spr khandledningen sahlgrenska hel n johansson n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muntlig presentation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muntlig presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Muntlig presentation - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Språkhandledningen Sahlgrenska Helén Johansson. Muntlig presentation. Innehåll. Planering – förberedelser Framförandet, kontakt med åhörarna, kroppsspråk, röst m m Känslor, nervositet, talängslan. Planering - förberedelser. Analys av talsituationen Inventering av ämnet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Muntlig presentation


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inneh ll
Innehåll
 • Planering – förberedelser
 • Framförandet, kontakt med åhörarna, kroppsspråk, röst m m
 • Känslor, nervositet, talängslan
planering f rberedelser
Planering - förberedelser

Analys av talsituationen

Inventering av ämnet

Insamling av material

Bearbetning av materialet

Formulering – språk

Memorering – manus

Öva

analys av talsituationen
Analys av talsituationen

Syftet

Mottagarna

Tiden

Lokal och hjälpmedel

syftet
Syftet

Informera?

Övertala?

Redovisa kunskap!

Underhålla?

slide8
Persuadere (latin)

Att framföra

sitt budskap på

ett övertygande sätt

mottagarna
Mottagarna

Hur många är de?

Vilka är de?

Vad kan de?

Hur intresserade är de?

tiden
Tiden

Ju kortare tid – desto noggrannare planering!

lokal och hj lpmedel
Lokal och hjälpmedel

Lokalens storlek?

Möblering?

Sitta eller stå?

Mikrofon?

Powerpoint?

Overhead?

Tavla?

Blädderblock?

Kritor, pennor?

inventering av mnet
Inventering av ämnet

Vad vet jag med säkerhet?

Vad vet jag kanske?

Vad måste jag ta reda på?

inventering av mnet1
Inventering av ämnet

Gör en tankekarta

Lista allt du vet

Lista allt du vet

Ämnet

För- och motargument

Olika infallsvinklar

inventering av mnet2
Inventering av ämnet

Vem?

Vad?

När?

Varför?

Hur?

Olika infallsvinklar

insamling av material
Insamling av material

Forska vidare!

Läsa

Intervjua

Undersöka

bearbetning av materialet
Bearbetning av materialet

Sovra!

Välj bort material!

Vad vill de som lyssnar veta?

bearbetning av materialet1
Bearbetning av materialet

Fokusera!

Vad är kärnan i mitt ämne?

organisation och disposition
Organisation och disposition

Ordna materialet i lämpliga kategorier

- olika infallsvinklar

- grupper och undergrupper

- träddiagram, tankekarta

Presentera materialet i lämplig ordning

enligt någon logisk princip

röd tråd

vergripande struktur
Övergripande struktur
 • Säg vad du ska säga!
 • Säg det!
 • Säg vad du har sagt!
vergripande struktur1
Övergripande struktur

Inledning

- väcka intresse: fråga, påstående, bild?

- skapa förtroende

- presentera ditt ämne

- ge innehållsöversikt

vergripande struktur2
Övergripande struktur

Avslutning

- sammanfatta

- förstärka

- avrunda

planering f rberedelser1
Planering - förberedelser
 • Analys av talsituationen
 • Inventering av ämnet
 • Insamling av material
 • Bearbetning av materialet
 • Formulering - språk
 • Memorering – manus
 • Öva
formulering spr kdr kt
Formulering - språkdräkt

Enkelt

Konkret

Klart

Naturligt

Tydligt

Vårdat

formulering den r da tr den
Formulering – Den röda tråden

Språkets textbindande element

ger flyt och sammanhang - dina åhörare får fatt i den röda tråden.

Hur gör man?

formulering textbindning
Formulering – Textbindning
 • Upprepningar, exakt eller med variation
 • Syftning framåt och bakåt
 • Motsatser
 • Jämförelser
 • Associationer, exempel,
 • Frågor och svar – retoriska frågor
slide27
”Om det fortfarande finns någon därutesom tvivlar på att USA är en plats där allt är möjligt, som undrar om drömmen hos nationens grundare fortfarande lever i vår tid, eller som ifrågasätter kraften i vårdemokrati, i kväll fick nisvaret.”

”Det är svaret från ung som gammal, rik som fattig, demokrat som republikan, svart, vit, latinamerikan, asiat, ursprungs-amerikan, homosexuell, heterosexuell, handikappad och icke handikappad. Amerikanerna skickade ett meddelande till världenatt … ”

slide28
”…vi aldrig har varit en grupp individualister eller en samling röda och blå stater. Vi är och har alltid varit de Förenta staterna.”

”Det är svaret till de som under så lång tid lärt sig att vara cyniska, rädda och fyllda av tvivel”

(Barack Obama, Chigago, 081105)

formulering textbindning1
Formulering – Textbindning

Sammanhangsmarkörer, struktursignaler

Framåtsyftande/tidsmarkörer:

 • dessutom, för det första, inledningsvis, samtidigt, slutligen …

Jämförande/mosättning:

 • däremot, å ena sidan, tvärtemot, i stället
 • liknande …, på samma sätt, …
formulering textbindning2
Formulering – Textbindning

Allmänna sammanhang:

 • I fråga om, i samband med, mot bakgrund av

Exemplifiering/specifisering:

 • till exempel, det vill säga, bland annat …

Orsakssamband/slutsatser:

 • På grund av, alltså, som en följd av, därför …
formulering textbindning3
Formulering – Textbindning

Upprepning:

- som nämnt, med andra ord …

Emfas (eftertryck):

 • det är tydligt, faktum är, det vill säga …

Sammanfattning:

- avslutningsvis, sammantaget, kort sagt …

memorering manus
Memorering - manus

Skriv gärna ner hela presentationen men

Läs inte innantill!

Memorera – lära allt utantill ordagrant

Extemporera – formulera sig fritt

utifrån en tydlig struktur

memorering manus1
Memorering - manus

Ett fullständigt manus – hela texten med markerade rubriker och nyckelord

Ett stolpmanus – rubriker och nyckelord

Skriv ner inledning och avslutning

Skriv ner citat, siffror etc

va va va
Öva, öva, öva!

Memorera innehållet samtidigt som du

 • framför talet högt (för dig själv eller någon som kan ge positiv respons)
 • övar på att tala fritt och naturligt
 • prövar formuleringar
 • prövar betoningar, pauser och gester
 • kontrollerar tiden
framf randet
Framförandet
 • Kontakt med åhörarna
 • Ditt ämne och åhörarna står i centrum
 • Engagemang, intresse och lyhördhet
 • Ögonkontakt – låt blicken vandra
 • Frågor och svar
 • Kroppsspråk
kroppsspr k
Kroppsspråk

Rösten

 • förstärka, förtydliga och variera
 • andas med magen
 • artikulera
 • röststyrkan
 • tempot
 • pauser

Var inte rädd för tystnaden!

kroppsspr k1
Kroppsspråk
 • Stå eller sitta?
 • Sträck på dig
 • Känn att du står stadigt
 • Rör dig ”lagom” mycket
 • Händer och armar
 • Något att hålla i (fickor, penna, manus)
 • Ögonkontakt
allm nna r d
Allmänna råd
 • Var tydlig med när och om du vill ha frågor – under framförandet eller efter
 • Upprepa frågor som ställs till dig så att alla hör
 • Erkänn om du inte kan svara på en fråga
allm nna r d1
Allmänna råd
 • Ta det lugnt om du kommer av dig - ta en paus, titta i manus, upprepa det sista du sa
 • Ta hjälp av ”hjälparna” – de åhörare som ser positiva ut.
 • Dra ner på perfektionismen – se det som en övning
 • Var dig själv – ha roligt!
 • Är du själv åhörare – stötta din kurskamrat genom att visa intresse och ge positiv respons
slide40
”Det finns en massa människor i världen som är i helvetet därför att de är beroende av andra människors omdöme.”

Jean Paul Sartre (1905-1980)

k nslor nervositet tal ngslan
Känslor, nervositet, talängslan
 • Det är vanligt att känna obehag inför muntliga framträdanden
 • Nästan alla är lite nervösa
 • Att ha det riktigt besvärligt är inte alls ovanligt och inget att skämmas för
 • Att få hjälp med sin talängslan är en viktig

demokratifråga

 • Studenthälsan har ”Våga tala”-kurser
avslutning
Avslutning
 • Förberedelser är A och O
 • Inledning och avslutning är viktigast
 • Struktur och sammanhang är också bra
 • Ha åhörarna i centrum
 • Det är normalt att vara nervös
kontakt
Kontakt

Margit Nelson – Wareborn

margit.nelson-wareborn@svenska.gu.se

Helén Johansson

helen.johansson@svenska.gu.se