Penggunaan Edmodo dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu - PowerPoint PPT Presentation

zarita
penggunaan edmodo dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penggunaan Edmodo dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penggunaan Edmodo dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Penggunaan Edmodo dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
199 Views
Download Presentation

Penggunaan Edmodo dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PenggunaanEdmododalamPengajarandanPembelajaranBahasaMelayu

 2. Objektif • Guru dapat memahami kelebihan edmodo. • Guru dapat memahami penggunaan edmodo dalam bilik darjah. • Guru dapat mengggunakan edmodo untuk pengajaran dan pembelajaran. • Guru dapat membina latihan dengan menggunakan edmodo.

 3. edmodo • www.edmodo.com • Sejak 2008, sekarang 10 juta pengguna • Rangkaian pembelajaran sosial untuk guru, pelajar dan sekolah • Mirip antar muka Facebook • Menyediakan platform yang selamat untuk pembelajaran dan aktiviti rangkaian sosial.

 4. Kelebihan Edmodo • Percuma, dalamtalian • Mesrapengguna • Selamat • Berkongsi idea • Berkongsibahan • Membuatlatihan • Membuatpenilaian • M.edmodo.com, IOS, Android

 5. Edmodo dalam bilik darjah • 6 kemahiran berbahasa. • Mendengar, membaca, bertutur, menulis, interaksi lisan dan interaksi penulisan. • Latihan bahasa. • Latih tubi, ujian, pengukuhan dan pengayaan. • Penerapan ICT. • Pembelajaran dalam talian.

 6. Sesi Amali • Membuka Akaun di lelaman Edmodo • Membuat Penetapan • Membentuk Kumpulan • Mengurus Kumpulan • Menghantar Pesanan • Membina Latihan • Menilai Latihan

 7. Sesi Amali • Perpustakaan • Kalendar • Akaun ibu bapa • Kumpulan/Masyarakat

 8. Amalan Baik • Pastikan aktiviti rangkaian sosial yang selamat. • Kunci kod kumpulan. • Pantau aktiviti pelajar. • Pastikan hanya pelajar anda yang menjadi ahli. • Etika dalam talian. • Gunakan status “Read-Only) untuk menghalang kelakuan yang kurang disenangi

 9. Bantuan • Help.edmodo.com • Blog.edmodo.com • http://help.edmodo.com/ideas • Twitter(@edmodo) • Facebook (facebook.com/edmodo) • www.edmodo.com/community/support • www.sesiperkongsian140912.wikispaces.com

 10. Sesi Perbincangan • Bagaimanakah edmodo dapat digunakan di bilik darjah Cikgu?

 11. Terima kasih • Abdul Malek Ahmad • Abdul_malek_ahmad@moe.gov.sg • Noryati Abd Rasid • Noryati_Abd_Rasid@moe.edu.sg