lokalne volitve in evidentiranje za volitve pomembnih prostorskih enot bojan pirc bojan pirc@gov si n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Občine 2014 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Občine 2014

play fullscreen
1 / 12

Občine 2014

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Občine 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lokalne volitve in evidentiranje za volitve pomembnih prostorskih enotBojan Pircbojan.pirc@gov.si

 2. Na podlagi ustreznih pravnih aktov (zakoni, uredbe, odloki občin, sklepi GURS) zagotavlja podatke o naslovih in drugih prostorskih opredelitvah za osrednje državne registre ter številne druge evidence. Občine 2014 Vsebina registra so hišne številke, ulice, naselja, občine, upravne enote, državnozborska in lokalna volišča, šolski okoliši, krajevne, vaške in četrtne skupnosti ter druge vrste enot. Za vse prostorske enote vodimo podatke o imenih, šifrah, mejah, območjih, površinah, centroidih, medsebojnih povezavah, nastanku, spremembah in zgodovini.

 3. ŠTEVILO PROSTORSKIH ENOT V REGISTRU PROSTORSKIH ENOT(stanje na dan 1.6.2014) 211 občin 6035 naselij 10353 ulic 546638 hišnih številk 1204 lokalnih skupnosti (krajevnih, vaških in četrtnih) 577 volilnih enot (lokalne volitve) 3457 volišč (lokalne volitve) 3117 volišč (državnozborske volitve)

 4. NAČIN EVIDENTIRANJAPROSTORSKIH ENOT vse prostorske enote so definirane s prostorskimi okoliši šifre prostorskih enot imena prostorskih enot

 5. VOLILNE ENOTE

 6. VOLIŠČA

 7. VOLILNE ENOTEinVOLIŠČA

 8. VRSTE SPREMEMB • sprememba sedeža • sprememba območja • definirana s prostorskimi okoliši • še ni definirana s prostorskimi okoliši

 9. POSTOPEK SPREMINJANJA ugotovitev stanja v evidencah posredovanje sprememb evidentiranje sprememb

 10. OSTALE VRSTE SPREMEMB spremembe šifer pri voliščih

 11. KONTAKTI PORTAL PROSTOR  http://www.e-prostor.gov.si/ http://www.e-prostor.gov.si/fileadmin/rpe/OB_GP_RPE_imenik.xls 

 12. Hvala za pozornost