zra no pravo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZRAČNO PRAVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZRAČNO PRAVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ZRAČNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

ZRAČNO PRAVO. Pomorsko i općeprometno pravo pomorsko@ pravo.hr www.pravo.hr/pop. ZRAČNO PRAVO predavanje 1/2. POJAM ZRAKOPLOVNA INDUSTRIJA I TRŽIŠTE PRAVNI IZVORI ORGANIZACIJE ZRAČNOG PRAVA ZRAČNE SLOBODE i ORGANIZACIJA ZRAČNOG PROMETA. Što je zračno pravo?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZRAČNO PRAVO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zra no pravo

ZRAČNO PRAVO

Pomorsko i općeprometno pravo

pomorsko@pravo.hr

www.pravo.hr/pop

zra no pravo predavanje 1 2
ZRAČNO PRAVOpredavanje 1/2
 • POJAM
 • ZRAKOPLOVNA INDUSTRIJA I TRŽIŠTE
 • PRAVNI IZVORI
 • ORGANIZACIJE ZRAČNOG PRAVA
 • ZRAČNE SLOBODE i ORGANIZACIJA ZRAČNOG PROMETA
to je zra no pravo
Što je zračno pravo?
 • Skup pravnih pravila kojima se na cjelovit način uređuju sva pitanja od značaja za nesmetano odvijanje zračnog prometa i industriju zračnog prijevoza:

- pravni status zračnog prostora

- pravni status zrakoplova

- zračna plovidba i zračni promet

- pravno uređenje tržišta usluga zračnog prijevoza i uvjeta za sudjelovanje na tom tržištu (licenciranje djelatnosti, licenciranje pilota i posade zrakoplova itd.), ...

zrakoplovna industrija i tr i te zra nog prometa
Zrakoplovna industrijai tržište zračnog prometa
 • Subjekti:

- zračni prijevoznici

- proizvođači zrakoplova (i motora i druge opreme)

- zračne luke

- kontrole zračne plovidbe (letenja)

- korisnici zračnog prijevoza – industrija i putnici

- vladine i nevladine organizacije zračnog prava

zrakoplovna industrija i tr i te zra nog prometa 2
Zrakoplovna industrijai tržište zračnog prometa (2)
 • izrazito međunarodni, globalni karakter
 • oko 35 tisuća direktnih ruta, 38 milijuna letova i 2,8 milijardi (od toga EU oko 800 milijuna) putnika (2011.)
 • najsigurniji vid prijevoza
 • pod snažnim utjecajem opće gospodarsko-političke situacije (industrijska proizvodnja, potražnja za prijevozničkim uslugama, cijena goriva)
podjela i organizacija pravnih izvora 1
Podjela i organizacija pravnih izvora (1)

JAVNO

uređuje sve od važnosti za organizaciju i odvijanje zračnog prometa

PRIVATNO

uređuje pitanja vezana uz ostvarivanje prava i obveza subjekata u zračnom prometu

podjela i organizacija pravnih izvora 2
Podjela i organizacija pravnih izvora (2)
 • JAVNO-PRAVNA pitanja

* Čikaška konvencija (1944.)

* Konvencija o kaznenim djelima i nekim drugim radnjama izvršenim u zrakoplovu (Tokijska konvencija, 1963.)* Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova (Haška konvencija, 1970.)* Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata uperenih protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, 1971.

------------------------------------

* Zakon o zračnom prometu

(NN 69/09, 84/11 i 127/13)

+ pravilnici

(svi važeći propisi dostupni na www.ccaa.hr/ hrvatski/nacionalni-propisi_48)

 • PRIVATNO-PRAVNA pitanja

- putnici: *Varšavska konvencija (1929.) + protokoli; * Montrealska konvencija (1999.)

- treće osobe: * Konvencija o naknadi štete koju prouzroči strani zrakoplov trećim osobama na zemlji (Rimska konvencija, 1952.); *Konvencija o osiguranju tražbina na zrakoplovu, 1933. i dr.

-----------------------------

* Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu (NN 132/98, 63/08, 134/09 i 94/13)

organizacije zra nog prava
Organizacije zračnog prava

vladine

* ICAO (Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva)

* ECAC (Europska konferencija civilnog zrakoplovstva)

* EASA (Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost)

* EUROCONTROL (Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe)

nevladine

* IATA (Međunarodno udruženje za zračni promet)

* AEA (Udruženje europskih zračnih prijevoznika) i ERA (Europsko udruženje regionalnih zračnih prijevoznika)

* ACI (Međunarodno vijeće zračnih luka)

ika ka konvencija 1944
Čikaška konvencija, 1944.
 • Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu

- suverenitet = potpuna vlast vladara, države ili naroda na vlastitom teritoriju (unutarnji s.) i nezavisnost te vlasti u odnosu na izvanjsku, tuđu vlast (vanjski s.)

> status zračnog prostora iznad državnog teritorija – načelo državne suverenosti (čl. 1.)

 • "zabrana" odvijanja redovitog međunarodnog zračnog prometa bez pristanka druge države (čl. 6.)
 • državna pripadnost zrakoplova – država registracije (čl. 17.)

- temeljni akt međunarodnog civilnog zrakoplovstva: 191 država ugovornica – pravna osnova ostalih međunarodnih ugovora

 • komercijalna pitanja (zračne slobode) uređena putem druga dva mnogostrana sporazuma (v. dalje, okvir 12 i 13)
slide11
ICAO
 • Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva (ICAO)

- osnovana 1944. s ciljem i zadaćom da "razvija načela i tehnike međunarodne zračne plovidbe i potiče planiranje i razvoj međunarodnog zračnog prometa" (čl. 44.)

- pravno-tehnički aspekti zračnog prometa (sigurnost i sigurnosna zaštita), ali postepeno sve više i gospodarska pitanja (tržišno natjecanje)

zra ne slobode 1
Zračne slobode (1)
 • ZRAČNA SLOBODA (PRAVO) – pravo korištenja zračnog prostora neke države u svrhu zračnog prijevoza
 • Tzv. Tranzitni sporazum, 1944. (IASTA)

- Sporazum o provozu u međunarodnom linijskom zračnom prometu

- 130 država ugovornica – mnogostrani sporazum – sve države stranke međusobno se obvezuju pružiti prava iz prve i druge zračne slobode (tzv. tehničke slobode)

PRVA - pravo prelijetanja teritorija (zračnog prostora) druge države bez slijetanja na njezin teritorij

DRUGA - pravo prelijetanja teritorija druge države s pravom slijetanja u nekomercijalne svrhe (opskrba gorivom, tehnički pregled i sl.)

zra ne slobode 2
Zračne slobode (2)
 • Sporazum o međunarodnom zračnom prometu, 1944. (IATAg)
 • zamišljen kao mnogostrani sporazum: države stranke međusobno se obvezuju pružiti prava iz prvih pet zračnih sloboda – ali samo 11 država ugovornica – potpuni podbačaj > tzv. komercijalne slobode i dalje se uređuju putem dvostranih (ili regionalnih višestranih) sporazuma

TREĆA – pravo prijevoza (putnika i tereta) iz države registracije zrakoplova u drugu državu

ČETVRTA – pravo prijevoza (putnika i tereta) iz druge države natrag u državu registracije zrakoplova

PETA – pravo prijevoza (putnika i tereta) između dvije strane države, koje počinje ili završava u državi registracije zrakoplova

dvostrani sporazumi o zra nim uslugama air service agreements
(dvostrani) sporazumi o zračnim uslugama (air service agreements)
 • individualni pregovori sporazuma – dogovor oko svih elemenata na kojima se temelji odvijanje zračnog prometa između dviju država: otvorenost tržišta, designacija prijevoznika, rute, kapacitet i frekvencija prijevoza, tarife itd.
 • Prvi bermudski sporazum (VB-SAD), 1946.
 • široko prihvaćeni model uređenja međunarodnog zračnog prometa među državama
 • američki model Openskiessporazuma
 • EU model sveobuhvatnih sporazuma o zračnom prometu s trećim državama
zra no pravo predavanje 2 2
ZRAČNO PRAVOpredavanje 2/2
 • PUTNIČKI PRIJEVOZ – Ugovor o prijevozu putnika i prtljage zrakom
var avska konvencija 1929
VARŠAVSKA KONVENCIJA, 1929.
 • Konvencija o izjednačavanju nekih pravila koja se odnose na zračni prijevoz
 • Na snazi od 1933., danas ima 127 država stranaka
 • primjena: međunarodni naplatni ili besplatni prijevoz putnika, prtljage ili tereta, ako su:
 • polazište i odredište u različitim državama strankama, ili su
 • polazište i odredište unutar teritorija jedne države stranke, ako prijevoz uključuje zaustavljanje na teritoriju druge države (roundtrip) koja ne mora biti strankom Konvencije
 • odgovornost prijevoznika ne temelju pretpostavljene krivnje, ograničena
iata me uprijevozni ki sporazum kuala lumpur 1995
IATA međuprijevoznički sporazum,Kuala Lumpur, 1995.

