stanbul n vers tes stanbul tip fak ltes radyasyon onkoloj s abd 2009 2013 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
İstanbul Ünİversİtesİ İstanbul TIp Fakültesİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD 2009-2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

İstanbul Ünİversİtesİ İstanbul TIp Fakültesİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD 2009-2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 382 Views
 • Uploaded on

İstanbul Ünİversİtesİ İstanbul TIp Fakültesİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD 2009-2013. Sunum Planı. Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'İstanbul Ünİversİtesİ İstanbul TIp Fakültesİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ABD 2009-2013' - cuyler


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sunum plan
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
misyon
Misyon
 • Çağdaş eğitim veren
 • Bilim insanı yetiştiren
 • Araştırma yapan , bilgi üreten
 • İleri standartlarda kanser tedavisi yapan
 • Ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir kurum olmaktır
vizyon
Vizyon
 • Radyasyon onkolojisi alanında nitelikli eğitim veren, nitelikli araştırma ve tedavi yapan kurumlardan olmak
 • Kanserin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili alanlarda enerjik olmak ve katkı ortaya koymak
tarih e
Tarihçe
 • 1934 : Radyoloji Enstitüsü ve Radyoterapi kliniği
  • İlk Enstitü müdürlüğünü ünlü Alman fizik hocası Prof. FrederichDessauer
  • Döneminde: Siemens 100 KV Dermopham, Chaoul 60 KV, 200 KV ve 400 KV derin tedavi ve röntgen cihazları çalışmaya başlamıştır.
  • Enstitü bünyesine katılan pek çok Alman radyasyon ve fizik uzmanıyla Radyoterapi ve Tıbbi Fizik bilim dallarının temelleri atılmıştır. Radyoterapi kliniği Türkiye'deki ilk kanser tanı ve tedavisinin uygulandığı binalardan birisini de içermektedir.
 • 1943 : Prof. Dr. Tevfik Berkman
 • 1973-1978 : Prof. Dr. Adnan Budaras
 • 1978 : Prof. Dr. Nijad Bilge
 • 1984 : Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurulumu
  • Prof. Dr. Nijad Bilge Anabilim dalı başkanı
tarih e1
Tarihçe
 • 1982: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü kurulumu
  • Prof. Dr. Bülent Berkarda ilk müdür olarak atanması ve Prof Berkarda’nın döneminde kuruluş aşamaları tamamlanması
 • 1983:Prof. Dr. Şeref İnceman enstitü müdürü olması kadro ve bina tahsisi işlemlerine başlanması
 • 1986 : Prof. Dr. NijadBilge’ninEnstitümüdürü
  • EnstitüveİstanbulTıpFakültesiRadyoterapiveTıbbiOnkolojiBilimdallarınınaynıbinadaberaberçalışmaesaslarıdüzenlenmesi
  • Yükseklisansvedoktoraeğitiminebaşlanması
 • Bugün Onkoloji Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kadrosunda bulunan akademik ve idari personel aynı çatı altında birlikte görev yapmaktadır
tarih e2
Tarihçe
 • 1987 : EnstitübinasıeskiRadyolojiEnstitüsüolanyapılardaresmenhizmeteaçılmasıtümbilimdallarımultidisiplinerbirkurumolarakçalışmayabaşlaması
 • 1991: Temel OnkolojiAraştırmaLaboratuarlarınıiçerenyapıEnstitüyeilaveedilmesi
 • 1993 : Prof. Dr. GülçinErsevenEnstitüMüdürü
 • 1994 : Prof. Dr. Erkan Topuz EnstitüMüdürü
 • 1994 : Yenibiryataklıhastaservisini de içeren 2000 m2 'likalanenstitüyeeklenmesi
 • 1998 : Yenikemoterapiuygulamakatıvekütüphaneaçılışı
 • 2011: Prof. Dr. Ahmet KizirEnstitüMüdürü
tarih e3
Tarihçe
 • 1996 : ProfDrAhmet Nafiz Karadeniz R.OnkolojisiAnabilimDalıBaşkanı
 • 2012 : Prof Dr Ethem Nezih Oral R. Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 2013 : Prof Dr Musa Altun R. Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı
 • 12.01.2012 : ESTRO tarafından UEMS (Avrupa Tıp Uzmanları Derneği-EuropeanUnion of MedicalSpecialists) Radyoterapi Bölüm Kurulu adına yapılan ziyaret sonucu anabilim dalımızın tıpta uzmanlık eğitimi ve işleyişi Avrupa standartlarına uygun bulunması, diğer Avrupa merkezlerine örnek teşkil edebilir nitelikte olduğu belirtilerek, takdir görmesi
sunum plan1
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
abd fiziksel mkanlar
ABD Fiziksel İmkanları

BİNA

 • İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İ.Ü. Çapa kampüsünün kuzeyinde İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü binasındadır. 2850 m2 bir alana oturan enstitünün toplam kullanım alanı yaklaşık olarak 12.000 metrekaredir.

