muntlig l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muntlig PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muntlig

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Muntlig - PowerPoint PPT Presentation


 • 267 Views
 • Uploaded on

Muntlig. Inger L angseth. Hva er muntlig? Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter Muntlige klasseromsaktiviteter Muntlige digitale aktiviteter Muntlig eksamen . INNHOLD. Hvor hører muntlig til ? Historisk: I overgangen fra latin og gresk Teoretisk:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Muntlig' - clemance


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
muntlig

Muntlig

Inger Langseth

innhold

Hva er muntlig?

 • Å involvere elevene i planlegging av muntlige aktiviteter
 • Muntlige klasseromsaktiviteter
 • Muntlige digitale aktiviteter
 • Muntlig eksamen
INNHOLD
muntlig3

Hvor hører muntlig til?

 • Historisk:
  • I overgangen fra latin og gresk
 • Teoretisk:
  • Europarådet, språkkompetanse (5)
 • Politisk:
  • LK06 hovedområdet kommunikasjon (2 delt)
 • Metodisk:
  • Audiolingval metode med mer.
  • Læring gjennom å bruke språket
  • Digital kommunikasjon
 • Personlig:
  • fremmedspråk er et særlig vanskelig fag å undervise i
Muntlig
muntlig i klassen

Hvilke utfordringer står vi overfor?

  • Elevene møter svake forventninger
  • Elevene får lite input ( anglo-amerikansk)
  • Elevene kan få gloser
  • Elevene kan lite om verden
 • Hva er spesielt for fremmedspråk
  • Elevenes identitet er knyttet til språket de tenker med- et nytt språk er en ny identitet.
  • Elevene lærer i det språket de skal lære
  • Elevene kjenner ikke kulturen
  • Elevene kan ikke bruke strategier fra morsmålet før de når et visst nivå B1
  • Elevene tror engelsk er nok
Muntlig i klassen
motivasjon en pris man betaler

”Lærere som inviterer elever inn i en interessant og utfordrende prosess, har større sjanse for å vekke indre motivasjon (dybdelæring).

Vurderingsformer som fokuserer på fremtidig læring er et motivasjonsfremmende redskap.” Egenvurdering står sentralt.

Alle må oppleve:

 • Å ha reelle mål
 • Mestring
 • Suksess
 • Å komme videre
 • Bli satt krav til
 • Bli trodd på

Motivasjon – tilpasset opplæring

“Jo mer attraktivt målet er, jo høyere pris er vi villige til å betale”

Kari Smith; Norsk Pedagogisk Tidskrift 2007 nr2

Motivasjon en pris man betaler?
muntlig i klassen6

Hvordan bygger vi muntlige ferdigheter?

   • Utgangspunkt elevens verden
   • Referanse til den ytre verden vi lever i
   • Utvikle ordforråd, muntlige strukturer
   • Utvikle kunnskap om verden
   • Lekende, muntlig tilnærming

Læreplanen

forventninger

faget i skolen

eleven

Verden

Muntlig i klassen
lo6 muntlig innhold

Læreplanens kompetansemål

Dagligliv

Personer

Aktuelle hendelser

Tradisjoner

Skikker

Levemåter

Språk

Geografi

Opplevelser

Fremmedspråk Nivå 1

Savoir

Savoirfaire

Savoir-être

Savoirapprendre

Lo6 Muntlig innhold
muntlige struktuter sjangre

Dialog

 • Presentasjoner
 • Innlegg i debatter
 • Taler
 • Vitser
 • Eventyr
 • Anekdoter
 • Høytlesning
 • Diktlesning
 • Rap
 • Sang
 • Film
 • Nettsamtaler

Knowledge telling

Knowledgetransformation

Muntlige struktuter- sjangre
dialogen en relevant muntlige sjangere

Hvordan kan elevene trene på dialogen?

 • Innledningen
 • Avslutningen
 • Høflighetsfraser
 • Enighet/uenighet
 • Tenkepauseord
 • Tektbindere
 • Kroppspråk
 • Timing – pauser
 • Spørsmål
 • Lytte
 • Muntlig språk

Hva skiller muntlig språk fra skriftlig språk?

Knowledge telling

Knowledge transformation

Dialogen – en relevant muntlige sjangere
muntlige strukturer

Hvordan bygger vi opp språket?

  • Enkle strukturer– fortellende,spørrende
  • Nåtidsformen i verb
  • Determinativer, adjektiv-substantiv.
  • Funksjoner
Muntlige strukturer
elevenes opplevelse

Elevene:

  • Usikre på mål
  • Usikre på hva som kreves
  • Vurderer seg i liten grad selv
  • Hvordan bedre dette?
Elevenes opplevelse?
undervisningsdesign

Hvordan planlegger vi et tema

 • Innhold Hva vil elevene lære om?
 • Struktur Hvilke strukturer er aktuelle?
 • Språk Hvilke språklige strukturer ( 2-3) og ord (6-7)er viktige for tema?
 • Språklæring Hvilke strategier kan brukes?
Undervisningsdesign
dialog
Struktur

Eksempel

 • Undervisning
  • Modellæring
 • Oppgaver
  • Åpne, lukkede oppgaver
 • Vurdering
  • Egenvurdering
  • Fremover- og tilbakemeldinger
 • Invitasjon
  • Strukturer, spørreord, kroppsspråk
 • Inviter noen
  • Foreslå
  • avslå /aksepter
 • Dialog
  • Jeg kan invitere noen
  • Jeg kan akseptere
  • Jeg kan avslå høflig
  • Jeg kan spørreord
  • Jeg kan kroppsspråk
  • Jeg kan sjarmere
Dialog
eksempel sjekkliste fra elever forst og bruke tall i praktiske situasjoner
Jeg kan uttale tallene til 100, 1000 etc
 • Jeg kan skrive tallene til 20, 50,100
 • Jeg kan begrepene for addisjon, subtraksjon, ganging, prosent, desimaler, tabeller etc.
 • Jeg kan be om / gi telefonnummer
 • Jeg kan spørre /fortelle om fødselsdato
 • Jeg kan spørre / fortelle hva klokka er
 • Jeg kan spørre hvor mye noe koster og forstå svaret i euro
 • Jeg kan spille bingo og andre tall spill
 • Jeg kan forklare tabeller og statistikker
 • Jeg kan bestille billetter fly, tog etc.
 • Hva betyr penger?
 • Hvilken betydning har alder?
 • Hvem oppfant tallene?

Hva

innebærer

det

å

forstå

og

bruke

tall?

Eksempel –sjekkliste fra eleverforstå og bruke tall i praktiske situasjoner
muntlig samtale

Hvilke spørsmålsteknikker bruker du?

 • Effektive lærere bruker:( kognitiv utvikling)
 • flere åpne enn lukkede spørsmål.
 • flere komplekse enn enkle spørsmål.
  • Undersøkelser fra England viser at av alle spørsmål er:
  • 70-80% enkle lukkede faktaspørsmål
  • 20-30% er spørsmål som krever forklaring, klargjøring utdypning, eller generalisering (Dptofeducation and skills, England)
 • Det tar ca 0.9 sekunder fra lærer spør til svar avgis – 3 sek er å foretrekke
 • more: effctive questioning
Muntlig samtale
muntlige aktiviteter
Hvor mange metoder har du i bakholdet?

Ser du når du bør endre til en ny metode eller variere undervisningen?

Ekspertlærere ser hva som må gjøres før det oppstår en situasjon og de har et handlingsrepertoar.

Muntlige aktiviteter
metoder walk and talk
metoder

Modellere strukturer

 • Fire hjørner
 • Verdilinje, quizlinje
 • To og to linje
 • Sirkel
 • Sanglenke
Metoder – walk and talk
metoder individuelle oppgaver
Digitale oppgaver

Behaviourisme

 • http://www.ielanguages.com/french1.html
 • http://tidligstart.wikispaces.com
 • Audacity – lydfiler
 • Googlesøk – interactiveexercises ……..
 • Slideshare
 • Youtube
 • Drille ferdigheter
 • Egenvurdere
 • Produsere lydfiler
 • Produsere video
Metoder – individuelle oppgaver
den estetiske dimensjonen
Den estetiske dimensjonen
 • http://www.youtube.com/watch?v=j8DLhDeLlNg
 • http://www.youtube.com/watch?v=db1gctCmkXU

Rimbaud, Arthur

 • http://www.youtube.com/watch?v=QpUC45vugdY
 • http://www.youtube.com/watch?v=F21MwDiP-VA&feature=related Enrico Masias
 • http://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw Bori Vian
 • http://www.youtube.com/watch?v=waoZzjwbr-I dialogue francais facile

Lytting

tren tanken

Tegn og beskriv bildet – tegn bildet du får beskrevet

Tren tanken

Lund, Erik(2006)Tren Tanken.Læringsstrategier og læringsstiler i samfunnsfag. Aschehoug.Oslo

slide23

A Beskriv bildet – B tegn bildet du får beskrevet

Sur la photo il y a un homme. Il s’appelle Pierre. Il a 80 ans. Il habite la France. Il est dans une terrasse. Il est assis sur unechaise. Il porteun chapeau, unpantalon et une chemise.

tren tanken24

Forklarordene

  • Terrorisme
  • 2. Ambassade
  • Colonie
  • Fête nationale
  • Napoleon
  • Vacances
  • La Guerre de cent ans
Tren tanken

Beskrivelsene kan brukes som utgangspunkt for en gjettelek hvor andre grupper finner begrepet

tren tanken25

Finn ordetsomikke passer inn

  • Chaise – table – lit - cendrier
  • Liberté – égalité – fraternité - éternité
  • DOM TOM COM
  • Vietnam – Togo - Ghana
  • SIDA UE OTAN EURO
  • Chaise – cuillère –divan - sofa
Tren tanken
tren tanken26

Forklarsammenhengen

  • Rouge – blanc – bleu - vert
  • Avion –bagage– touriste – restaurant
  • Guerre – zones – libre – Normandie
  • Immigration – banlieu – emeutes - politique
Tren tanken
tren tanken27

Find the right order and explain

  • Congress – Constitution – Senator - Senate
  • Emancipation Proclamation – Bill of Rights
  • Afghanistan – 9/11 – Irak - Iran
  • Inauguration - National Convention – Primaries
  • Chicken – egg - lunch
  • Visa – Shengen – work permit – immigrant
  • Bashir - Hussein – Karadzic - Bush
Tren tanken
3 visualisert kunnskap

Visualisere eller beskrive begrep

 • Forklare statistikker, illustrasjoner
 • Gi ordre, instruere
 • Fra bilde til tekst, fra tekst til bilde
3 Visualisert kunnskap
slide29

Visualisere øyeblikk (en forklarer og en tegner)

1. Juni 1944 – Charles de Gaulle ogGeneral Marshall

visualisere begrep en forklarer og en tegner

Sur la table il y a…

Cuillère

Couteau

Fourchette

Serviette

Assiette

Verre à vin

À gauche

À droite

Au centre

En haut

En bas…..

Visualisere begrep (en forklarer og en tegner)
slide33

Case: presentasjon 30%

 • Forberedelsesdel: 48 timer
 • Du skalforberede et innleggpå ca 10 minutterhvor du tar utgangspunkti fem bilder du selvvelger. Presentasjonen din må ha et temahentetfralæreplanen. Du velgerselvpresentasjonsform.
 • Kriterier for en god besvarelse (muntligpresentasjon):
 • Begrunnervalgavtema
 • Beskriverbildene
 • Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvorognår)
 • Knytterbildenetilegneerfaringerog/elleraktuellehendelser
 • Viserkunnskapom ---- kulturog/eller ----- sominternasjonaltspråk
 • Snakkefrittutfranotater
 • Kommuniserer med publikum
 • Beherskeruttalereglene for språket
case lytting 20 forberedelse 30 minutter

Se videoen/ lytt til lydfilen og forberede deg på å samtale om hva du så

 • Du kan tenke over:
 • Hvordan du vil presentere innholdet
 • Hva du mener om tema
 • Spørsmål du vil ta opp i forbindelse med tema
 • Forberede deg på å snakke om dette temaet til slutt: XXXXXX
 • Du kan tenke over:
 • Hva du vet om tema
 • Hvilke spørsmål du kan tenke deg å stille om tema
 • UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
Case: lytting 20%Forberedelse 30 minutter
europar det rammeverket

SavoirKnowledge, Kunnskap:

  • Resulting from experience (empirical) or formal learning (academic)
  • Fakta, begrep, puggestoff, sjangerkunnskap
 • Savoir-faireSkills and know how, ferdigheter:
  • Ability to carryoutprocedures, facilitated by theacquisitionofknowledge
  • Lese og forstå en tekst, skrive en tekst, presentere muntlig etc.
 • Savoir-êtreExistentialcompetence, holdninger:
  • The sum ofindividualcharacteristics, personalitytraits, attitudes, viewofothers, willingness to engagewithothers in socialinteraction
  • Diskutere, utfordre, filosofere, stille spørsmål ved etc.
 • Savoir-apprendreAbility to learn:
  • Mobilisescompetences, beingdisposed to discover ”otherness” (languagelearners)
  • Selvregulert læring; motivasjon, læringsstrategier, læringsstiler
Europarådet - Rammeverket: