Reformulace a redefinice jako argumenta n strategie
Download
1 / 15

Reformulace a redefinice jako argumentační strategie - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Reformulace a redefinice jako argumentační strategie. Jakub Kopecký 34. Žďárek 3. května 2014. Definice argumentu/-ace. P. Karlík in ESČ (2002, s. 45): „ARGUMENT [...] 3. V rétorice a v jazykovědě zkoumající jaz . jakožto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Reformulace a redefinice jako argumentační strategie' - colleen-burks


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Reformulace a redefinice jako argumenta n strategie

Reformulace a redefinice jako argumentační strategie

Jakub Kopecký

34. Žďárek

3. května 2014


Definice argumentu ace
Definice argumentu/-ace

 • P. Karlík in ESČ (2002, s. 45):

  „ARGUMENT [...] 3. V rétorice a v jazykovědě zkoumající jaz. jakožto

  formu lidského jednání prostředek zdůvodnění nějaké sporné teze.“

 • F. H. van Eemeren – R. Grootendorst (2004, s. 1):

  „Argumentationis a verbal, social, and rationalactivityaimedatconvincing a reasonablecriticoftheacceptabilityof a standpoint by putting forward a constellationofpropositionsjustifyingorrefutingthepropositionexpressed in thestandpoint.“


Argumenta n strategie
Argumentačnístrategie

- prostředky podporující, zesilující persvazivní sílu argumentace

(Kienpointner, 1983)

- příklad: prezentační strategie

změna politického režimu = revoluce vs. puč


Prezidentsk duel
Prezidentskýduel

17. ledna 2013, 20.00, 98 min.; Divadlo Hybernia

Aktéři:

 • moderátor Václav Moravec

 • Karel Schwarzenberg

 • Miloš Zeman

 • tazatelé prostřednictvím videokanálu ČT na Youtube

 • publikum v sále

 • televizní diváci (průměrně cca 1 493 000)


Reformulace
Reformulace

I.

34 VM: … ((ke KS)) jak byste tedy byl nadstranickým prezidentem, ve vztahu k nečasově vládě, když se podíváme na krok, který nastal i: eh v uplynulých dnech, protože nesete spolu- zodpovědnost za to, že váš ministr financí dal zelenou nástupu bývalých poslanců z ó dé es marka šnajdra a ivana fuksy do firem se státní účastí. eh (.) není to politická korupce, kterou by měl prezident republiky odsoudit?

35 KS: není to přímá korupce. je p- já [vám dám já (.)] není to. není to, říkám.

36 VM: [je to nepřímá korupce]

52 VM: nemyslíte že: to ukazuje že byste nebyl nadstranickým prezidentem vůči nečasově vládě, protože logicky tam právě sou vazby a: eh snaha udržet vládu [premiéra petra ( )]

53 KS: [vážený pane], toho času, sem člen vlády, a tudíž taky sem solidární s vládou. jakmile člověk nastoupí na (.) hrad, je prezidentem, tak to má za sebou nechati, a být opravdu nadstranickým prezidentem. sou odlišné funkce. bídný je ministr, eh který by eh byl nesolidární s vlastní vládou, s vlastním premiérem.

69 MZ: … milý pane schwarzenbergu. vy ste teď řekl jednu naprosto strašlivou věc. já sem člen této vlády, a jako člen této vlády budu tolerovat nepřímou korupci těch lidí, o kterých sme teď tady mluvili. koneckonců pusťte si potom po skončení záznam. zadruhé. když se stanu prezidentem, tak náhletutéž korupci tolerovat přestanu. ale co je to za osobní integritu? co je to za stabilitu postojů a náro- názorů?…


Reformulace1
Reformulace

II.

83 VM: ((ke KS)) tuším že to bylo v rozhovoru pro lidové noviny, že ste se (.) přiznal, k tomu, že ste kvůli své restituční kauze musel uplácet, byla to přímá, či nepřímá korupce (.) tehdy?

84 KS: = ne. bylo to ve skutečnosti (.) jisté vydírání, ((smích publika)) ten dotyčný (.) schoval šanon, a poněvadž všichni sousedi už čekali, poněadž sme tam museli vytyčit hranice, eh přístupovou cestu a jiný věci, a já sem nemohl nic podepsat, nikdo nemohl, tak všichni na to čekali, no a ten pán prostě řikal, dokavad mu neprodám taky pozemek, eh tak to nepodepíše. tak aby se konečně věci pohnuly, sem mu dotyčný pozemek prodal. to bylo vše. [bylo to] chcete-li

85 VM: [vy ste]

86 KS: spíše vydírání než něco jiného.

87 VM: a vy ste se podvolil, a prodal ste mu ten pozemek.

88 KS:pozemek a: tím sem mohl ty problémy tam konečně řešit. to je pravda.


Reformulace2
Reformulace

III.

129 VM: další otázka která přišla od televizního diváka prostřednictvím videokanálu youtube, ptá se Marek Popelka.

130 Marek Popelka: vážení kandidáti. zajímá mě, jestli jako potencionální prezident budete využívat právo účastnit se obou schůzí parlamentu, a to aktivně, to znamená ujímal se slova, a v jaké míře byste tohoto práva využíval? … a druhá otázka je, zda byste na těchto schůzích kritizoval zákony už v průběhu jejich projednávání, …

 • MZ: … když (.) vetujete nějaký zákon. a předtím jste na vládě a v parlamentu. neřekl jedno jediné slovo. proti tomuto zákonu, tak ste alibista. (.) chcete-li jinak, jste pokrytec. prezident má aktivně vystupovat, pokud s tím nesouhlasí, proti jakýmkoli zákonům …

  143 KS: já bych je velice vzácně navštěvoval, a předpokládám, že případnou kritiku, nebo eh řekněme výhrady, vůči jednotlivým zákonům, bych spíše, (.) eh (.) eh vyslovil vůči dotyčnému ministru který to navrhuje, eh a spíše na hradě, kde bych se s ním o této otázce bavil, nikoli na zasedání vlády. ostatně bych jenom chtěl podotknout, že samozřejmě pan prezident i o zvýšení spotřební daně i nebo o církevní restituci nerozhoduje. takže jestli by tam mluvil nebo ne, to nemá velkou důležitost. je to p- z hlediska prezidenta má stejný vliv a stejnou důležitost, jako když mluví k puncovnímu zákonu. prezident musí konat v rámci svých možností, a né se předvádět ve sněmovně, nebo ve vládě.


Reformulace3
Reformulace

III. pokračování

145 MZ: ((ke KS)) dosud jsem vás měl celkem rád. ((smích publika)) ale už mě to začíná přecházet, protože čemu (.) říkáte předvádění se, ať už na vládě, anebo v parlamentě. vy si opravdu myslíte, že prezident je jenom fíkus nebo oleandr (úsměv) v rohu místnosti, kterého občas zalijete, a tím jeho role končí, anebo že má v souladu s ústavou, když s něčím zásadně nesouhlasí. když bude říkat já nesouhlasím se zmrazením důchodů. já nesouhlasím (.) se zvýšením daní na potraviny a léky. já nesouhlasím s těmi restitucemi. že se má jako ten zbabělec či fíkus schovat do kouta, a když udělá opak, tak podle vás totojepředvádění se? toto je právo a povinnost prezidenta, vyjádřit svůj občanský názor.

((hlasitý potlesk, výkřiky z publika))

146 KS: právo prezidenta je, si členy vlády předtím povolat, může taky eh vedoucí parlamentních klubů, poslance, eh všichni s nimi p- pohovořit, a myslím že to je lepší způsob, tak to bylo vždycky spíše u nás v úzu, em že by nemá hlasovací právo, jak známo ani ve vládě, ani ve sněmovně, eh takže by tam eh m- mohl vopravdu jenom (.) mé- méně nebo více plamenný proslov říci. a to, vím, že má poměrně malý účinek. poněač potom se samozřejmě všichni postaví proti němu, když to veřejně činí, zatím když to (..) pracovně, na hradě, prodiskutuju, tak obyčejně jsou lidé argu- mentům mnohem přístupnější. proto říkám, že: se nemá předvádět. …


ČMEJRKOVÁ (2003):

 • moderátor reformuluje odpověď hosta

 • shrnutí, konkretizace, vyvození důsledků

 • čili, tedy, chcete říct, …


CLAYMAN – HERITAGE (2002):

- konverzační analýza

- host reformuluje moderátorovu otázku – vyhýbání se odpovědi

- skryté modifikace


HOSSBACH (1997):

- analýza diskurzu

- „diskurzivní parafráze“

- jednotka p je reformulována jednotkou q (slovo, část věty, věta)

- komunikační a sémantická ekvivalence

- parafrázující mluvčí zamýšlí, aby byly jednotky chápány jako ekvivalentní


KIENPOINTNER (1983):

- prezentační strategie

- takové zobrazení skutečnosti, které slouží argumentačnímu cíli mluvčího

- „taktické transformace“ (Kopperschmidt)

- „semantische Kämpfe“


Reformulace:

a) parafráze – I

b) formulační spor (totožný nebo blízký referent, ale jiné konotace) – II, III


Redefinice
Redefinice

IV.

91 KS: celá (.) celé období opoziční smlouvy (.) považuju celé období opoziční smlouvy, pož- važuju za velkého kostlivce, nesmíme zapomenout, že během té doby, se úroveň (.) korupce, v českých zemích, nebo v české republice, chcete-li, zdvihl zhruba až o padesát až sto procent. což je docela pozoruhodný výkon.

 • VM: … ((k MZ)) není to tak, že podpora kterou vám učinil prezident václav klaus, je jen pokračováním opoziční smlouvy?

  110 MZ: … opoziční smlouva je naprosto běžný nástroj, v jakékoli západoevropské demokratické zemi, pokud v této zemi existuje menšinová vláda. protože bez menšinové vlády by samozřejmě, (.) bez opoziční smlouvy by menšinová vláda nepřežila ani den. fakt číslo jedna. který lze snadno ověřit a vy to také víte. fakt číslo dvě. první opoziční smlouva v této zemi, byla uzavřena v roce devatenáct set devadesát šest, pod patronací václava havla, a v roce devatenáct set devadesát osm se pouze vyměnily na základě výsledků svobodných voleb, jednající strany. … ((důrazněji)) a byla to vláda, která tuhle zemi vyvedla z ekonomické krize. která měla čtyřikrát menší ((nesouhlasné výkřiky publika)) zadlužování než ta vaše vláda, …

  120 VM: ((ke KS)) eh bylo to ((= vyřazení institutu o hlasování nedůvěře vládě)) i to co vám vadilo u opoziční smlouvy, protože když miloš zeman srovnával eh opoziční smlouvu uzavřenou, jak sám říká, za podpory václava havla, eh tak nebylo napsáno že se opozice demokratická opozice zříká možnosti vyslovit nedůvěru vládě?

  121 KS: což právě během opoziční smlouvy bylo, a tudíž se domluvili na čistém rozdělení republiky na dva pašalíky, a každý se obsloužil jak mohl, a to byla právě ta doba, kdy ta korupce vzrostla nade vši míru, bohužel se na té úrovni velice dlouho držela.


Literatura
Literatura

 • BRINKER, K., et al. (eds.) (2001): Text- und Gesprächslinguistik (Linguistics of Text and Conversation), Volume 2: Ein Internationales Handbuch Zeitgenössischer Forschung (An International Handbook of Contemporary Research). Berlin: Mouton de Gruyter.

 • CLAYMAN, S. – HERITAGE, J. (2002): The news interview. Journalists and public figures on the air. Cambridge: Cambridge University Press.

 • ČMEJRKOVÁ, S. (2003): Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Světla Čmejrková – Jana Hoffmannová (eds.), Jazyk, média, politika. Praha: Academia, s. 80–115.

 • Encyklopedický slovník češtiny (2002). Praha: NLN.

 • HOSSBACH, S. (1997): Zur Redewiederaufnahme im Diskurs. Münster: Lit.

 • VAN EEMEREN, F. H. - GROOTENDORST, R. (2004): Systematic Theory of Argumentation: The Pragma-Dialectical Approach. New York: Cambridge University Press.

 • HOLLY, W. (2001): Beziehungsmanagement und Imagearbeit. In: K. Brinker et al., s. 1382–1393.

 • KADERKA, P. (2010): Slogany, obrazy, argumenty: nekomerční reklama v sociálním kontextu. Nepublikovaná disertační práce. Praha: FF UK.

 • KIENPOINTNER, M. (1983): Argumentationsanalyse. Innsbruck: Verlag des Instituts für Sprachwissenschaft.

 • KOPECKÝ, J. (2013): Argumentace v Prezidentském duelu České televize. Lingvistika Praha 2013[online]. Publ. 10. 7. 2013. Cit. 12. 5. 2014. Dostupné z WWW: <http://lingvistikapraha.ff.cuni.cz/sbornik>.

 • KOPPERSCHMIDT, J. (2000): Argumentationstheorie zur Einführung. Hamburg: Junius.

 • PERELMAN, Ch. – OLBRECHTS-TYTECA, L. (2010): The new Rhetoric. A Treatise on Argumentation. Notre Dame: University of Notre Dame Press.

 • SIDNELL, J. (2010): Conversation Analysis. An Introduction. Chichester: Wiley-Blackwell.

 • http://www.ceskatelevize.cz/ct24/media-it/211504-obrazem-prezidentsky-duel-sledovalo-temer-1-5-milionu-divaku/


ad