kemahiran generik dalam pengajaran pembelajaran l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran - PowerPoint PPT Presentation


 • 295 Views
 • Uploaded on

Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran. KEMAHIRAN BELAJAR. KEMAHIRAN BELAJAR. Sekumpulan kemahiran yang perlu ada pada seseorang bagi membolehkannya menguasai ilmu pengetahuan. Senario. Sila baca senario dalam lampiran 1, dan dengan menggunakan Lampiran 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Kemahiran Generik Dalam Pengajaran Pembelajaran KEMAHIRAN BELAJAR

  2. KEMAHIRAN BELAJAR • Sekumpulan kemahiran yang perlu ada pada seseorang bagi membolehkannya menguasai ilmu pengetahuan

  3. Senario Sila baca senario dalam lampiran 1, dan dengan menggunakan Lampiran 2 • Senaraikan kemahiran belajar yang telah dikuasai oleh Ahmad yang membolehkan- nya melaksanakan tugasan dengan berkesan • Apakah kemahiran belajar yang masih belum dikuasai oleh Ahmad? • Apakah sumber-sumber yang digunakan oleh Ahmad? **

  4. SUMBER PEMBELAJARAN • Senaraikan seberapa banyak sumber-sumber pembelajaran yang terdapat di sekolah anda pada kertas catatan / memo yang disediakan • Anda cuma dibenarkan mencatat satu jenis sumber sahaja pada setiap helai kertas • Secara berpasangan, anda diminta mengkategorikan sumber-sumber tersebut mengikut ciri-ciri yang sama. Gunakan pengurusan grafik yang sesuai. **

  5. KATEGORI SUMBER PEMBELAJARAN • Media Elektronik • Bahan yang memerlukan alat untuk mengekstrak maklumat daripadanya • kaset audio • video • CD ROM dsb.

  6. Sambungan kategori sumber • Media Cetak • gambar, • poster, • carta, • risalah, • broser, • peta, • majalah, • buku dan sebagainya **

  7. Sambungan kategori sumber • Media 3-Dimensi • realia, • model, • diorama, • mobile, • topeng, • boneka, • akuarium, • terarium

  8. Sambungan kategori sumber • Manusia • Orang yang terlibat secara terus • Orang awam • Penggubal dasar • Pakar • Penguat kuasa **

  9. sambungan kategori sumber • Persekitaran • bunyi • warna • cahaya • bau • pergerakan • dan sebagainya **

  10. KATEGORI SUMBERPEMBELAJARAN • Media elektronik • Media cetak • Media 3-Dimensi • Manusia • Persekitaran **

  11. Bincangkan kelebihan dan kekurangan setiap sumber

  12. Apakah kepentingan kemahiran belajar bagi seseorang pelajar? 1. Pelajar boleh belajar sendiri walaupun tiada guru di dalam kelas 2. Belajar sepanjang hayat. Pembelajaran boleh berlaku tanpa pengajaran. 3. Memudahkan pelajar menguasai ilmu dengan menggunakan pelbagai sumber 4. Setiap benda yang dijadikan Allah boleh dimanfaatkan untuk pelbagai tujuan **

  13. Kemahiran-kemahiran Asas dalam Proses Belajar • Kemahiran berfikir • Kemahiran mendengar • Kemahiran melihat • Kemahiran membaca • Kemahiran mencatat nota • Kemahiran berkomunikasi • Kemahiran menulis • Kemahiran komputer **

  14. KEMAHIRAN BERFIKIR • Kemahiran yang melibatkan bahagian otak yang berfungsi untuk memproses data • Melibatkan daya ingatan dan pengekalan ingatan • Stail berfikir: • kreatif • kritis • analitik **

  15. KEMAHIRAN MENDENGAR(Mendengar secara aktif) • Perlakuan yang memerlukan seseorang itu menumpukan perhatian kepada apa-apa yang sedang didengar, sama ada melalui pertuturan, bunyi tertentu daripada sumber tertentu.

  16. Panduan “Mendengar” • Tenangkan fikiran • Kenal pasti tajuk • Bersikap positif : terhadap sumber • Fokus kepada tujuan mendengar dan idea-idea baru • Kaitkan perkara baru dengan pengetahuan sedia ada • Catat nota / isi penting **

  17. KEMAHIRAN MELIHAT • Kemahiran menonton: • Kemahiran menggabungkan data yang dikumpul melalui apa-apa yang dilihat dan yang didengar untuk membentuk maklumat

  18. KEMAHIRAN MEMBACA • Teknik Membaca: • Bacaan pantas • skimming • skanning • Bacaan kritis : KWLH, SUMMER dll • intensif • ekstensif **

  19. KEMAHIRAN MENCATAT NOTA • Teknik memfokus (highlight) untuk menarik pandangan • Teknik menggunakan kata singkatan • Teknik menggunakan simbol yang bermakna dan menggantikan perkataan • Teknik melakar rajah • Teknik menggunakan kata kunci tanpa menulis ayat yang panjang. **

  20. Sumber Maklumat untuk Mencatat Nota: • Audio / video / komputer • Catatan lapangan • Rujukan daripada bahan bacaan • Temu ramah

  21. CIRI-CIRI NOTA YANG BAIK • Buku khas • Terdiri daripada isi-isi penting • Ringkas dan padat • Terang & boleh dibaca • Ada butiran rujukan: tajuk, tarikh, sumber • Terdapat simbol, singkatan, lakaran • Ada ruang isi utama & huraian

  22. Panduan Mencatat Nota daripada Maklumat Lisan : Isi Penting • Pertukaran nada suara penceramah bagi menegaskan isi-isi penting • Kecepatan / lambat pertuturan penceramah • Kata-kata kunci: “dua perkara utama…” • Penulisan sesuatu isi di papan tulis • Penggunaan bahan bantu • Penyataan secara langsung oleh penceramah

  23. KEMAHIRAN MENULIS • Tujuan menulis • Laras bahasa • Rujukan (bibliografi) • Bentuk Penulisan: • deskriptif • analitikal • reflektif

  24. KEMAHIRAN KOMPUTER • Kemahiran asas menggunakan komputer • Membuat carian maklumat • Mencapai maklumat dari pengkalan data, internet • Kemahiran hipermedia: teks, bunyi, animasi • Kem. Menaip / mengedit / mencetak • Menyediakan pangkalan data / laman web • Kem. berkomunikasi • Membuat persembahan **

  25. KEMAHIRAN KOMUNIKASI • Melibatkan kemahiran interpersonal: • bertutur • bahasa badan • interaksi berasaskan media: papan tanda • Kemahiran komunikasi elektronik

  26. KOMPONEN UTAMA KEMAHIRAN BELAJAR • Kemahiran mengesan dan mendapatkan maklumat • Kemahiran memproses maklumat • Kemahiran menyampaikan maklumat