motory n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOTORY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOTORY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

MOTORY - PowerPoint PPT Presentation


 • 429 Views
 • Uploaded on

MOTORY. Ondřej Hornig 2006. Druhy motorů. Podle druhu motoru: Rotační motor Lineární motor Oscilační motor + další speciální poddruhy motorů…. Druhy motorů. Podle zdroje energie Tepelný motor Parní stroj Spalovací motor Stirlingův motor Kapalinový motor Hydrostatický motor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

MOTORY


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
motory

MOTORY

Ondřej Hornig 2006

druhy motor
Druhy motorů
 • Podle druhu motoru:
  • Rotační motor
  • Lineární motor
  • Oscilační motor
  • + další speciální poddruhy motorů…
druhy motor1
Druhy motorů
 • Podle zdroje energie
  • Tepelný motor
   • Parní stroj
   • Spalovací motor
   • Stirlingův motor
  • Kapalinový motor
   • Hydrostatický motor
   • Hydrodynamický motor
  • Elektromotor
   • Sériový elektromotor
   • Derivační elektromotor
   • Kompaudní elektromotor
   • Asynchronní elektromotor
   • Synchronní elektromotor
druhy motor2
Druhy motorů
 • Podle možnosti pohybu
  • Stabilní motor
  • Mobilní motor
rota n motor
Rotační motor
 • Celý motor se otáčí
 • Použití v letectví na začátku 20. století, okrajově v automobilismu
 • S rostoucím výkonem rostla i hmotnost – upuštění od tohoto druhu motoru, další nevýhodou vysoká spotřeba
 • Tímto terínem můžeme označit i Wankelův motor
tepeln motor
Tepelný motor
 • Je stroj, který přeměňuje tepelnou energii nějakého média na jinou, nejčastěji mechanickou formu. Jeho funkce je založena na práci plynu
parn stroj
Parní stroj
 • Je pístový tepelný stroj, přeměňující tepelnou energii vodní páry na energii mechanickou, nejčastěji rotační pohyb
 • Velmi nízká účinnost – max. 5% - 15%
 • Vynález připisován Jamesi Wattovi roku 1765 (pouze ale zdokonalil vynález Thomase Savera z r. 1698)
 • V prvopočátku založen na kondenzaci vody – vzniklý podtlak
 • 19. století stoletím páry – mnoho Wattových patentů
 • Ve 20. století postupně vytlačeny elektrickými zařízeními z průmyslových podniků a spalovacími motory z dopravy
parn stroj1
Parní stroj
 • Použití
  • Stabilní parní stroj (průmysl)
  • Lokomotivy (doprava - železniční)
  • Lokomobily (doprava - „silniční“)
  • Paroloď, parník (doprava - vodní)
  • Parostrojní elektrárna (účinnost mizivá)
  • Parní turbína – používá se dodnes
parn stroj turb na
Parní stroj - turbína
 • Vynalezl Sir Charles Persons roku 1884
 • tepelný stroj, přeměňující kinetickou energii proudící páry na mechanický rotační pohyb
 • Jedno nebo několik postupně se zvětšujících ozubených kol
  • Kola spojená s osou se nazývají oběžná a tvoří rotor
 • Užití:
  • Elektrárny
   • Jaderné
   • Tepelné
  • Doprava
   • Ponorky
   • Lodě
   • Parníky
spalovac motor
Spalovací motor
 • Založen na spalování paliva a následné přeměně energie chemické na mechanickou a působením na píst, lopatky či působením reakční síly
 • Odpadní teplo cca 20%
 • Další dělení (používané motory):
  • Zážehové motory
  • Vznětové motory
  • Wankelův motor
z ehov motor
Zážehový motor
 • Směs paliva s vzduchem ve válci zapálena elektrickou jiskrou (obvykle svíčkou) – následuje výbuch
