Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 1 en 2 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 1 en 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 1 en 2

play fullscreen
1 / 17
Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 1 en 2
228 Views
Download Presentation
cody-wilkinson
Download Presentation

Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszones Paragraaf 1 en 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hoofdstuk 1 Aarde: landschapszonesParagraaf 1 en 2

 2. inhoud • De vele gezichten van de aarde (par. 1) • Het landschap als dynamisch systeem (par. 2)

 3. De vele gezichten van de aarde Alexander von Humboldt beklom op zijn reis door Midden- en Zuid-Amerika de Cotopaxi-vulkaan in Ecuador

 4. De vele gezichten van de aarde Alexander von Humboldt reisde in Zuid-Amerika door… A verschillende landschapszones B één landschapszone B één landschapszone

 5. De vele gezichten van de aarde Alexander von Humboldt was voor zijn reis naar Zuid-Amerika al op de hoogte van het bestaan van… A ‘verticale geografie’ B ‘horizontale geografie’ A ‘verticale geografie’

 6. Het landschap als systeem Een bos en zijn ondergrond beïnvloeden elkaar Op welke gele stippen zijn de volgende omschrijvingen van toepassing? -Organisch afval -Levend organisch materiaal -Humus -Onveranderde grond -Uitgespoelde grond

 7. Het landschap als systeem Levend organisch materiaal Een bos en zijn ondergrond beïnvloeden elkaar Organisch afval Uitgespoelde grond Humus Onveranderde grond

 8. Het landschap als systeem Levend organisch materiaal Een combinatie van processen houdt een voedselkringloop in stand… Organisch afval Fotosynthese Mineralisatie Humusvorming Uitspoeling Verwering Uitgespoelde grond Humus Onveranderde grond

 9. Het landschap als systeem Welke processen dragen achtereenvolgens bij aan de voedselkringloop en de verkleuring van de grond?

 10. Het landschap als systeem Welke processen dragen achtereenvolgens bij aan de voedselkringloop en de verkleuring van de grond? Vorming organisch materiaal o.i.v. voedingsstoffen, water, zonlicht Wormen en bacteriën verteren geheel of gedeeltelijk organisch afval Bladeren vallen op de grond: organisch afval Regenwater spoelt humus en voedingsstoffen omlaag

 11. Het landschap als systeem 1 Deze processen worden aangestuurd door de factor klimaat. 2 Deze processen leiden Alleen tot verkleuring van de grond wanneer ze langdurig plaatsvinden.

 12. Het landschap als systeem Loofbos in de gematigde zone Tropisch regenwoud in de tropen Naaldbos in boreale zone Op veel plaatsen op aarde komen bossen voor die een natuurlijk systeem met hun omgeving vormen. Het klimaat heeft daarbij een grote invloed op het soort bomen dat ergens kan groeien, vandaar de grote verschillen!

 13. Maar als het klimaat en de begroeiing veranderen lijkt het logisch om er vanuit te gaan dat de processen die de verkleuring van de grond veroorzaken ook / niet veranderen. ook

 14. Welke omschrijving van processen hoort bij welke bodem? -sterke mineralisatie -sterke uitspoeling -mineralisatie en humusvorming -humusvorming -uit- en inspoeling -sterke chemische verwering -ophoping humus -mineralisatie en humusvorming -ophoping humus -humusvorming -uit en inspoeling -sterke mineralisatie -sterke uitspoeling -sterke chemische verwering -ophoping humus ook

 15. Het landschap als systeem De bodem weerspiegelt de wijze waarop de geofactoren op elkaar inwerken