- primjena globalna, na svim letovima zračnih prijevoznika koji su članice IATA-e i prihvate sporazum

- postrožavanje kriterija odgovornosti prijevoznika: objektivna odgovornost do 100.000 SDR, pretpostavljena krivnja do punog iznosa nastale štete! = neograničena odgovornost (uz uspješan dokaz); uvođenje dvostupanjskog sustava odgovornosti

 • odgovor EU - Uredba 2027/97: neograničena odgovornost za smrt i tjelesnu ozljedu putnika po istom načelu
 • predujam za slučaj smrti putnika: 16.000 SDR
 • obvezno osiguranje odgovornosti prijevoznika za štetu (v. Uredbu 785/2004+izmj. 285/2010)
 • obvezuje sve "zračne prijevoznike EU", bez obzira na to gdje se prijevoz odvija
montrealska konvencija 1999
MONTREALSKA KONVENCIJA, 1999.
 • Konvencija o ujednačavanju nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu

- na međunarodnoj razini na snazi od 4.11.2003., obvezuje Hrvatsku od 23.3.2008.

- mnogostrani međunarodni ugovor: 105 država stranaka

- usvaja rješenja koja već žive u praksi - olakšan postupak ratificiranja

- problem postojanja dva sustava odgovornosti zračnog prijevoznika i država s dvostrukim ratifikacijama (Montrealska i Varšavska)

montrealska konvencija 1999 2
MONTREALSKA KONVENCIJA, 1999. (2)
 • primjena:

- međunarodni prijevoz osoba, prtljage ili tereta zrakoplovom (naplatni/besplatni) gdje se:

A) polazište i odredište, bez obzira na to postoji li prekid prijevoza ili prekrcaj, nalaze unutar teritorija dviju država stranaka, ili

B) unutar teritorija samo jedne države stranke ako prema ugovoru stranaka postoji jedno zaustavno mjesto unutar teritorija druge države, čak i ako ta država nije država stranka.

montrealska konvencija 1999 3
MONTREALSKA KONVENCIJA, 1999. (3)
 • odgovornost zračnog prijevoznika za tjelesne ozljede i smrt putnika - DVOSTUPANJSKI sustav odgovornosti:
  • objektivna odgovornost do 113.100 SDR*

- egzoneracija: krivnja putnika

- obvezno osiguranje odgovornosti prijevoznika do tog iznosa – pravo na izravnu tužbu (actiodirecta), čl. 50.?

  • pretpostavljena krivnja - neograničeno

- egzoneracija: dokaz pažljivog postupanja, nepažljivog (skrivljenog) postupka treće osobe

 • šteta mora biti rezultat nesreće u zrakoplovu ili tijekom ukrcaja/iskrcaja putnika
 • predujam: 15.000 SDR - nije priznanje odgovornosti, uračunava se u naknadu štete

* redovita revizijavisine ograničenja u postupku tzv. prešutnog pristanka

ishodi u enja
Ishodi učenja...

- što podrazumijevamo pod zračnim pravom

- tko sve sudjeluje na tržištu zračnog prometa

- kako je normirano zračno pravo

- kojim se temeljnim međunarodnopravnim aktom, i kako, uređuje odvijanje međunarodnog zračnog prometa

- što su zračne slobode

- kako države uređuju odvijanje zračnog prometa među sobom

- koji međunarodni i domaći propisi uređuju prava putnika iz ugovora o prijevozu zrakom

- kako prijevoznik odgovara prema odredbama Montrealske k.