Birbiriyle bağlantılı 3 ayrı bloktan (binadan) oluşmaktadır. Bloklar farklı zamanlarda inşa edilmiş olup, enstitü içerisinden birbirlerine geçiş vardır.

abd fiziksel mkanlar1
ABD Fiziksel İmkanları

A Blok:

 • Beş katlı bloğun giriş katında biyokimya laboratuarı, radyoterapi tedavi üniteleri, hasta bekleme salonu, ultrasonografi ve mamografi ünitesi olup asma katta döner sermaye bürosu, satın alma bürosu, ayniyat bürosu, etik kurul odası ve güvenlik takip merkezi bulunmaktadır.
 • Bloğun 1. katında tıbbi radyofizik bilim dalı, 2. kattan itibaren patoloji laboratuarı ve öğretim üyelerinin odaları bulunmaktadır.

B Blok:

 • Dört katlı bloğun bodrum katında radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji poliklinikleri (1-8 nolu poliklinikler), epikriz odası, fotoğraf ve bilgisayar odası ve çamaşırhane bulunmaktadır.
 • Giriş katında radyasyon teknolojisi müzesi, enstitü müdürlüğü, başhekimlik odası, yönetim kurulu odası, hasta hizmet birimleri (rapor sekreterliği, arşiv, evrak kayıt, vezne), başhemşire odası, simülatör (çizim) odası, tomografi ünitesi, röntgen ve bekleme salonu (hasta kayıt-randevu bölümü ve kafeterya bekleme salonu içindedir) bulunmaktadır.
abd fiziksel mkanlar2
ABD Fiziksel İmkanları

B Blok devam..

 • Birinci katta ayaktan kemoterapi salonu, Nijad Bilge kütüphanesi (konferans salonumuz) ve asistan odası bulunmaktadır.
 • İkinci ve 3. katlar yatan hasta servisleridir. Servislerde radyoterapi ve kemoterapi alan erişkin hastaların dışında 2. katta cerrahi ameliyathane ve brakiterapi ameliyathanesi, 3. katta ek olarak çocuk servisi (15 yataklı) ve ayaktan kemoterapi odaları bulunmaktadır.

C Blok:

 • Dört katlı bloğun giriş katında özel muayene sekreterliği ve öğretim üyeleri muayene odaları, 1. katında enstitü sekreterliği, özlük işleri bürosu, maaş-tahakkuk bürosu, telefon santralı, teknik hizmetler atölyesi,
 • 2. katta, kanser araştırma laboratuarı, 3. katta biyokimya laboratuarı bulunmaktadır.
abd fiziksel mkanlar3
ABD Fiziksel İmkanları
 • İstanbul Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalının içiçe olduğu İ.Ü. Onkoloji Enstitüsünün yıllık yeni hasta başvurusu 7500 civarındadır..
 • Günde ortalama 250 hastaya radyoterapi, 70 hastaya ayaktan kemoterapi uygulanmaktadır.
 • Enstitünün yatak kapasitesi 53'tür. ABD ‘ a ait yatak sayısı 16’dır.
 • İkinci kattaki 21 yatağın 4'ü cerrahi, 5'i brakiterapi uygulanan hastalar içindir.
 • Üçüncü katta 19 erişkin, 13 çocuk yatağı mevcuttur.
radyasyon onkoloj s tekn k donanimi
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI
 • Bir robotik kollu Lineer hızlandırıcı-Cyberknife: Stereotaktik beyin ve vücut radyoterapisi
 • Üç lineer hızlandırıcı
  • VarianTrilogy-Rapidarc: 120 MLC, 6-15 MV foton, IMRT, kVConebeam CT - volumetrik IGRT, rotasyonel IMRT, ark tedavi, 6 ayrı elektron enerjisi
  • Varian DBX 600C: 120 MLC, 6 MV foton, IMRT
  • OncorImpression: 80 MLC, 6-18 MV foton, IMRT, 6 ayrı elektron enerjisi
 • Bir Kobalt-60 teleterapi cihazı-Cirus: Co-60
 • Bir sonradan yüklemeli HDR Brakiterapi cihazı-Nucletron, Ir-192 highdose rate brakiterapi
 • Bir BT simülatör-4D CT simülatör (PhilipsbigBore, 16 slice)
 • Bir 2-boyutlu simülatör
 • Dört tedavi planlama sistemi-XiO CMS (Version 4.60.00) -Eclipse (Version 8.09)-OncentraPrecise-Multiplan
radyasyon onkoloj s tekn k donanimi1
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI

