minustako teologi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Minustako teologi? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Minustako teologi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Minustako teologi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Minustako teologi?. Teologian opiskelu Helsingin yliopistossa. MIKSI TEOLOGIA?. Teologia on tutkimusta kulttuurista, yhteiskun-nasta, ihmisestä ja us-konnosta eri ilmentymi-neen Maailmanuskonnot, uusi uskon-nollisuus, monikulttuurisuus Taide, kirjallisuus, arkkitehtuuri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Minustako teologi?' - ellema


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
minustako teologi

Minustako teologi?

Teologian opiskelu Helsingin yliopistossa

Teologinen tiedekunta / Opiskelijarekrytointi

miksi teologia
MIKSI TEOLOGIA?
 • Teologia on tutkimusta kulttuurista, yhteiskun-nasta, ihmisestä ja us-konnosta eri ilmentymi-neen
  • Maailmanuskonnot, uusi uskon-nollisuus, monikulttuurisuus
  • Taide, kirjallisuus, arkkitehtuuri
  • Muinaiset kulttuurit ja tekstit, arkeologia
  • Filosofia, etiikka, ekumenia
  • Uskonnolliset yhteisöt, rituaalit, toimintatavat

Teologinen tiedekunta / Opiskelijarekrytointi

teologia helsingin yliopistossa
TEOLOGIA HELSINGIN YLIOPISTOSSA
 • Opetusta ja tutkimusta viidessä eri oppi-aineessa
  • Eksegetiikka
  • Kirkkohistoria
  • Käytännöllinen teologia
  • Systemaattinen teologia
  • Uskontotiede

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

eksegetiikka
EKSEGETIIKKA
 • Eksegetiikka tutkii Raamattuun sisältyviä kirjoituksia ja historiallisia kulttuureja, joissa eri kirjoitukset ovat syntyneet
 • Tutkimuksen kohteena myös Raamatun ulkopuoliset uskonnolliset kirjoitukset ja uskonnollisuuden muodot

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

eksegetiikan graduaiheita
EKSEGETIIKAN GRADUAIHEITA
 • Psykoanalyyttinen näkökulma Jeremia 20:7-13-katkelmaan
 • Väkivalta, antisemitismi ja konflikti Mel Gibsonin elokuvassa The Passion of the Christ
 • Ylösnousemususkon kehitys varhais-juutalaisissa teksteissä
 • Historian Jeesuksen opetus avioliitosta ja uudelleen avioitumisesta

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

kirkkohistoria
KIRKKOHISTORIA
 • Kirkkohistoria tarkastelee kirkkoja ja uskonnollisia liikkeitä historiallisten liikkeiden muuttujina ja muutosvoimina
 • Kirkkohistoria on lähellä muita historiatieteitä sekä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

kirkkohistorian gradu aiheita
KIRKKOHISTORIAN GRADU-AIHEITA
 • Yksilön ja yhteisön hyvinvointiin liittyvät ihanteet Syon Abbeyn luostarissa 1415-1539
 • Naispappeuspuhe lestadiolaisessa herätysliikkeessä
 • Kummisetä-trilogian ja Sopranos-sarjan välittämä kuva katolisesta kirkosta
 • Oppikoulun oppikirjojen juutalaiskuva Suomessa vuosina 1872-1909

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

systemaattinen teologia
SYSTEMAATTINEN TEOLOGIA
 • Systemaattinen teologia tutkii uskonnollisten oppien sisältöä ja niitä koskevaa ajattelua, us-kontoa koskevia filosofisia kysymyksiä sekä etiikkaa ja moraalista käytöstä
 • Systemaattisen teologian aiheet sijoittuvat historiasta tähän päivään

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

systemaattisen teologian graduaiheita
SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN GRADUAIHEITA
 • Siirtomaa-ajan jälkeinen intiaaniteologia
 • Hyvä ja paha Martti Lutherin, Søren Kierkegaardin ja Friedrich Nietzschen tuotannossa
 • Kulutus, kansalaisuus ja vapaus suomalaisessa hyvinvointivaltiossa
 • Auktoriteetin ja järjen suhde Augustinuksen teksteissä

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

k yt nn llinen teologia
KÄYTÄNNÖLLINEN TEOLOGIA
 • Käytännöllinen teologia tutkii käytännön uskonnollista toimintaa yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön näkökulmasta
 • Uskonnonpedagogiikan ja kirkkososiologian osa-alueet yhdistävät teologisen näkökulman käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellisiin tutkimusvälineisiin

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

k yt nn llisen teologian graduaiheita
KÄYTÄNNÖLLISEN TEOLOGIAN GRADUAIHEITA
 • Seksuaalietiikan opetus rippikoulun oppikirjoissa
 • Uskonto ja uskontokasvatus monikulttuurisen päiväkodin arjessa
 • Hengellinen väkivalta uskonnollisissa yhteisöissä
 • Oppilaan oma uskonto peruskoulun uskonnon opetus-suunnitelmassa ja sen perusteissa

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

uskontotiede
USKONTOTIEDE
 • Uskontotieteenoppiaine kuuluu sekä teologiseen että humanistiseen tiedekuntaan. Uskontotieteellinen tutkimus käsittelee uskontoa ja uskonnollista toimintaa yleismaailmallisena ilmiönä.
 • Uskontotieteen skaala on laaja: tutkimusaiheet ulottuvat eri maailmanuskonnoista myös ”ei-uskonnollisten” ilmiöiden tutkimiseen uskonnon käsitteiden pohjalta

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

uskontotieteen gradu aiheita
USKONTOTIETEEN GRADU-AIHEITA
 • Maahanmuuttaja-nuorten kokemukset suomalaisuudesta
 • Muinaisskandinaavisen Loki-hahmon teoreettiset tulkinnat
 • Sosiaalinen identiteetti wicca-yhteisön keskustelupalstalla
 • Yhdysvaltain presidentilliset puheet kansalaisuskonnon ilmentäjinä

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

opinnot teologisessa
OPINNOT TEOLOGISESSA
 • A-koulutusohjelmassa opiskelevat suuntautuvat kirkon ja yhteiskunnan tehtäviin, ja B-koulutus-ohjelmassa pätevöi-dytään aineenopettajaksi
 • B-koulutusohjelmaan pyritään erikseen opiskelujen aikana.
 • Kumpikin koulutusohjelma jakaantuu kahteen linjaan
  • A1-linjan opinnot voivat pätevöittää tehtäviin evankelis-luterilaisessa kirkossa
  • Yleisellä A2-linjalla opiskelija voi mm. sivuainevalinnoillaan suuntautua haluamallaan tavalla
  • B1- ja B2-linja, eli aineen-opettajalinjat, eroavat ope-tettavien aineiden määrässä. Suurin osa opiskelijoista valitsee vähintään kaksi opetettavaa ainetta eli B2-linjan.

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

opinnot teologisessa1
OPINNOT TEOLOGISESSA
 • Kaikilla opiskelijoilla yhteiset perusopinnot, jossa teologian eri suuntaukset tulevat tutuiksi.
 • Pääaine valitaan viidestä em. oppiaineesta perusopintojen jälkeen.
  • Kandivaiheessa pääainevaihtoehtoja on viisi, maisterivaiheessa 12.
 • Perusopintojen jälkeen pakolliset opinnot eroavat linjavalinnan mukaan

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

opinnot teologisessa2
OPINNOT TEOLOGISESSA
 • A1-linjalaisilla on srk-harjoitteluun valmentavia praktikum-opintoja
 • B1- ja B2-linjalaisilla on opettajaksi pätevöittäviä pedagogisia opintoja
 • ”Väljin” on A2-linja, joka mahdollistaa tutkinnon räätälöinnin useilla vapaavalintaisilla opinnoilla, kuten sivuaineilla. Suosittuja sivuainevalintoja ovat esim. sosiologia, psykologia, kehitysmaatutkimus, filosofia, valtio-oppi, historia ja arkeologia.
 • Kaikki opiskelijat suorittavat vähintään yhden (linjansa mukaisen) harjoittelujakson

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

haku tiedekuntaan
HAKU TIEDEKUNTAAN
 • Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan haetaan kevään yhteishaussa
 • Valinnassa huomioidaan seuraavat yo-arvosanat
  • Äidinkieli
  • Vieras kieli TAI toinen kotimainen kieli
  • Matematiikka TAI reaali

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

haku tiedekuntaan1
HAKU TIEDEKUNTAAN
 • Valintakoe järjestetään Helsingissä kesäkuun alussa. Valintakoekirjat julkistetaan yhteishaun alkaessa!
 • Valintakokeen perusteella tai valintakokeen ja lähtöpisteiden perusteella tiedekuntaan valitaan 190 uutta opiskelijaa.
 • Lisäksi suoravalinnat Viksu-kilpailun ja Suomen uskonnonopettajain liiton (SUOL) palkinnon perusteella
 • Haku 3.3.-1.4.2014 osoitteessa www.yliopistohaku.fi !

Teologinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi