K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

K.U.Leuven – Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent. www.steunpuntbov.be. Benchmarken van eGovernment. Situering: Na de vraag “ Wat dienen we te doen? ”, staat de vraag “ Hoe goed zijn we bezig (t.o.v. anderen )?” centraal. Probleemstelling:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - connor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K u leuven instituut voor de overheid universiteit antwerpen universiteit gent hogeschool gent

K.U.Leuven – Instituut voor de OverheidUniversiteit AntwerpenUniversiteit GentHogeschool Gent

www.steunpuntbov.be


Benchmarken van egovernment
Benchmarken van eGovernment

Situering:

Na de vraag “Wat dienen we te doen?”, staat de vraag “Hoe goed zijn we bezig (t.o.v. anderen)?” centraal.

Probleemstelling:

Er bestaan tal van studies die op deze vraag een antwoord trachten te geven. Deze komen echter niet steeds tot dezelfde resultaten.

Doel:

Met deze studie trachtten we de onderlinge verschillen te verklaren, zwaktes en sterktes te identificeren van bestaande studies en aandachtspunten te signaleren bij het opstellen van een studie.


Benchmarken van egovernment1
Benchmarken van eGovernment

 • Janssen,D., Rotthier,S. & K., Snijkers (2003). Benchmarken van eGovernment. Onderzoeksrapport.

 • Janssen, D. (2003). Mine’s bigger than yours: Assessing international eGovernment benchmarking. Paper gepresenteerd in Dublin.


Benchmarken van egovernment2
Benchmarken van eGovernment

Structuur presentatie:

 • Deel 1: verschillen tussen de studies

  • Soorten

  • Doelen

  • Invulling begrip

  • Vergelijkend karakter

  • Dataverzameling en -verwerking

 • Deel 2: indicatoren voor het meten van eGovernment.


Benchmarken van egovernment3
Benchmarken van eGovernment

Deel 1:

Verschillen tussen de studies


Verschillen tussen de studies
Verschillen tussen de studies

1.1. Verschillende soorten studies

Er werden 18 studies opgenomen in het onderzoek, opgedeeld in vier groepen:

 • 9: aanbodzijde van eGovernment

 • 4: focus op de informatiesamenleving

  eGovernment is hier een deelaspect van.

 • 3: Tevredenheidsmeting

 • 2: Ontwikkelen van indicatoren voor het

  evalueren van eGovernment


Verschillen tussen de studies1
Verschillen tussen de studies

1.2. Verschillende doelstellingen

Enkele voorbeelden

 • Ontdekken van globale trends en verschillen

 • Nagaan van readiness

 • Identificeren van koplopers

 • Ontwerpen van aanbevelingen ter verbetering van bestaande processen

 • Stimuleren van het debat inzake eGovernment

  m.a.g. een verschillende aanpak tussen de studies


Verschillen tussen de studies2
Verschillen tussen de studies

1.3. Verschillende definities van eGov

Continuüm tussen enge en brede invulling van het begrip. Opstellen van criteria is afhankelijk van de invulling van het begrip. Hoe breder de invulling, hoe groter de nood aan een kwalitatieve studie.

m.a.g.

 • Vaak een beperking tot een enge invulling van het begrip.

 • Studies die starten met het uitwerken van een concept gaan meer gerichter te werk.


Verschillen tussen de studies3
Verschillen tussen de studies

1.4. Vergelijkend karakter

 • In tijd: meten van de eigen vooruitgang

 • In ruimte: vergelijking met andere landen (van 6 tot 196 landen)

  Probleem: vergelijkbaarheid van gegevens

  m.a.g.

  • Vergelijken van gegevens die niet volledig te vergelijken zijn.

