1 / 2

KAJETAN KOVIČ

rojen 1931 v Mariboru. po gimnaziji na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije. KAJETAN KOVIČ. sprva novinar v kulturnih uredništvih Ljubljanskega dnevnika in Ljudske pravice.

collin
Download Presentation

KAJETAN KOVIČ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. rojen 1931 v Mariboru po gimnaziji na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz primerjalne književnosti in literarne teorije KAJETAN KOVIČ sprva novinar v kulturnih uredništvih Ljubljanskega dnevnika in Ljudske pravice 1958 urednik DZS v Ljubljani; od 1985 do upokojitve glavni urednik od 1991. leta član SAZU

  2. uveljavljen pisec mladinske literature: • Moj prijatelj Piki Jakob (1974) • Maček Muri (1975) • Pajacek in punčka (1984) • pisatelj: • Ne bog ne žival (1965) • Tekma ali kako je arhitekt Nikolaj preživel konec tedna (1970) • Pot v Trento (1994) KOVIČEVO DELO • pesniške zbirke: • Prezgodnji dan (1956) • Korenine vetra (1961) • Ognjevoda (1965) • Labrador (1976) • Poletje (1990) • Sibirski ciklus in druge pesmi ranih let (1992) pesnik, pisatelj, prevajalec soavtor Pesmi štirih (1953) cenjen kot prevajalec nemške in francoske literature (Rilkeja, Trakla, Eluarda) in Prešernovih nemških pesmi v slovenščino

More Related