zakonsko nasljedno pravo l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO. UVOD. Zakonsko nasljedno pravo je nasljeđivanje na temelju određenih činjenica koje propis predviđa kao osnove u slučaju kad iz određenih razloga nije moglo doći do oporučnoga nasljeđivanja Do zakonskoga nasljeđivanja dolazi:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZAKONSKO NASLJEDNO PRAVO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
UVOD
 • Zakonsko nasljedno pravo je nasljeđivanje na temelju određenih činjenica koje propis predviđa kao osnove u slučaju kad iz određenih razloga nije moglo doći do oporučnoga nasljeđivanja
 • Do zakonskoga nasljeđivanja dolazi:
 • 1. kad iza ostavitelja nije ostala nikakva oporuka, ili je oporuka poništena, ili oporučitelj nije rasporedio oporukom cijelu imovinu,
 • 2. kad je oporučni nasljednik umro prije ostavitelja ili se odrekao nasljedstva ili je nedostojan
 • Činjenice koje se uvažavaju kao pretpostavke zakonskoga nasljeđivanja: - krvno srodstvo

- bračna veza (izvanbračna veza)

- posvojenje

krvno srodstvo
KRVNO SRODSTVO
 • Krvno je srodstvo odnos dviju ili više osoba povezanih podrijetlom, bilo da potječu jedna od druge ili od zajedničkoga pretka
 • Srodstvo po tazbini
 • Građansko srodstvo ili srodstvo po posvojenju
 • Duhovno srodstvo
 • Krvno srodstvo: bračno i izvanbračno
 • Računanje krvnoga srodstva – razvrstavanje krvnih srodnika po linijama (lozama) i stupnjevima
 • Ravna loza – ushodna (pretci – ascendenti: otac, majka; djed, baka; pradjed, prabaka; šukundjed, šukunbaka itd.)
 • Ravna loza – nishodna (potomci – descendenti: sin, kćerka; unuk, unuka; praunuk, praunuka; šukununuk, šukununuka itd.)
 • Stupanj srodstva – koliko poroda toliko stupnjeva (quot generationes tot gradus)
 • Pobočna loza – punokrvni srodnici (germani); polukrvni (consanguinei; uterini)
parentele
PARENTELE
 • Parentela je skup krvnih srodnika koji čini rodonačelnik sa svojim potomcima
 • Temelji se isključivo na krvnom srodstvu
 • Parentelarno-linearni sustav i parentelarno-graduelni sustav
 • I. parentela: ostaviteljevi potomci (rodonačelnik – ostavitelj)
 • II. parentela: ostaviteljevi roditelji i njihovi potomci (rodonačelnici: ostaviteljevi roditelji)
 • III. parentela: bake i djedovi po majčinoj i očevoj liniji i njihovi potomci (rodonačelnici: bake i djedovi)
 • IV. parentela: prabake i pradjedovi i njihovi potomci (rodonačelnici: prabake i pradjedovi)
 • V. parentela: šukunbake i šukundjedovi i njihovi potomci (rodonačelnici: šukunbake i šukundjedovi)
 • U II. parenteli postoji majčina i očeva loza, a u III. i daljnjima loze se dijele na grane (npr. bakina i djedova grana)
zakonski nasljednici
ZAKONSKI NASLJEDNICI
 • POTOMCI
 • BRAČNI DRUG
 • POSVOJENICI I NJIHOVI POTOMCI
 • RODITELJI (POSVOJITELJI)
 • BRAĆA I SESTRE I NJIHOVI POTOMCI
 • DJEDOVI I BAKE I NJIHOVI POTOMCI
 • OSTALI PRETCI U RAVNOJ LOZI (PRADJEDOVI I PRABAKE, ŠUKUNDJEDOVI I ŠUKUNBAKE ITD.)
 • IZVANBRAČNI DRUG (PREMA PRETPOSTAVKAMA IZ OBITELJSKOGA ZAKONA- Izvanbračna zajednica je neformalna životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca koja je trajala najmanje tri godine ili kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete)
nasljedni redovi
NASLJEDNI REDOVI
 • Prvi nasljedni red: ostaviteljevi potomci, posvojenici i njihovi potomci i bračni drug (ostavinu dijele na jednake dijelove)
