Automobilov motory
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

AUTOMOBILOVÉ MOTORY. Ing. MAZANEC Jaroslav ŠCI – ZSŠ Medzilaborce apríl 2005. CIEĽ. Popísať princíp automobilových motorov, rozdelenie, konštrukciu a hlavné časti automobilového motora. ÚVOD: Všeobecne o motoroch. definícia motora druhy pohonov cestných motorových vozidiel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - csilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Automobilov motory

AUTOMOBILOVÉ MOTORY

Ing. MAZANEC Jaroslav

ŠCI – ZSŠ Medzilaborce

apríl 2005


Automobilov motory
CIEĽ

Popísať princíp automobilových motorov,

rozdelenie, konštrukciu a hlavné časti

automobilového motora


Vod v eobecne o motoroch
ÚVOD: Všeobecne o motoroch

 • definícia motora

 • druhy pohonov cestných motorových vozidiel

 • pohon automobilov /piestové spaľovacie mot./

 • výhody a nevýhody piestových spaľ.motorov


Piestov spa ovacie motory
PIESTOVÉ SPAĽOVACIE MOTORY

 • OBSAH: 1.Základné pojmy

  2.Rozdelenie piest.spaľ.motorov

  3. Pracovný obeh spaľ.motora

  4.Konštrukcia spaľovacích motorov

  4.1 Pevné časti

  4.2 Pohyblivé časti2 rozdelenie piestov ch spa ovac ch motorov

Podľa druhu zapaľovania

a/ zážihové

b/ vznetové

Podľa druhu paliva

a/benzínové

b/naftové

c/plynové

Podľa pracovného obehu

a/štvortaktové

b/dvojtaktové

Podľa spôsobu chladenia

a/chladené vzduchom

b/chladené kvapalinou

c/so zmiešaným chladením

2.ROZDELENIE PIESTOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV


3 pracovn obeh piestov ho spa ovacieho motora
3. Pracovný obeh piestového spaľovacieho motora


4 asti motora
4. ČASTI MOTORA

4.1 Pevné – nepohyblivé časti motora

 • Blok motora

 • Kľuková skriňa

 • Hlava valcov

 • Olejová vaňa

 • Veká,kryty a tesnenia


4 asti motora1
4. ČASTI MOTORA

4.2 Pohyblivé časti motora

Kľukový a rozvodový mechanizmus:

 • piesty

 • piestové krúžky

 • ojnica

 • kľukový hriadeľ

 • zotrvačník


Z v e r
Z Á V E R

 • Záverečná rekapitulácia

 • Zhrnutie prebraného učiva

 • Domáce zadanie


Dom ce zadanie
DOMÁCE ZADANIE

Pr.1 Vypočítajte zdvihový objem valca

spaľovacieho motora,ktorého piest

má priemer 76 mm a zdvih 66 mm.

Pr.2 Vypočítajte objem spaľovacieho motora,

ak zdvihový objem valca je 299 cm3

a počet valcov motora i = 4.


Zoznam informa n ch zdrojov
Zoznam informačných zdrojov

 • M.Pilárik: AUTOMOBILY pre 2.a 3.roč. SOU

 • K.Beránek:Technológia opráv automobilov II.

 • V.Moravec-J.Bek: Konštrukcie vozidiel

 • I.Bernard: Technológia I.,II.,III


Kontakt
Kontakt

Ing. MAZANEC Jaroslav

ZSŠ Medzilaborce, Duchnovičova 506

e-mail: mazanec@sposduchme.edu.sk

www.sposduchme.edu.sk