  • Zelden vergelijkingen met regio’s of private sector


Verschillen tussen de studies4
Verschillen tussen de studies

1.5. Dataverzameling en -verwerking

 • Vaak gebaseerd op resultaten en gegevens uit bestaande rapporten/ tekort aan primaire bronnen

 • Keuze van indicatoren afhankelijk van de beschikbaarheid van informatie

 • Wel primaire gegevensvergaring bij tevredenheidsmetingen

 • Zelden zware bewerkingen


Benchmarken van egovernment4
Benchmarken van eGovernment

Deel 2:

Indicatoren voor het meten van eGovernment


Indicatoren voor het meten van egov
Indicatoren voor het meten van eGov

2.1. Soorten indicatoren

 • Inputindicatoren

 • Outputindicatoren

 • Impact- of effectindicatoren

 • Gebruiks- of intensiteitsindicatoren

 • Omgevings- of readinessindicatoren


Indicatoren voor het meten van egov1
Indicatoren voor het meten van eGov

2.1.1. Inputindicatoren

Komen zelden aan bod.

Publieke IT-uitgave (per inwoner, of als % van het BBP) is een ambigue cijfer:

 • Wat is een IT-uitgave?

 • Verschillende bestuurslagen

 • Gecentraliseerde of gedecentraliseerde structuur

 • eProcurement: minder uitgeven is juist positief!


Indicatoren voor het meten van egov2
Indicatoren voor het meten van eGov

2.1.2. Outputindicatoren

 • Indien men zich tot deze indicatoren beperkt, interperteert men eGovernment vaak als een online dienstverlening.

 • Zelden een onderscheid naar relevantie van gebruik van de aangeboden diensten

 • Geen aandacht voor pro-actieve dienstverlening


Indicatoren voor het meten van egov3
Indicatoren voor het meten van eGov

2.1.3. Gebruiksindicatoren

 • Peilen naar het werkelijk gebruik van de aangeboden elektronische dienstverlening = take up

 • Een stijgende aandacht voor dit soort indicatoren


Indicatoren voor het meten van egov4
Indicatoren voor het meten van eGov

2.1.4. Impact- of effectindicatoren

 • Deze indicatoren geven een beeld van de gerealiseerde veranderingen. Ze komen zelden aan bod. Datgene wat moeilijk te meten is krijgt opvallend weinig plaats binnen de metingen.

 • Tevredenheidsmetingen vormen hier een uitzondering. Vaak zijn deze enkel gericht op tevredenheid bij burgers, niet bij bedrijven en overheid.


Indicatoren voor het meten van egov5
Indicatoren voor het meten van eGov

2.1.5. Omgevings- of readinessindicatorenGeven geen beeld van eGovernment an sich, maar van de randvoorwaarden ter ondersteuning van de implementatie en ontwikkeling ervan (eSociety).

 • Aanwezige ICT-infrastructuur

 • Kennis en bereidheid om met ICT te werken

 • Aanwezigheid en succes van eBusiness en eCommerce

 • Juridische omkadering

 • Politieke omgeving (stabiel of niet)


Indicatoren voor het meten van egov6
Indicatoren voor het meten van eGov

2.2. Kwaliteit van de indicatoren

 • Face validity ( = Staan de indicatoren in logisch verband met de vragen die de studie zich stelt?)

  Zelden een doordachte gewichtverdeling tussen de verschillende indicatoren (gekoppeld aan visie en wensen van de burgers).

 • Content validity (= Dekken de indicatoren alle aspecten van de te meten doelstellingen?)

  Meer result dan proces benchmarking, en bijgevolg meer gericht op FO dan op BO


Benchmarken van egovernment5
Benchmarken van eGovernment

DUS

Bestaande studies kunnen een interessante inspiratiebron zijn inzake eGovernment toepassingen. Ze schieten echter tekort voor het bepalen van de eigen positie.

DAARENBOVEN

Het is te hoog gegrepen een alomvattende ranking op te willen stellen. eGov is te complex om zich in één studie te laten vangen. Evalueren en positioneren is afhankelijk van de eigen visie en punten die men zelf belangrijk vindt.