Bir robotik kollu Lineer hızlandırıcıCyberknife: Stereotaktik beyin ve vücut radyoterapisi

radyasyon onkoloj s tekn k donanimi2
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI

Üç lineer hızlandırıcı

OncorImpression:

80 MLC, 6-18 MV foton, IMRT, 6 ayrı elektron enerjisi

VarianTrilogy-Rapidarc: 120 MLC, 6-15 MV foton, IMRT, kVConebeam CT - volumetrik IGRT, rotasyonel IMRT, ark tedavi, 6 ayrı elektron enerjisi

Varian DBX 600C: 120 MLC, 6 MV foton, IMRT

radyasyon onkoloj s tekn k donanimi3
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI

Bir Kobalt-60

teleterapi cihazı

-Cirus: Co-60

Bir BT simülatör4D CT simülatör (PhilipsbigBore, 16 slice)

Bir 2-boyutlu simülatör

radyasyon onkoloj s tekn k donanimi4
RADYASYON ONKOLOJİSİ TEKNİK DONANIMI

Bir sonradan yüklemeli HDR Brakiterapi cihazı-Nucletron, Ir-192 highdose rate brakiterapi

Dört tedavi planlama sistemi-XiO CMS (Version 4.60.00) -Eclipse (Version 8.09)-OncentraPrecise-Multiplan

sunum plan2
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
nsan kaynaklar
İnsan Kaynakları
 • Hasta hizmetlerinin yanı sıra radyasyon onkolojisi ve medikal fizik öğretim üyeleri lisansüstü ve doktora eğitiminde aktif görev almaktadır.
 • Öğr Üyesi: 10
 • Uzm Dr: 3
 • As Dr: 8
 • Med Fiz: 9
 • Teknisy:20

Yetiştirdiği uzman doktor ve medikal fizik uzmanları dışında anabilim dalımızda bilgi ve görgüsünü artırmak üzere başka kurumlardan gelen gözlemcilere deneyim kazandırılmakta ve eğitim verilmektedir.

nsan kaynaklar1
İnsan Kaynakları

Kadrosu ABD’ da olanlar

 • 5 profesör dr
 • 1 doçent dr
 • 3 uzman dr
 • 1 medikal fizik uzmanı
 • 8 asistan dr (2’si yabancı uyruklu)
 • 1 hemşire
 • 2 teknisyen
 • 1 bilgi işletmeni
 • 1 daktilograf
 • 2 hasta bakıcı

Anabilim Dalında görevlendirme ile bulunanlar

 • 3 profesör dr
 • 1 doçent dr
 • 1 yardımcı doçent dr
 • 9 medikal fizikçi
  • 2 profesör dr
  • 1 doçent dr
  • 2 uzman dr
  • 4 doktora öğrencisi
 • 2 hemşire
 • 18 teknisyen
 • 8 Prof Dr
 • 2 Doçent Dr
 • 3 Uzman Dr
 • 8 Asis Dr
 • 10 Fizikçi
 • 3 Hemşire
 • 20 Teknisyen
 • 4 İdari Personel
nsan kaynaklar2
İnsan Kaynakları

Kadrosu ABD’da olan ve görevlendirmeyle bulunanlar dahil

e itim i in gelenler
Eğitim için gelenler
 • Yurt Dışı
 • Yurt içi
 • Azerbeycan
 • Bulgaristan
 • Trakya Üniversitesi
 • Konya Selçuk Üniversitesi
 • Antalya Devlet Hastanesi
 • Okmeydanı EAH
sunum plan3
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
sunum plan4
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
e itim faaliyetleri mezuniyet ncesi
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Öncesi
 • 4.sınıf teorik dersler
 • 5.sınıf teorik + pratik dersler

Onkoloji Ders Dilimi Öğrenim Hedefleri

Onkoloji ders diliminde, tıp fakültesi öğrencisinin kanserin önlenmesi, tanısı, tedavisi ve tedavi sonrası takibinin nasıl yapıldığını öğrenmesi amaçlanmaktadır.

