Koera motiveerimine koolituses - PowerPoint PPT Presentation

uriel
koera motiveerimine koolituses n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koera motiveerimine koolituses PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koera motiveerimine koolituses

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Koera motiveerimine koolituses
329 Views
Download Presentation

Koera motiveerimine koolituses

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Koera motiveerimine koolituses Kai Budrikas Tamsalu Gümnaasium 8. klass

 2. Sissejuhatus • Uurimisküsimus: Mil moel saab koera motiveerida kõige kiiremini liikuma? • Eesmärgid: Leida kõige suuremat energilisust tekitav motivatsiooniese. Omandada koera koolitamise kohta uusi teadmisi. • Hüpotees: Motivatsioonieseme kasutamine suurendab koera liikumiskiirust.

 3. Koer • Koer pärineb hundist, mistõttu on koerad kiskjad. • Saksa lambakoer pärineb 19. saj lõpust. Saksa lambakoera esimeseks tõukoeraks oli HorandvonGrafrath– hea võistlus-, pääste- ja politseikoer. • Bernhardiinid pärinevad Grosse St. Bernhardikloostrist , tõug sai alguse juba 11. sajandil – hea valve-, kaitse- ja päästekoer.

 4. Koerte liikumisviisid • IPO • Frisbee • Agility • Koerus • Sõnakuulelikkus • Pääste- ja otsingukoer

 5. Motiveerimine koera koolitamisel • Toit • Mänguasi või saagiese • Omaniku kiitus • Sundimine

 6. Metoodika • Katsetel kasutati liikumissensorit GO Motion ja andmekogujat Vernier LabQuest2. • Viiel katsepäeval sooritati kokku 41 katset kahe koeraga. • Koerad viidi istuma ning sealt kutsuti 30-meetrise lõigu lõppu, kus liigutati vastavat motivatsioonieset. • Tulemuste analüüsil kasutati programmi Microsoft Office Excel.

 7. Koerte üldised keskmised kiirused

 8. Franzi parim motivatsiooniese

 9. Franzi parim katse läbiviija

 10. Berta parim motiveerija

 11. Kokkuvõte • Minu koer Franz jookseb kõige kiiremini, kui tema juhendajaks on oma peremees ning motivatsiooniesemeks on pall. • Hüpotees leidis kinnitust. • Loovtöö tegemisel saadi teada uusi fakte koeraspordi, koerte ajaloo ja ka koera motiveerimise viiside kohta. Eesmärgid täideti. • Seoses koerte käitumise teemaga võiks edaspidi veel uurida seda, kas jooksukiirus sõltub erinevatest mõjutajatest.

 12. Kasutatud allikad • http://www.kylauudis.ee/wp-content/uploads/IPO_kaitse.jpg • http://www.schutzhund-bite-sleeves-k9-store.com/images/large/Dog-Rubber-Ball-string-dog-training-TT1_LRG.jpg • http://static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2012/5/11/1336747664519/Sausage-quiz-1-008.jpg • http://www.happyvalleykennel.com/wp-content/uploads/2011/10/Schutzhund_KristaWade.png • http://www.mistyridge.com/flyer_picture.JPG

 13. Aitäh kuulamast!