 • Vyjadřuje poměr mezi izo-oktanem (100) a n-heptanem (0)
 • Důležité, aby se palivo nevznítilo samo
  • oktanové číslo = odolnost paliva proti samovznícení
 • Oktanová čísla některých paliv:
  • Automobilový benzín: 87–98 (v Evropě ø 95, v USA ø 87)
  • Letecký benzín: cca 87–107
  • Závodní benzín: cca 95–130
  • Benzín používaný ve Formuli 1: 95–102 (stanoveno pravidly)
  • LPG: cca 110
z ehov motor dvoutaktn
Zážehový motor - dvoutaktní
 • Sání a komprese - píst se pohybuje od dolní úvratě směrem k horní, v klikové skříni vzniká podtlak a tím se nasaje do klikové skříně zápalná směs, během pohybu pístu nahoru se uzavírá výfukový a přepouštěcí kanál, směs v prostoru nad pístem (byla připravena dříve během druhé fáze) se stlačuje, nastává komprese a pod pístem probíhá důsledkem podtlaku sání.
 • Expanze a výfuk - těsně před horní úvratí přeskočí jiskra, nastává zážeh a expanze, expanzí je píst tlačen z horní úvratě do úvratě dolní, spodní hrana pístu uzavírá sací kanál, směs v klikové skříni se pohybem pístu stlačuje, při dalším pohybu pístu otevírá pravá horní hrana pístu výfukový kanál a vzápětí na to otevírá horní hrana pístu i přepouštěcí kanál a stlačená směs začne vytlačovat zbytky zplodin a dostává se do prostoru nad píst.
z ehov motor ty taktn
Zážehový motor – čtyřtaktní
 • Sání - píst se pohybuje směrem dolů, přes sací ventil je nasávána pohonná směs
 • Komprese - píst se pohybuje směrem vzhůru, oba ventily jsou uzavřené, směs zmenšuje objem, zvětšuje tlak a teplotu, těsně před horní úvratí směs zapálena jiskrou
 • Expanze - oba ventily uzavřené, směs paliva a vzduchu zapálená jiskrou shoří, v pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů, ty expandují konají práci s pístem směrem dolů
 • Výfuk - píst se pohybuje směrem vzhůru, výfukový ventil je otevřený, spaliny z pracovního prostoru válce vytlačovány do výfukového potrubí
vzn tov motor
Vznětový motor
 • vynalezen Rudolfem Dieselem (motor někdy nazýván diesel) a zdokonalen Charlesem Ketteringem
 • Palivo do válce přiváděno odděleně od vzduchu a to vysokotlakým přívodním potrubím
 • Po stlačení vzduchu v pístu dojde ke vstřiku paliva, které již pří dané teplotě exploduje (kolem 500°C)
vzn tov motor1
Vznětový motor
 • Sání - píst se pohybuje směrem dolů, přes sací ventil je nasáván vzduch
 • Komprese - píst se pohybuje směrem vzhůru, oba ventily jsou uzavřené, vzduch zmenšuje objem, zvětšuje tlak a teplotu, těsně před horní úvratí je vstříknuto palivo
 • Expanze - oba ventily uzavřené, směs paliva a vzduchu zapálená samovznícením shoří, v pracovním prostoru válce se prudce zvýší teplota i tlak vzniklých plynů, ty expandují konají práci s pístem směrem dolů
 • Výfuk - píst se pohybuje směrem vzhůru, výfukový ventil je otevřený, spaliny z pracovního prostoru válce vytlačovány do výfukového potrubí
wankel v motor
Wankelův motor
 • Vynalezen Felixem Wankelem v 20. letech 20. století
 • Rotační motor
 • Dříve - lehčí a menší při stejném výkonu, ale větší spotřeba oleje a nemožnost měnit kompresní poměr
 • V 70. letech při zvýšení cen ropy a zjištění rakovinotvornosti spalin oleje zavrhování Wankelova motoru
 • Dodnes v někerých motorech používá Mazda
zdroje
Zdroje
 • http://cs.wikipedia.org
 • http://www.keveney.com/
 • Encyklopedie Svět poznání

Materiál je volně šiřitelný pod licencí GNU-GPL

motory1

MOTORY

Ondřej Hornig 2006