1 / 22

A KÖVI képzései a hallgatói vélemények tükrében Baráth Tibor KÖVI igazgató

KÖZOKTATÁSI VEZETŐKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET. A KÖVI képzései a hallgatói vélemények tükrében Baráth Tibor KÖVI igazgató. BEVEZETÉS I. Képzések értékelésének folyamata Kit? Mit? Mikor? Hogyan? Kit? Mit? Mikor? Oktatókat: konzultáció végén Tantárgyakat: konzultáció végén

gratia
Download Presentation

A KÖVI képzései a hallgatói vélemények tükrében Baráth Tibor KÖVI igazgató

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KÖZOKTATÁSI VEZETŐKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET A KÖVI képzései a hallgatói vélemények tükrében Baráth Tibor KÖVI igazgató

 2. BEVEZETÉS I. • Képzések értékelésének folyamata • Kit? Mit? Mikor? Hogyan? • Kit? Mit? Mikor? • Oktatókat: konzultáció végén • Tantárgyakat: konzultáció végén • Szervezést: IV. félév végén • Konzultációs helyszín: minden félév végén • Hogyan? • Kérdőív: papíralapú (a kitöltés anonim)

 3. BEVEZETÉS II. • Kérdőívek: • Hallgatói vélemény: (minden tanulmányi félév végén) • Oktató • Tananyag • Konzultációs helyszín értékelő (minden tanulmányi félév végén) • Képzés végi értékelő (ZV után, kiterjed a képzés teljes tartamára) • Tréning értékelő (minden tréning után)

 4. Elmúlt 10 félévre terjed ki 4657 kitöltött kérdőív Oktatók értékelése Tantárgy/tananyag értékelése HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK I.

 5. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK II. • Oktatók értékelése (elmúlt 10 félév átlaga) • tárgyi tudásának átlaga: 4,74 (skála: 5) • óráira való felkészültségének átlaga: 4,63 (skála:5) • előadó képességének átlaga: 4,44 (skála: 5) • tanításhoz való hozzáállása: 3,67 (skála:4) • gyakorlat és előadás közti megfelelő arány kialakítása: 2,78 (skála: 3) • oktatótól kapott ismeretek hasznosíthatósága: 3,4 (skála: 4) • hallgatókkal való kapcsolata: 4,45 (skála: 5)

 6. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK III. elmúlt 10 félév átlaga: 4,74

 7. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK IV. elmúlt 10 félév átlaga: 4,63

 8. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK V. elmúlt 10 félév átlaga: 4,44

 9. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK VI. Elmúlt 10 félév átlaga: 3,67

 10. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK VII. elmúlt 10 félév átlaga: 3,4

 11. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK VIII. Elmúlt 10 félév átlaga: 2,78

 12. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK IX. • Az összes tantárgy tartalmára vonatkozóan: • Elsajátítandó ismeretek mennyiségének átlaga: 2,09 (skála: 3) • Itt tanult ismeretek hány %-áról nem halott korábban: 52,89 • Érthetőségének átlaga: 2,81 (skála: 3) • Tanult ismeretek hány %-a hasznosítható a gyakorlatban?: 72,70 • Tananyag felépítésének megítélésének átlaga: 2,83 (skála: 3)

 13. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK II. elmúlt 10 félév átlaga: 2,09

 14. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK XI. elmúlt 10 félév átlaga: 2,81

 15. HALLGATÓI VÉLEMÉNYEK XII. elmúlt 10 félév átlaga: 2,83

 16. KÉPZÉS VÉGI ÉRTÉKELÉS I. 334 végzett hallgató értékelése alapján (5 fokú skálán): KÖVI Iroda szervezőképességének átlaga: 4,77 Vizsgakövetelmények: 49,9%-ban többnyire magasak elmélet és gyakorlat arányára: 62,6%-ban megfelelő az arány Használt munkaformákkal (előadás, prezentáció, csoportmunka, vita, stb.) való elégedettség átlaga: 4,5

 17. KÉPZÉS VÉGI ÉRTÉKELÉS II. • Tréningek hasznosságának átlaga: 4,5 • Gyakorlati képzés hasznosságának átlaga (iskolai, önkormányzati, stb.): 4,3 • Kapott információk (átlag 5 fokú skálán): • Tréning helye és időpontja: 4,82 • Vizsgák időpontjáról és helyéről: 4,81 • Képzés helyszínéről és konzultációs időpontokról: 4,78 • Félév végi követelményekről: 4,75 • Gyakorlat teljesítéséről: 4,75 • Vizsgakövetelményekről: 4,73

 18. KÉPZÉS VÉGI ÉRTÉKELÉS III.

 19. KÉPZÉS VÉGI ÉRTÉKELÉS IV.

 20. A képzés hatása Szakmai fejlődés Erős szemléletformáló hatás Új ismeretek, rendszerben látás Alkalmazható tudás Kapcsolati hálóépítése A hatásgyakorlás kulcselemei Előadók személye, felkészültsége Elmélet – gyakorlat összhangja Gyakorlatorientált képzés Tréningek Szervezés Kövi Iroda szervező- és segítőkészsége Amit legjobbnak tartott a képzésben

 21. Amin változtatni kellene a képzésben Tananyag korszerűsítése Jogi tantárgyak legyenek naprakészek Több írott segédanyag Egymásra épülő kurzusok összehangolása Tanítási módszerek és értékelés korszerűsítése Több gyakorlati példa Több szuggesztív előadó Vizsgák kompetencialapúvá tétele Szervezés HSZI és TO információcseréje Egyes képzési helyszínek Oktatók könnyebb elérhetősége

 22. Köszönöm a figyelmüket! Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet H-6720 Szeged, Dugonics tér 13. Tel/Fax.: 62-544-154 E-mail: homakovi@kovi.u-szeged.hu Honlap: http://www.kovi-vezetokepzes.hu/

More Related