Dr t th p ter b ky gyul n
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ. Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben. Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ. Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái. Egészségügyi szakmacsoport – 9. évf. – 129 fő. 60%. 50%. 30%. Á09: számítógép általi munka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cullen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr t th p ter b ky gyul n

DR. TÓTHPÉTER

BÉKY GYULÁNÉ

Szakmai kompetenciamérésa Humán TISZK-ben

Óbudai Egyetem

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ


Probl mafelvet s szakmacsoportok munkatev kenys g preferenci i
Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

Egészségügyi szakmacsoport – 9. évf. – 129 fő

60%

50%

30%

Á09: számítógép általi munka

Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés

Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

Kisgyerekekkel, betegekkel vagy rászorultakkal való foglalkozás


Probl mafelvet s szakmacsoportok munkatev kenys g preferenci i1
Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

Egészségügyi szakmacsoport – 10. évf. – 47 fő

45%

40%

25%

Á08: vevőkkel való kapcsolat

Á09: számítógép általi munka

Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés

Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

Á32: növényekkel, állatokkal foglalkozhatok

Á34: emberek munkáját irányíthatom


Probl mafelvet s szakmacsoportok munkatev kenys g preferenci i2
Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

Egészségügyi szakmacsoport – 11. évf. – 56 fő

45%

35%

Á08: vevőkkel való kapcsolat

Á09: számítógép általi munka

Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés

Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

Á32: növényekkel, állatokkal foglalkozhatok

Á34: emberek munkáját irányíthatom
A vizsg latban k zrem k d iskol k i
A vizsgálatban közreműködő iskolák I. munkatevékenység-preferenciái

Egészségügy szakmacsoport

Bókay János Szki. – 3 évf.

Fodor József Szki. – 3 évf.

Kanizsay Dorottya Szki. – 1 évf.

Nemes Nagy Ágnes Szki. – 2 évf.

Semmelweis Ignác Szki. – 3 évf.

Szociális szolgáltatások szakmacsoport

Raoul Wallenberg Szki. – 1 évf.

Oktatás szakmacsoport

Raoul Wallenberg Szki. – 1 évf.


A vizsg latban k zrem k d iskol k ii
A vizsgálatban közreműködő iskolák II. munkatevékenység-preferenciái


Hum n ter let alapvet kompetenci k
Humán terület – alapvető kompetenciák munkatevékenység-preferenciái

Személyes kompetenciák

 • Módszerkompetenciák

 • Elkötelezettség, elhivatottság

 • Önfegyelem

 • Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság

 • Stressz tűrő képesség

 • Felelősségtudat

 • Problémamegoldó képesség

 • Helyzetfelismerés

 • Logikus gondolkodás

 • Társas kompetenciák

 • Társas kompetenciák

 • Empátia

 • Tolerancia

 • Kapcsolatteremtő készség

 • Segítőkészség

 • Együttműködési készség

 • Kommunikációs készségek

 • Eszközhasználati készségek

 • Térérzékelés


M r eszk z k
Mérőeszközök munkatevékenység-preferenciái

1.

2.

3.

4.

tmpkteki.uni-obuda.hu/meres


Tan ri rt kel fel let
Tanári értékelő felület munkatevékenység-preferenciái

tmpkteki.uni-obuda.hu/ertekeles


M r eszk z k eredm nyek
Mérőeszközök - eredmények munkatevékenység-preferenciái


1 tanul si folyamat probl mamegold s tanul si st lus k rd v kolb t th
1. Tanulási folyamat - problémamegoldás munkatevékenység-preferenciáiTanulási stílus kérdőív (Kolb-Tóth)

Konkrét

élmények, tapasztalatok szerzése

Tapasztalás

Alkalmazkodó

tanulási stílus

Divergens

tanulási stílus

Alkalmazás

Megfigyelés és a

tapasztalatok

visszatükröződése

A fogalmak aktív

alkalmazása új szituációban

Konvergens

tanulási stílus

Asszimiláló

tanulási stílus

Elmélkedő megfigyelés, megértés

Elvont

fogalmak alkotása

(általánosítás)

Gondolkodás


1 tanul si st lus
1. Tanulási stílus munkatevékenység-preferenciái

Tapasztalatszerzés

Megfigyelés. megértés

Alkalmazás

Fogalomalkotás, gondolkodás


1 tanul si st lus1
1. Tanulási stílus munkatevékenység-preferenciái

Egészségügy

Szociális szolgáltatások

Oktatás

Oktatás


Divergens tanul si st lus tanul
Divergens tanulási stílusú tanuló munkatevékenység-preferenciái

Az igen erős képzelőerő, újítószándék és ötletgazdagság a jellemező rád. A rugalmas gondolkodás révén képes vagy új elméletek kidolgozására, továbbá a problémaszituáció különböző nézőpontokból való vizsgálatára, ami nagyban elősegíti azok eredményes megoldását. Igazi „kultúrlény” vagy, aki érdeklődik az emberi kapcsolatok és a művészetek iránt, szereti a társakkal való együttmunkálkodást, együttműködést. Leginkább a tanári előadást, és a magyarázatot preferálod, továbbá könnyen tanulsz az osztálytársaiddal való együttműködésből is. Az ismeretszerzés során elsősorban a dolgok megtapasztalására és az érzékelésre alapozol. Az induktív gondolkodás jellemző leginkább rád, amikor is több feladat megoldása által, illetve a kísérletek, kísérletezgetések révén szerzett tapasztalatokból jutsz el az általános összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez. Leginkább a saját tapasztalataiban bízol, és jól össze tudod kapcsolni azokat a már korábban megszerzett tudásoddal. Kedvenc kérdésed a „Miért?”, vagyis szereted a dolgok hátterét feltárni, az összefüggéseket felismerni.


1 tanul si st lus valamennyi tanul
1. Tanulási stílus – valamennyi tanuló munkatevékenység-preferenciái


1 tanul si st lus valamennyi tanul1
1. Tanulási stílus – valamennyi tanuló munkatevékenység-preferenciái


1 tanul si st lus 10 vf
1. Tanulási stílus – 10. évf. munkatevékenység-preferenciái


1 tanul si st lus 12 vf
1. Tanulási stílus – 12. évf. munkatevékenység-preferenciái


2 k t d sek t th p
2. Kötődések (Tóth P.) munkatevékenység-preferenciái

Emelkedik!

Változatlan!


2 k t d sek t th p1
2. Kötődések (Tóth P.) munkatevékenység-preferenciái

Csökken!

Emelkedik!


3 ner luk cs d pressing l nyom n t th p
3. Énerő (Lukács D. – Pressing L. nyomán Tóth P.) munkatevékenység-preferenciái

 • Kifejezi, hogy

 • mennyire képes valaki szándékait és céljait a saját viselkedése során megvalósítani,

 • mennyire képes valaki uralkodni a belső feszültségei felett.

!


3 ner luk cs d pressing l nyom n t th p1
3. Énerő (Lukács D. – Pressing L. nyomán Tóth P.) munkatevékenység-preferenciái

Enyhe emelkedés!


4 emp tia buda b
4. Empátia (Buda B.) munkatevékenység-preferenciái


4 emp tia buda b1
4. Empátia (Buda B.) munkatevékenység-preferenciái

Mérsékelt emelkedés!


Meg llap t sok
Megállapítások munkatevékenység-preferenciái

 • A divergens tanulási stílus markánsan jellemző a szakterületre, ami a képzés különböző évfolyamain azonos arányú.

 • A pedagógushoz és az iskolához való kötődés folyamatosan erősödik, míg a tanulásé csökken.

 • Az énerő tekintetében enyhe, míg az empátia vonatkozásában mérsékelt emelkedés figyelhető meg.


Szakmai kompetenciam r s a hum n tiszk ben

toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu munkatevékenység-preferenciái

beky.judit@fppti.hu

Óbudai Egyetem

Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