 • Drugi nasljedni red: ostaviteljevi roditelji i bračni drug (1/2 roditeljima, ½ bračnom drugu); braća i sestre i njihovi potomci nasljeđuju samo iznimno u slučaju kada nema bračnoga druga kao nasljednika
 • Treći nasljedni red: ostaviteljevi djedovi i bake i njihovi potomci (1/4 svakom djedu i baki)
 • Četvrti nasljedni red: pradjedovi i prabake (1/8 svakom pradjedu i prabaki)
 • Peti nasljedni red: šukundjedovi i šukunbake (1/16 svakom šukundjedu i šukunbaki)
 • Daljnji nasljedni redovi: ostali pretci u ravnoj lozi
 • Između pojedinih nasljednih redova vrijedi pravilo da bliži nasljedni red isključuje dalji (izuzetak - bračni drug)
 • Nasljednici prvenstveno ovlašteni da naslijede
na elo reprezentacije predstavljanja
NAČELO REPREZENTACIJE (PREDSTAVLJANJA)
 • Načelo reprezentacije znači da pretka koji je umro prije ostavitelja predstavlja njegov živi potomak
 • Po ovom načelu nasljeđuju isključivo potomci određenih nasljednika
 • Razlozi zbog kojih nasljednik neće naslijediti: - smrt prije ostavitelja, - nedostojnost, - nesposobnost, - odricanje od nasljedstva samo u svoje ime
 • Ovo načelo nije ograničeno u prva tri nasljedna reda, dok je u četvrtom i daljnjim nasljednim redovima isključeno
 • Potomci mogu naslijediti samo ako predak ne postane nasljednik
 • Nasljednici koji naslijede po načelu reprezentacije nasljeđuju po vlastitom pravu (iure proprio), a ne po pravu svoga pretka (alieno iure)
 • Načelo reprezentacije ima prednost u odnosu na načelo priraštaja (akrescencije)
na elo akrescencije prira taja
NAČELO AKRESCENCIJE (PRIRAŠTAJA)
 • Primjenjuje se samo kada nije moguće primijeniti načelo reprezentacije
 • Zasniva se na jednakosti kvalitete srodstva
 • Kada jedan nasljednik ne želi ili ne može naslijediti njegov dio prirasta razmjerno (u jednakim dijelovima) nasljednim dijelovima ostalih nasljednika istoga stupnja i iste kvalitete srodstva
 • Primjenjuje se u svim nasljednim redovima
 • NAČELO PRIJENOSA (TRANSMISIJE)
 • Načelo prijenosa znači da potomak koji je umro poslije ostavitelja sam postaje nasljednikom i svoje pravo prenosi na svoje nasljednike
 • Dolazi do izražaja kada nasljedstvo ostane očuvano i u cijelosti se prenosi na nasljednikove nasljednike (npr. nedugo poslije ostavitelja umre i nasljednik pa naslijeđeni dio ostane očuvan)
posebne odredbe za neke nasljednike
POSEBNE ODREDBE ZA NEKE NASLJEDNIKE
 • Bračni drug ima zakonsko nasljedno pravo samo ako se u trenutku smrti ostavitelja nalazio s njime u valjanom braku
 • Bračni drug nema pravo na nasljedstvo: 1. ako je ostavitelj podnio tužbu za razvod ili poništenje braka, 2. ako je njegov brak s ostaviteljem proglašen nepostojećim poslije ostaviteljeve smrti iz uzroka za čije je postojanje nadživjeli bračni drug znao ili morao znati, 3. ako je njegova zajednica života s ostaviteljem trajno prestala njegovom krivnjom ili u sporazumu s ostaviteljem
 • Izvanbračni drug nema pravo na nasljedstvo ako je njegova zajednica života s ostaviteljem trajno prestala
 • Izvanbračna djeca kao nasljednici – očinstvo mora biti utvrđeno bilo dobrovoljno bilo sudskim putem
 • Posvojenici i njihovi potomci međusobno se nasljeđuju s posvojiteljem i njegovim krvnim srodnicima
 • Posvojenjem prestaje nasljedno pravo posvojenika prema biološkim roditeljima i obratno