 • Bu ders diliminde öğrenciler, kanserin etyolojisi, karsinogenez, epidemiyolojisi, tanı ve tedavisi ile ilgili temel bilgileri almalıdır.
 • Öğrenci kanser tanı ve tedavisinin çok disiplinli olduğunu öğrenmelidir.
 • İyonizan radyasyonun kanserin tedavisinde bilimsel ölçütlerle nasıl kullanıldığı anlaşılmalıdır.
 • Öğrenci onkoloji alanında bilimsel araştırmaların özelliklerini bilmeli, radyasyon fiziği, radyobiyoloji ve biyoistatistiğin önemini ve nasıl birlikte çalışıldığını algılamalıdır.
 • Temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri ile radyasyon onkolojisinin nasıl birlikte çalıştığı bilinmelidir.
r onkoloj s anab l m dali 4 sinif a b c grubu teor k her gruba toplam 17 saat
R.ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI4.SINIF (A-B-C)GRUBU (TEORİK)HER GRUBA TOPLAM: 17 SAAT
 • 4. SINIF DERS KONULARI (Toplam 17 saat(

*Kanser Biyolojisinin Temelleri

*Klinik Radyoterapinin Biyolojik ve Fiziksel Temelleri

*Radyasyondan Korunma - Radyasyonun Akut ve Geç Etkileri

*Kanserden Korunma

*Kanserde Erken Tanı ve Risk Faktörleri

*Jinekolojik Kanserlerde Tedavi

*Meme Kanserinde Tedavi

*Onkolojik Aciller ve Tedavisi

*Kemik ve Yumuşak Doku Tümörlerinde Tedavi

*Gastrointestinal Sistem Tümörlerinde Tedavi

*Lenfomalarda Tedavi

 *Santral Sinir Sistemi Tümörlerinde Tedavi

*Baş-Boyun Tümörlerinde Tedavi

*Üro-genital Tümörlerde Tedavi

*Cilt Tümörlerinde Tedavi

*Akciğer Kanserlerinde Tedavi

*Endokrin Sistem Tümörlerinde Tedavi

r onkoloj s anab l m dali 5 sinif a b c d e f g grubu teor k her gruba toplam 17 saat
R.ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI5. SINIF (A-B-C-D-E-F-G) GRUBU (TEORİK)HER GRUBA TOPLAM: 17 SAAT

5. SINIF DERS KONULARI (Toplam 11 saat)

 • Hodgkinlenfoma ve non-hodgkinlenfomalarda radyoterapi
 • HL,NHL, kemik tm ve rms tümörlerinde radyoterapi
 • Pediyatrik SSS tm, wilms ve nöroblastoma tümörlerinde radyoterapi
 • Primeri bilinmeyen kanserlere klinik yaklaşım
 • Santral sinir sistemi tümörlerinde tedavi
 • Oral kavite, tiroid, larenks ve tükürük bezi tümörlerinde radyoterapi
 • Nazofarenks, orofarenks ve hipofarenks tümörlerinde radyoterapi
 • Testis ve prostat kanserlerinde radyoterapi
 • Böbrek mesane kanserlerinde radyoterapi
 • Deri tümörleri ve malignmelanomlarda radyoterapi
 • Akciğer tümörleri ve mediyasten tümörlerinde radyoterapi
e itim faaliyetleri mezuniyet ncesi1
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Öncesi

R.ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI

5. SINIF (A-B-C-D-E-F-G) GRUBU (UYGULAMALI)

4 GÜN UYGULAMALI DERS (2 haftada bir)

Toplam uygulama 16 saat

e itim faaliyetleri mezuniyet sonras
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası
 • Anabilim dalımızda asistan eğitimi Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) tarafından oluşturulan öğrenme ve öğretme yöntemleri rehberliğinde
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği’nin geliştirdiği çekirdek müfredat önerileri doğrultusunda yürütülmektedir
e itim faaliyetleri mezuniyet sonras1
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası

Toplam eğitim süresi: 48 ay

İzinler ve zorunlu rotasyonlar dışında bölüm içi rotasyon süresi: 33 ay

Bölüm içi rotasyonlar:

