slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg PowerPoint Presentation
Download Presentation
'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg - PowerPoint PPT Presentation


  • 152 Views
  • Uploaded on

'Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg 3 februari 2010. Werk als bestuurder vanuit Politiek en Duurzaamheid. aandacht voor mensen, welzijn en leefbaarheid aandacht voor natuur, landschap en milieu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ''Bewoners kiezen voor kwaliteit buitengebied‘ Inleiding Peer Verkuijlen BMF Tilburg' - crescent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

'Bewoners kiezen

voor

kwaliteit buitengebied‘

Inleiding Peer Verkuijlen

BMF Tilburg

3 februari 2010

slide2

Werk als bestuurder vanuit Politiek en Duurzaamheid

  • aandacht voor mensen, welzijn en leefbaarheid
  • aandacht voor natuur, landschap

en milieu

  • aandacht voor economie, verwerven van inkomsten en bestaansmogelijkheden
slide3

´t Is een verhaal van dilemma´s

Is een balans in onze omgeving mogelijk?

In de streek, provincie, land enz?

Of hebben we daar andere krachten voor nodig?

slide4

Kortom

Is het eenvoudig?

Nee

Absoluut niet!

Vraag is:

Wat wil ik?

Wat kan ik?

slide5

Wat heb ik nodig?

Visie op:

Ontwikkelingen in landelijk gebied

Stimuleren vitaal leefbaar en gezond platteland

slide6

Wat heb ik nodig?

Instrumenten:

Structuurplan

Bestemmingsplan

Landschapsplan

Waterplan

Wet en regelgeving

enz

slide7

Wat heb ik nodig?

Mensen

Dialoog met; Bewoners

Belanghebbenden/ondernemers

Maatschappelijke organisaties

én

Gezond verstand

slide8

Voer actief beleid;

niet alleen goede ontwikkeling van de landbouw en natuur

ook

milieukwaliteit

goede recreatieve ontwikkelingen

een fraai landschap

een goede waterhuishouding

slide9

Bestemmingsplan + visie buitengebied

Durf te starten met open discussies

met bewoners en gebruikers

Werk actief met klankbordgroepen

slide10

Reconstructieplannen

landbouwontwikkelingsgebieden: ruimte voor landbouw

extensiveringsgebieden: ruimte voor wonen, natuur en recreatie verwevingsgebieden: verschillende functies bestaan naast elkaar.

Zonering op prikkeldraad niveau

Niet nodig

Durf te kiezen

slide11

Kijk heel kritisch naar het begrip “Duurzame locatie intensieve veehouderij”.

Een bestaand agrarisch bouwblok met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt ( ammoniak, stank en dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt ( natuur, landschap en dergelijke) verantwoord is om het te laten groeien tot een bouwblok van maximaal 2,5 hectaren voor een intensieve veehouderij

slide12

Standpunt provincie

(nu? na Leuven)

Geen megastallen?

Kleinere bouwblokken?

Geen bedrijven in open LOG?

slide13

Eigen dilemma

Uitbreiding bouwblok

2.2 ha

7000 vleesvarkens

Landschappelijke inpassing

Vormgeving stallen

Beplantingsplan

- beukenhaag

- inheemse Esdoorn

- hoogstam fruitbomen

slide14

Wat kun je doen?

- strakke omgrensde bouwblokken

- uitbreiding bouwblokken (op basis van concrete initiatieven) via wijzigingsbevoegdheid koppelen aan kwaliteitsverbetering landschap (minimaal robuuste landschappelijke inpassing)

- én toezien op naleving natuurcompensatie

slide15

Wil je bijdragen aan:

Verbeteren woon- en leefmilieu rondom dorpen/woongebieden en natuurgebieden en

mogelijkheden woningbouw

Actief mee werken aan:

Verplaatsing

Beëindiging

Omvormen

slide16

Te gebruiken

VIV Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij

BIV Beëindigingregeling Intensieve Veehouderij

BIO beleid

BIO woningen

BIO fonds

slide17

Wat kun je nog meer doen?

  • een groenfonds instellen voor natuur en landschap, vullen met bijv. opbrengsten uit grondzaken bij uitbreidingen

Bestemmen voor groen buitengebied, groen in

stad en dorp

- groenfonds is dan voor kwaliteitsverbetering landschap en natuur (met name in de witte gebieden), zowel voor nieuwe natuur en landschap als voor onderhoud en herstel bestaande.

slide18

én stimuleren van duurzame energie

Zonnepanelen

Aardwarmte

Windenergie bijv. wokkels toestaan

slide19

Waar kun je als gemeente nog meer actief in opereren

Bestand Veehouderij Bedrijven

Zorg dat het actueel is.

Gegevens zijn openbaar. Iedereen kan vergunningsgegevens raadplegen en via een interactieve kaart de ligging van bedrijven in de

omgeving bekijken.

slide20

AMVB huisvesting actief uitdragen en handhaven.

Dat is een trigger voor ondernemers om na te denken over de toekomst.

slide21

Zorg dat er beleid is op het vlak van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).

Stuur daar mee. Beloon kwaliteit.

Intrekken lege intensieve veehouderijvergunningen en aanpassen bestemming.

slide22

Kortom, afsluitend

Zijn er:

Dilemma´s

Ja

Lastig?

Ja

Mogelijkheden?

Ja