slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
uusi PowerPoint Presentation
Download Presentation
uusi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

uusi - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Innovativ kultur- hur gör vi ?. uusi. Regionförvaltnings-verket i Västra och Inre Finland: Ett välmående samhälle. Utveckling av bildningsväsendet,informationsstyr-ning och proaktiv tillsyn.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

uusi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Regionförvaltningsverket i

Västra och Inre Finland:

Innovativ kultur- hur gör vi ?

uusi

slide2

Regionförvaltnings-verket i

Västra och Inre Finland:

Ett välmående samhälle

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide3

Utveckling av bildningsväsendet,informationsstyr-ning och proaktiv

tillsyn

Tillsyn över social- och hälsovårdstjänster inklusive tillgång till kompetent arbetskraft och proaktiv granskning av markplanering

Utvärdering av

basservicen

Främjande

av hälsa Missbrukarvård och förebyggande av våld

Främjande av kommunernas

välfärds-

och säkerhets-

planering

LSSAVI

Arbetarskydd/säkerhetsledning,

Arbetshälsa,

Miljöskydd

KOMMUNEN =

en livskraftig

miljö

Infrastruktur, en trygg och trivsam miljö

Miljö- och hälsovård

Våren 2014 reder LSSAVI ut a) hurdana kontaktnätverk som skapats med kommunerna, b) hurdana modeller/former för kommunsamarbete används inom olika teman/ärenden och c) utifrån de föregående huruvida de använda rutinerna är bra eller om de borde utvecklas och samordnas.

Kompetent

arbetskraft

Närings-

livet

Offentliga och

privata tjänster

Proaktiv tillsyn, samarbete, informationsstyrning

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide4

En välmående, trygg och livskraftig

 • miljö
 • Vision 2020
 • Fullmäktigespecifika
 • åtgärdsprogram
 • 2013–2016 och 2017–2020

FRÄMJANDE AV

KOMMUNERNAS

VÄLFÄRDS- OCH

SÄKERHETSPLANERING

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • En välmående, trygg och livskraftig
 • miljö
 • Nuläge 2013

2014

2013

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide5

Verksamhetsstyrningssystem för välfärdstjänster och säkerhet i en dynamisk

kommun (produktiv miljö)

LSSAVI 2010

Kommunal välfärds- och

säkerhetsrapport vart 4:e år/

MINISTERIER, CENTRALA ÄMBETSVERK

REGIONFÖRVALTNING

KOMMUNER/ /huvudsaklig inmatare)

Dynamisk, elektronisk

VÄLFÄRDS- OCH

SÄKERHETS-

PLATTFORM

(geodatadimension)

AVTALADE kvantitativa välfärds- och säkerhetsindikatorer: fundament för den elektroniska välfärds- och säkerhetsrapporten

Adekvat välfärds- och

säkerhets-information: lägesbild förministerier, centrala ämbetsverk, regionförvaltning och kommuner

Databanker

ELEKTRONISKT MEBORGARRÅD

ANHÖRIGAS OBSERVATIONER

TJÄNSTELEVERANTÖRERS ELEKTRONISKA OBSERVATIONSSYS-TEM

MEDBORGARNAS SÄKERHETS-

OBSERVATIONER

ELEKTRONISKT OBSERVATIONSSYS-TEM FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER-NAS INSPEKTÖRER

KOD FÖR OMSORG

Kvalitativa

välfärds- och säkerhets-

indikatorer

Prognoser

visioner, jämförelser

Historisk utveckling, trender

Utveckling: Kommunförbundet (+ Terps) och PATIO =

Verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet

slide6

Vision för verksamhetsstyrningssystemet för välfärd och säkerhet

Jämförbar och behovsinriktad dynamisk information om data och tidsserier

PATIO –

POSITIONERINGSBASERAT VERKSAMHETSSTYRNINGSSYSTEM FÖR VÄLFÄRD OCH SÄKERHET

Elektronisk välfärds- och säkerhetsrapport

ÖVERFÖRING AV INFORMATION VIA DEN ELEKTRONISKA VÄLFÄRDSRAPPORTEN

Kommunen, huvudsaklig inmatare av information

Andra inmatare av information

MINISTERIER, CENTRALA ÄMBETSVERK

REGIONFÖRVALTNING, SAMKOMMUNER

Data-

banker

Medbor-gare

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/Verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet

slide7

Värdeprocess i den blå boken”Målet är att stärka livskontrollen och minska marginaliseringen”exempel Koden för omsorgKnowhow – Get a Life!

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide8

KODEN FÖR OMSORG – modell för tidigt ingripande

Barn/

ung

Myndighet: Skolan, Ungdomsväsendet, Socialväsendet

Polisen etc.

Tredje sektorn

omsorg

omsorg

omsorg

bry dig

Omsorg

Förebyggande av marginalisering

Diskutera och stöd

Bygger på finländskt innovationsdatasystem

Aktualiserat bekymmer

Stödåtgärder om vilka avtalas med barnet och den unga och livskontroll

Myndighet

bry dig

Barn/

ung

Pilotprojekt startar 2014

Johanna Sorvettula/Marja-Riitta Vest

i samarbete med expo sterbotten ab regionf rvaltningsverket i v stra och inre finland
I samarbete med

Expo Österbotten Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

20–21.11.2013 Botniahallen, Korsholm/VasaI samband med Knowhow-mässan årets viktigaste välfärds- och säkerhetskonferens och -evenemang –Get a life!

slide10

media

KNOWHOW – GET A LIFE! – Mäss- och konferensevenemang som kombinerar ungas välfärd och säkerhet, rekrytering och livskontroll

slide11

Regionförvaltningsverket

i Västra och Inre Finland:

Ett tryggt samhälle

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide12

SAMARBETSGRUPP FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET

Ordf. LSSAVI

Samordning av planer och verksamhet

Modeller för myndighetssamarbete; proaktiv säkerhetsplanering, informationsstyrning och samarbete; polisen, räddningsväsendet, försvarsmakten, sjukvårdsdistrikten etc.

AVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI

Sekretariat

Ordf. LSSAVI

 • Övergripande försvarsarbete
 • Ideellt
 • Utbildningsmässigt
 • Handräckning

Säkerhetsplanering inom kommuner/

offentlig förvaltning

Administration av lägesbild av säkerheten

Säkerhetsplanering i företag

Regionala beredskapskommittéer

Säkerhetskommunikation

Förebyggande av marginalisering och stärkning av delaktighet

Beredskapsplanering i kommuner

Beredskapsplanering i företag

Utveckling av säkerhetskompetens

Missbrukarvård

Regionala försvarskurser

Förebyggande av våld och brott Bekämpning av våldsam extremism

Omsorg om individers trygghetskänsla och psykiska välbefinnande

Utveckling av säkerheten i vardagen och boendet inklusive planering av den bebyggda miljön

Mångkultur, invandring

Bekämpning av våldsam extremism

Individens välbefinnande

Fokus på övergripande säkerhetsplanering

slide13

SAMARBETSGRUPP FÖR ÖVERGRIPANDE SÄKERHET

Ordf. LSSAVI

Samordning av planer och verksamhet

LSSAVI-områdets beredskapskommitté, ordf. LSSAVI

Samordning av beredskapsplanering och beredskap

Sekretariat

Ordf. LSSAVI

 • Inre säkerhet
 • Företagens säkerhet
 • Förebyggande av marginalisering och stärkning av delaktighet
 • * Missbrukarvård
 • Bekämpning av våld och brott
 • Utveckling av säkerheten i vardagen och boendet inklusive planering av den bebyggda miljön
 • Mångkultur och invandring
 • Övergripande försvar och beredskapsplanering
 • Övergripande försvarsarbete
 • Ideellt
 • Utbildningsmässigt
 • Handräckning till andra myndigheter
 • Regionala beredskapskommittéer
 • * Regionala försvarskurser

Individens välbefinnande

Fokus på övergripande säkerhetsplanering

Beredskapsplanering i kommuner/offentlig förvaltning/företag

Välfärds- och säkerhetsplanering samt säkerhetsledning i kommuner/offentlig förvaltning/företag

Säkerhetskommunikation

Utveckling av säkerhetskompetensen och -ledningen

Omsorg om individers trygghetskänsla och psykiska välbefinnande

Administration av lägesbild av säkerheten

Lägesbildscentral/ verksamhetsstyrningssystem för välfärd och säkerhet

Modeller för myndighetssamarbete samt för samarbete mellan myndigheterna, tredje sektorn och näringslivet, proaktiv säkerhetsplanering, informationsstyrning och samarbete; polisen, räddningsväsendet, försvarsmakten, sjukvårdsdistrikten, tredje sektorn etc.

slide14

Samarbetsgrupp för övergripande säkerhet

 • Överdirektören är ordf.
 • Två möten om året
 • Sekretariatet för samarbetsgruppen för övergripande säkerhet
 • - ordf. utvecklings- och strategichef
 • - sammanträder 4 gånger om året
 • Temagrupper -LSSAVI samordnar och styr/separata ordf.
 • Beredskapskommittéer
 • tre beredskapskommittéer, en gemensam beredskapskommitté för hela regionen håller på att bildas, ordf. överdirektören
 • (de regionala bevaras troligen)
 • Åtgärder/Pilotprojekt
 • - planerings- och styrgrupper, LSSAVI styr och stöder

KOMMU-NERNA

Kommun-invånarna

Parter i LSSAVI:s breda medborgarorienterade samarbete för övergripande säkerhet

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide15

TILL SLUT

.

.

Målet för samarbetet för övergripande säkerhet är att främja medborgarnas välfärd och säkerhet

Fokus ligger på proaktivt, tväradministrativt informationsstyrande arbete som syftar till att främja medborgarnas välfärd och säkerhet på lång sikt

Tack vare strategin för övergripande säkerhet ökade vår kunskap. Utmaningarna är kända och vi löser dem tillsammans genom både nationella och regionala åtgärder.

Utvecklingsenheten för verksamheten vid regionförvaltningsverken

Säkerhet skapar välfärd/Välfärd skapar säkerhet

slide16

Regionförvaltningsverket

i Västra och Inre Finland:

Ett jämlikt samhälle

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

slide17

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 • Tillståndsservice
 • - Smidigare tillståndsprocesser genom informationsstyrning och samarbete; databank för tillståndsavgöranden
 • Från bedömning av basservice till medborgarorienterad och geodatabaserad verksamhetsstyrning av välfärd och säkerhet
 • Klagomål och besvär
 • stärkning av informationsstyrningen
 • Analys av klagomål/
 • Databank för tillståndsavgöranden

Medborgarorienterad utveckling av myndighetssamarbetet samt samarbetet mellan myndigheterna, näringslivet och tredje sektorn

 • Jämlikhets och jämställdhetsplanering inklusive könsperspektiv

Integration

av medborgarna

Medborgarnas rättsskydd

Ökning av medborgarnas ”subjektiva” rättigheter

Medborgarråd, mobilintegration etc.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland