Download
gfk supermarktkengetallen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GfK Supermarktkengetallen PowerPoint Presentation
Download Presentation
GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen

92 Views Download Presentation
Download Presentation

GfK Supermarktkengetallen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GfK Supermarktkengetallen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op dezevragenvindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ GfK Publications)

 2. Mede door vroegtijdige uitschakeling Oranje negatieve omzetontwikkeling in supermarktomzet juni 2012. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen. Consumentenvertrouwen in juli blijft zwak, maar iets minder slecht dan dieptepunt voorgaande maand. • De supermarktomzet is in juni met 1,5% gedaald van €3.19 miljard (juni 2011) naar €3.14 miljard (juni 2012). Daling veroorzaakt door daling van de gemiddelde waarde kassabon met 2.5% van €22.74 (juni 2011) naar €22.17 (juni 2012). Het aantal bezoeken aan de supermarkt steeg wel met 1%. • Door de zwakke juni omzet is de omzetgroei van de supermarkten in het 2e kwartaal 2012 slechts met 0.8% gestegen en is de groei in het 1e halfjaar 2012 1.2%; nl. van €15.94 miljard (1e half jaar 2011) naar €16.13 miljard (1e half jaar 2012). Ook tijdens het 1e half jaar 2012 is de waarde van de kassabon met 1.1% gedaald nl. van €22.16 naar €21.93. Oftewel doordat de consument 2.3% vaker een supermarkt bezoekt is er toch sprake van groei. • Mede door de onzekerheid en trading down bij de consument wordt voor het volledige jaar 2012 een omzetgroei van 1%-1.5% verwacht.

 3. Mede door vroegtijdige uitschakeling Oranje negatieve omzetontwikkeling in supermarktomzet juni. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen. Consumentenvertrouwen blijft zwak, maar iets minder slecht dan voorgaande maand. • Hoewel het consumentenvertrouwen in juli steeg, is na het dieptepunt in juni (-49) het nog altijd zwaar negatief (-43). • Consumentenvertrouwen • 20112012 • januari - 11 - 45 • februari - 6 - 45 • maart - 7 - 42 • april - 10 - 40 • mei - 12 - 43 • juni - 11 - 49 • juli - 16 - 43 • Ten opzichte van de vorige maand wordt de inschatting van de eigen financiële situatie de komende 12 maanden iets minder negatief ingeschat nl. van – 51 juni 2012 naar – 42 in juli 2012. Wellicht dat het mogelijk terugschroeven van pijnlijke maatregelen uit het lente/kundusaccoord hier een rol spelen.

 4. Mede door vroegtijdige uitschakeling Oranje negatieve omzetontwikkeling in supermarktomzet juni. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen. Consumentenvertrouwen blijft zwak, maar iets minder slecht dan voorgaande maand. • Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 42.9%) steeds vaker (nu 5.25 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag. In alle fasen van de gezinscyclus groeit het belang van de zondagomzet. • Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.60% (mat wk 20 2012). Oftewel € 518 miljoen. Een stijging van 8% in vergelijking met jaar 2011. Op jaarbasis groeit de zondagomzet met 21%. • De avondomzet staat in mat wk 20 2012 verder onder druk. Van de € 32.4 miljard omzet is 8.5% (= € 2.75 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd. • Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder. Op zondag wordt ook naar verhouding veel bewerkte groenten en rijst/deegwaren verkocht. • Jongeren maken het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden. • Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel, met name 3 grote steden (3,99% omzetaandeel) en Noorden (0,33% omzetaandeel) van het land.

 5. Hoewel het consumentenvertrouwen in juli steeg, na het dieptepunt van juni (-49) is het nog altijd zwaar negatief (-43).

 6. Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 42.9%) steeds vaker (nu 5.25 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag.

 7. Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.60% in mat wk 20 2012. Oftewel € 518 miljoen. Een stijging van 8% in vergelijking met 2011. (op jaarbasis 21%) * * op jaarbasis 21%

 8. De avondomzet staat in mat wk 20 2012 verder onder druk. Van de € 32.4 miljard omzet is 8.5% (= € 2.75 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd.

 9. >> GfK-Life-Cycle << Huishoudensverdeling binnen Nederland Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

 10. Jongeren maken steeds vaker gebruik van de zondagopening. Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden.

 11. Districten in Nederland(districtsindeling volgens GfK) District III Noord District I 3 Grote steden (Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II West District IV Oost District V Zuid

 12. Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel, met name 3 grote steden en Noorden van het land.

 13. Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder.

 14. GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2011 - 2012 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

 15. Ontwikkeling in de tijdJaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +4.0% +3.9% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +0.2% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 +0.2% +2.7% +0.2% +4.3% +4.4% +1.0% +0.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

 16. GfK SupermarktkengetallenMaandbasis 2011-2012

 17. GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

 18. GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

 19. GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011