slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKO308 İKTİSADİ PLANLAMA PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKO308 İKTİSADİ PLANLAMA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

EKO308 İKTİSADİ PLANLAMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 401 Views
 • Uploaded on

EKO308 İKTİSADİ PLANLAMA. 1. Hafta: Giriş. 1. Hafta İKTİSADİ PLANLAMA. İktisadi Modellere Giriş. 1. İktisadi Model Türleri. 2. Ekonomik Teori ve Ekonomik Modeller. 3. Bilindiği Varsayılan Matematiksel Bilgiler. Neden Makro Ekonomik Modeller ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EKO308 İKTİSADİ PLANLAMA


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EKO308

İKTİSADİ PLANLAMA

1. Hafta: Giriş

slide2

1. Hafta İKTİSADİ PLANLAMA

İktisadi Modellere Giriş

1. İktisadi Model Türleri

2. Ekonomik Teori ve Ekonomik Modeller

3. Bilindiği Varsayılan Matematiksel Bilgiler

slide3

Neden Makro Ekonomik Modeller?

- Politika analizlerinde model kullanmanın amacı, bazı politika

değişimlerinin ekonomi üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır.

-Planlama açısından: modeller makro hedefleri belirlemede

yardımcı olur.

 • Diğer nedenler arasında şunlar sıralanabilir:
  • ekonomik teorinin test edilmesi
  • ileriye dönük tahmin yapma
  • iktisatçılara iş alanı yaratma
slide4

Makro Ekonomik Model Türleri

1. Ulusal Gelir Makro Modelleri

Gelirin belirlenmesi makro (teorik) modeline dayanmaktadır

2. Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri(CGE)

Mikro iktisattaki genel denge teorisine dayalı çok sektörlü bir model tipidir

 • Çok-Ülkeli Modeller

Açık ekonomi makro modellerdir.

slide5

Model türlerinin farklı olması, amaçların farklı olmasının sonucudur:

Ulusal makro modeller, ekonomik büyüme, istihdam, enflasyon,

işsizlik vs. değişkenlerin analizi ve tahmini amacıyla geliştirilir.

Hesaplanabilir Genel Denge (CGE) modelleri, ekonomi içinde veya dünyada yapısal değişimin analizini yapmak ve spesifik bir politika değişikliğinin etkilerini tahmin etmek amacıyla geliştirilmektedir.

slide6

Sonuçlar, çoğu kez daha

iyi değil daha kötüdür

Formel modeller kullanarak analiz yapmanın alternatifi ne olabilir?

 • deneyim ve tecrübeler
 • kalitatif analizler
 • nedensellik
 • (casual empiricism)

1990’lar formel modellerin

yeniden kullanımının arttığını

göstermektedir.

slide7

Sonuç

Bir modele sahip olmak, sahip olmamaktan daha iyidir

Fakat, bu modelleri kullanan kişiler bu modellerin ürettiği sonuçların sınırlılıklarıhakkında dikkatli olmalılar.

Kurduğunuz modele aşık olmamaya dikkat etmelisiniz!

Buradaki Sorun:

Makro modellerin kullanıcılarının çoğu (politikacılar) modellerinin ve ürettikleri sonuçların doğruluğu hakkında oldukça şüphecidirler

slide8

Bir Şüpheci ile Modelci Arasında Geçen Bir Konuşma

Glenn Withers’ten EPAC (1994) alınmıştır.

Şüpheci: Ekonomik modellerin kullanılmaması gerekir. Dayandıkları aptalca varsayımlarına bakar mısınız:kar maksimizasyonu, tam rekabet ve rasyonel beklentiler. Kısaca hiçbir işe yaramazlar.

Modelci: Modeli varsayımlarıyla yargılamayınız.

İleri doğru ne kadar doğru tahmin yaptıklarına bakın.

Şüpheci: Söylediğiniz kısa dönemde doğru, fakat uzun dönemde hepsi uzun dönem rekabetçi bir bakış açısıyla sürüklenirler.

Modelci: Pekala – fakat kullanacak başka araç var mı?

Körlerin ülkesinde tek gözlü adam kral olur.

slide9

Modelin Belirlenmesi

“ Ampirik bir modeli belirlemenin en iyi bir yolu olmadığını vurgulamak iyi bir başlangıç noktasını oluşturur.”(Clive Granger 1999:4)

 • Her modelin zayıf noktaları vardır.
 • Birden fazla modele sahip olmak bize göre avantaj sağlar çünkü:
  • seçim yapma olanağı ve
  • karşılaştırma yapma olanağı verir
 • Modeller farklı olabilir veya değişebilir çünkü:
  • ekonomiler komplekstir
  • veri olanakları artmaktadır
slide10

İktisat Teorisi ve Ampirik Modeller

Modellere yöneltilen en önemli eleştirilerden biri, ortodoks mikro iktisattaki tüketici ve üretici davranışları teorisine dayandıkları için, modellerin doğaları gereği sadece karşılaştırmalı statik analizlere olanak vermesidir. Bu tip kararların dinamik etkilerini görmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle bazıları teoriye fazla prim vermemektedir.

slide11

Modellemeye İki Uç Yaklaşım

Teori hakikatin (doğrunun) ta kendisidir.

- dolayısıyla modeller teoriye sıkı bir şekilde dayanmalıdır

Teoriye Dayanmayan Modeller

- bu yaklaşıma göre modeller tamamen ampirik ilişkilere dayanmalıdır.

Granger gibi bazı iktisatçılar, bu iki yaklaşım arasında köprü oluşturacak pragmatik bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı vurgulamıştır

slide12

Ampirik Modellerin Değerlendirilmesi

3 kriter - ampirik modellerin değerlendirilmesinde sıkça kullanılır

İlgili olması

relevancy

Model yapılmak istenen şeyi yapıyor mu?

Eldeki diğer bilgilerle tutarlı olması

Tutarlılık

consistency

İstatistiksel olarak anlamlı ve iyilik ölçütlerini yerine getirmesi gerekir

Uygunluk

adequacy

slide13

İlgili Olması (Relevancy)

Granger (1999)’a göre model yapıcılar en baştan modelin hangi amaçla kullanılması gerektiğini belirtmelidir.

Örneğin: “bu bir politika modelidir”

Geliştirilen pek çok model gerek yapanlar gerekse diğer kullanıcılar

tarafından uygun olmayan alanlarda kullanıldığını ileri sürmüştür.

Model sadece geliştirildiği amaç için kullanılmalıdır, başka

amaçlarla kullanılmamalıdır.

slide14

Tutarlılık (consistency)

Granger modellerin o konuya ilişkin daha önceden bilinen

bilgilerle tutarlı olması gerektiğini ileri sürmektedir.

Uygunluk (adequacy)

Modelin tüm istatistiksel ve ekonometrik testleri geçmesi gerekir.

gerekli matematik
Fonksiyonlar, değişkenler, parametreler

Denge analizleri

Doğrusal Cebir ve Matrisler

Girdi-Çıktı Modelleri

Karşılaştırmalı Durağanlık

Gerekli Matematik
slide16

Son

the end