Jäsenmaiden oikeus tiukempaan lainsäädäntöön

 25. Eläinkokeet • Selkeä parannus • Yleistavoitteisiin eläinkokeita korvaavien menetelmien edistäminen • Eläinkokeet on korvattava silloin kun vaihtoehtoja on olemassa • Komissio raportoi joka kolmas vuosi vaihtoehtoisten menetelmien kehityksestä ja rahoituksesta • Eläinkokeilla saadut tiedot annettava muidenkin käyttöön, ei porsaanreikiä -> jo tehtyjä kokeita ei toisteta

 26. Kompromissista sanottua • Ria Oomen-Ruijten (EPP): ”…is good news for the manufactorers” • Caroline Lucas (Greens/EFA): ”Will continue to allow hazardous chemicals to be used in everyday products” • Michael Glos, Saksan teollisuusministeri: ” Our position was accepted in all areas essential for us” • Chris Davies (ALDE): ”Greenpeace is going to jump up and down and want blood for this” • Ninja Reineke, WWF: ”There is no clear process, no clear aim for substitution” • CEFIC: aiemmin todennyt ”riittävästä kontrollista”, johon kompromissi perustuu: ”in many cases it is impossible to demonstrate adequate control”.

 27. REACH hyväksyttiin • Parlamentissa 13.12.06 • Ministerineuvostossa 18.12.06 • Voimaan 1.6.2007

 28. Mitä nukke on syönyt? – Kuluttajalla on oikeus tietoon • Kuluttajalla oikeus saada tietää kulutustavaroiden sisältämät vaaralliset kemikaalit (CMR,PBT, vPvB) • Kannattaa kysyä kaupassa, esim. lelut, vaatteet, pesuaineet, myyjällä velvollisuus ottaa selvää • Tuotteiden valmistajilla oltava tieto valmistuksessa käytetyistä kemikaaleista • Esim. allergikot ja astmaatikot: onko vaikkapa huonekaluissa, sisustustekstiileissä, vaatteissa tai pesuaineissa aineita, joille he ovat herkistyneet. • Realisoitui vasta syksyllä 2008, kun hyväksyttiin ensimmäinen ”kandidaattilista” erityisen suurta huolta aiheuttavista aineista.

 29. REACH:in toimeenpanon ongelmat Vaarallisten kemikaalien kandidaattilista ja PBT-aineiden määritelmä

 30. Erityistä huolta aiheuttavat aineet • ”Erityistä huolta aiheuttavien aineiden” kandidaattilistalle otettiin 2008 vain 16 ainetta, vaikka tunnettuja CMR-aineita noin 800 ja PBT-aineita 27 • Listalla 3 ftalaattia, 1 bromattu palonestoaine, jotka tiedetty kauan vaarallisiksi • Mikäli aine ei ole kandidaattilistalla kuluttajalla ei ole oikeutta saada tietoa, onko tuotteessa k.o. ainetta. • Komissio ja jäsenmaat täydentävät listaa

 31. PBT (pysyvät ja biokertyvät myrkylliset aineet) • Monet tunnetuista PBT-aineista eivät täytä REACH:n liitteen XIII määritelmää, joka liian suppea • Esimerkiksi PFOA ei täytä kriteeriä B, ei ”jää kiinni” kaloilla tehdyssä biokertymätestissä. PFOA sitoutuu veren proteiineihin rasvojen sijaan. • Liite XIII ei vastaa Tukholman sopimuksen, HELCOMin tai OSPARin määritelmiä PBT-aineista.

 32. Kiitos! www.satuhassi.net