muntlig eksamen retningslinjer rammer og handlingsrom l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom. Tema Vurdering av foredraget Vurdering av samtalen Helhetsvurdering Heidi Solbakken, Anita Ramberg og Anne Kristin Dahl. Program 31.3.09.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Muntlig eksamen Retningslinjer, rammer – og handlingsrom' - garth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
muntlig eksamen retningslinjer rammer og handlingsrom

Muntlig eksamenRetningslinjer, rammer – og handlingsrom

Tema

Vurdering av foredraget

Vurdering av samtalen

Helhetsvurdering

Heidi Solbakken, Anita Ramberg og

Anne Kristin Dahl

eksamensoppgave oppgavesett forslag til innhold akd
”Eksamensoppgave” / ”oppgavesett” Forslag til innhold. AKD

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

kompetanse i k06
Kompetanse i K06
 • Faglig kunnskap
 • Grunnleggende ferdigheter slik det er formulert i kompetansemåla
 • Holdninger og verdier
 • Læringsstrategier

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

fagrapport a skolene kan benytte mal
Fagrapport A ”Skolene kan benytte mal …”

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

muntlige hovedsjangre aktuelle
Muntlige hovedsjangre: aktuelle?
 • Fortellinga
 • Opplesinga
 • Monologen
 • Dialogen

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

noen momenter
Noen momenter ……
 • ”Forutsigbarhet” : eksamensform
 • Kontakt faglærer – eksaminator
 • Tilbakemelding til eleven. Se sd 18

Karakter gis med begrunnelser ut ifra vurderingskriteriene: Etter hver elev.

(K 06: Mål- og kriteriebasert vurdering)

tema 1
Tema 1
 • Hva er et tema?
 • Oppgaven/temaet skal være vid (-t) og dekke flere kompetansemål i læreplanen. Oppgavesettet/temasettet som utarbeides for et parti, skal favne et bredt spekter av kompetansemålene
 • Betyr det at alle, minst to eller er ett hovedområde i faget skal dekkes i et oppgavesett/for et parti?

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

tema 2
Tema 2
 • Hvor mange kompetansemål skal oppgis? Finnes det et minstekrav?
 • Mange – få kompetansemål? Konsekvenser?
 • Tema ”med føring”? Oppgitte stikkord?
 • Kan/skal tema være knytta direkte til fagrapporten?
 • Parvis fordeling? Ett tema til hver elev?

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

eksempel norsk vgs oppgaver brukt i oslo 08 ikke tema
Eksempel, norsk vgsOppgaver brukt i Oslo08 (ikke tema)

1 ”Vis hvordan norsk språk har utvikla seg opp igjennom tidene”

2 ”Vis hvordan norsk språk i ulike faser av historien har blitt utsatt for stor påvirkning utenfra.

Er det viktig å verne språket mot slik påvirkning?”

3 ”Klassekamp og språkkamp – to sider av samme sak?”

Hvilke (-t) tema kan vi hente ut av disse eksemplene?

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

slide12
Tema

Forslag til tema, se kopi

problemstilling 1
Problemstilling 1
 • Knytta til forberedelesestid: når - hvordan
 • Hva er ei problemstilling?
 • Har elevene trening i å formulere dette?
 • Samarbeide?
 • Godkjenne? Skal problemstillinga godkjennes
 • En metode…

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

en metode for lage problemstilling
En metode for å lage problemstilling

Tema: Norsk språk: Fortid – nåtid – framtid

 • Skriv sammenhengende i 4-5 min
 • ”Det viktigste i det jeg har skrevet er ….,” ”det jeg egenlig vil si er at ….”
 • Gjør så denne setningen om til et spørsmål, f. eks
  • Hva kan grunnene være til at ….
  • Hvorfor …
  • Hvem …., hvordan ….
  • Hvordan …
  • Hvilke konsekvenser …
  • Hva vil skje hvis …

Hvordan kan dette brukes?

Anne Kristin Dahl, ILS, UiO

oppgaver grupper maks 5 personer a nsvar den som har fornavn med forbokstav sist i alfabetet
Oppgaver. Grupper: Maks 5 personerAnsvar: Den som har fornavn med forbokstav sist i alfabetet

Før lunsj: 10.45 – 12.00

 • 25 min: Vurder foredraget . Bruk de utdelte kriteriene og drøft relevansen av hvert enkelt kriterium
 • 10 min: Formuler gode spørsmål til samtalen etter foredraget
 • 40 min: Formuler vurderingskriterier for samtalen

Etter lunsj: 13.00 – 14.00

 • Ca 30 min. Bruk vurderingskriteriene som ble formulert før lunsj og vurder samtalen
 • Ca 30 min. Juster vurderingskriteriene , nye forslag?

(Til plenum etterpå)

samtalen etter foredraget fagsamtalen f orslag til vurderingskriterier 1 se skjema kopi
Samtalen etter foredraget (fagsamtalen) Forslag til vurderingskriterier1 (se skjema/kopi)

A Samtalens hva (Innhold)

 • 1 Du viser evne til å utdype elementer ved foredraget ditt
 • 2 Du gjør rede for andre sider ved saksfeltet/temaet/problemstillinga og vurderer relevansen.
 • 3 Du viser evne til å sette foredraget ditt inn i et bredere faglig perspektiv
 • 4 Du benytter deg av faguttrykk og bruker dem på en hensiktsmessig og korrekt måte
 • 5 Du trekker inn relevante teksteksempler.
 • 6 Du viser fagkunnskaper
 • 7 Du viser refleksjon og evne til sjølstendighet
 • 8 Du trekker inn kilder for å underbygge det du sier og begrunner valgene dine

Anne Kristin Dahl. UiO

samtalen etter foredraget fagsamtalen f orslag til vurderingskriterier 2
Samtalen etter foredraget (fagsamtalen)Forslag til vurderingskriterier 2

B Samtalens hvordan (Form, samtalekompetanse)

 • 1 Du viser engasjement og deltar aktivt i samtalen
 • 2 Du strukturerer innleggene dine, poengterer det vesentlige og fullfører egne resonnement
 • 3 Du samtaler uavhengig av manus brukt under foredraget
 • 4 Du forklarer synspunktene og begrunner påstandene dine
 • 5 Språkføringen din er presis, relevant, variert, sammenhengende og saklig

C Hva har du lært av dette arbeidet?

D Samla vurdering

Anne Kristin Dahl, UiO