Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
číslo: PowerPoint Presentation

číslo:

184 Views Download Presentation
Download Presentation

číslo:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název: JOSEF KAJETÁN TYL Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

 2. Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat souvislý přehled o Josefu Kajetánu Tylovi, jeho životě, cílech a díle nejdůležitější osoby nejen v oblasti literatury - divadla ale i společenského dění v 3. období národního obrození. Tylova dramatická tvorba je členěna tematicky a u některých děl je uveden stručný obsah. Vysvětluje pojmy: dramaturg – dramatik. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jenž vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

 3. Josef Kajetán Tyl 1808 - 1856

 4. Život • nejvýraznější postava české literatury a společenského dění 30. a 40. let 19. st. • novinář, herec, dramatik, prozaik • narozen v Kutné Hoře • syn krejčího, původně vojenský hudebník • gymnázium, od roku 1829 u kočující herecké společnosti • od 1834 vede ochotnickou společnost, později dramaturg – sestavuje repertoár divadla- (1846 Stavovské divadlo) i dramatik – píše divadelní hry

 5. Dílo Novinář a redaktor: • časopis KVĚTY Spisovatel: - povídky • o životě chudých Chudí lidé • o těžkém životě umělců Rozervanec (pravděpodobně o K. H. Máchovi) - román Poslední Čech – pro podbízivost, povrchnost kritizován K. Havlíčkem

 6. Dramata • všechny divadelní hry mají výchovný charakter, všímají si národních problémů • Ze současného života: Pražský flamendr Paličova dcera Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka - fidlovačka=ševcovská cechovní slavnost - fraška se zpěvy - poprvé zazněla píseň slepého houslisty Mareše – Kde domov můj (F. Škroup)

 7. 2. Historické hry: vznikly kolem roku 1848, jsou historické svými tématy, ale vyjadřují snahy a ideály let 1847 - 1848 Jan Hus – historická postava, vyjadřuje požadavky současnosti Kutnohorští havíři – bouře havířů v Kutné Hoře koncem 15. století (napsáno na podnět stávky smíchovských dělníků ve 40. letech 19. st.) Dekret kutnohorský – boj Čechů a Němců o moc na pražské univerzitě (boj dvou národů posledních 200 let)

 8. 3. Dramatické báchorky: hry s pohádkovými motivy, výchovný charakter Jiříkovo vidění Švanda dudák – hlavní hrdina Švanda chce dosáhnout úspěchu v cizině. Aby si vydělal peníze a získal svou milou Dorotku. V cizině se setká s podvodníkem Vocilkou, vidina peněz mění jeho jednání. Ze všeho mu pomáhá láska Dorotky, přátelství Kalafuny a mateřská láska víly Rosavy. Hra je oslavou vlastenectví a obětavosti a varováním před národní zradou a mocí peněz

 9. Ověřovací test • Jaký je rozdíl mezi dramaturgem a dramatikem? • Který časopis (je vydáván i dnes) redigoval? • O kom psal ve svých povídkách? • Jak dělíme Tylovy hry? • Popisovaly historické hry historické události? • Co je dramatická báchorka?

 10. Odpovědi ověřovacího testu • Dramaturg sestavuje repertoár divadla, dramatik píše divadelní hry. • Časopis Květy. • O životě chudých lidí a o těžkém životě umělců. • Tylovy hry dělíme na: a) hry ze současnosti, b) historické hry, c) dramatické báchorky. • Historické hry popisovaly historické události, ale vyjadřovaly myšlenky, požadavky, snahy současnosti. • Hry s pohádkovými motivy, výchovný charakter.

 11. Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.