 • Bölüm içi Brakiterapi rotasyonu: 3 ay
 • Bölüm içi Medikal Fizik rotasyonu: 1 ay
 • Bölüm içi Poliklinik, Simülatör-Planlama,Tedavi Ünitesi rotasyonu: 37 ay

Bölüm dışı rotasyonlar

 • 1 ay Radyoloji (1.yılda)
 • 1 ay Nükleer Tıp (3. yılda)
 • 2 ay Çocuk Hastalıkları (4.yılda)
 • 3 ay Medikal Onkoloji (4. yılda)
e itim faaliyetleri mezuniyet sonras2
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası
 • Anabilim dalı başkanı tarafından yıllık olarak rotasyon çizelgesi düzenlenir. Anabilim dalı sekreteri asistan hekimlere 4 yıllık rotasyon çizelgeleri verir. İlk yılda tüm poliklinikler hakkında genel bilgi sahibi olunması için her poliklinikte 3’er ay rotasyon yapılır.
e itim faaliyetleri mezuniyet sonras3
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası

Bilimsel aktivitelere katılım:

Asistanların katılması önerilen bilimsel toplantılar :

1- Hastane içi multidisipliner tüm tümör konseyleri

2- Türk Radyasyon Onkolojisi Kursları (en az 4)

3- Avrupa Radyasyon Onkolojisi Birliği (ESTRO) Kursları (en az 1)

4- Ulusal Kongreler (UROK, UKK) (en az bir)

5- Uluslararası Kanser Kongreleri (ECCO, ESTRO, ASTRO) –mümkünse

Bunlara ek olarak; öğretim üyelerimiz asistan ve uzman hekimleri yurtdışındaki klinikleri kısa ziyaretler ve ortak projeler için teşvik etmektedirler.

 • Asistan hekimler, kampüs içindeki haftalık
 • 1.Pediyatriktümörler,
 • 2. üriner sistem tümörleri,
 • 3. Baş boyun tümörleri,
 • 4. SSS tümörleri
 • 5. Akciğer tümörleri,
 • 6. Gastrointestinaltümörler,
 • 7. Meme kanseri,
 • 8. Jinekolojik tümörler gibi multidisipliner konseylere katılmaktadırlar.
 • Yeni başlayan asistan hekimlerin TROD (Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği) başta olmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel derneklere kaydı ve dernekler aracılığı ile burs almaları, kurslara katılmaları teşvik edilmektedir.
e itim faaliyetleri mezuniyet sonras4
Eğitim Faaliyetleri- Mezuniyet Sonrası

Tümör Konseyleri

Genel Vizit

Poliklinik Eğitim Danışmanlığı

Vaka Tartışmaları

Literatür Sunumları

Cuma Toplantıları

Temel Bilim Seminerleri

Biyoistatistik Seminerleri ve Danışmanlık

Bilimsel Araştırma Toplantıları

Yıllık Kongreler

asistan de erlendirme ve s navlar
Asistan Değerlendirme ve Sınavlar
 • 6 Aylık Rotasyon Sicilleri-İntiba
 • Bitirme sınavları
 • TROD Yeterlilik Sınavı
sunum plan5
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
sunum plan6
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
sunum plan7
Sunum Planı
 • Misyon
 • Vizyon
 • Tarihçe ve Temsiliyet
 • ABD Fiziksel İmkanları
 • İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel)
 • Akademik Faaliyet (2009-2013)
  • İç yayın
  • Dış yayın
 • Eğitim Faaliyetleri
  • Mezuniyet öncesi
  • Mezuniyet sonrası
 • Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
  • Poliklinik
  • Laboratuar: Kanlı ve kansız
  • Operasyon veya girişim
 • Mali Analiz (2012-2013)
  • Gelir
  • Gider
  • Fatura Red Oranı
  • Sağlanan Bağışlar
 • Kullandığınız yeni bir metodun tanıtımı (45 saniye)
 • Geleceğe yönelik planlar ve talepleriniz
talepler
Talepler
 • Yeni Bina
 • Yeni Cihazlar
  • True-beam
  • Tomoterapi
  • Proton radyoterapi sistemi
 • Velocity Tedavi Planlama Sistemi
 • Terminal Dönem Hasta Destek ve Bakım Ünitesi
 • .. Uzman Dr
 • .. Asistan Dr
 • İnsan Kaynakları
  • … hemşire
  • … sekreter
  • … teknisyen
  • …. personel