1 / 13

ישיבת ועדת בטיחות עיריית כפר סבא המטה העירוני לבטיחות בדרכים 31.7.2014

ישיבת ועדת בטיחות עיריית כפר סבא המטה העירוני לבטיחות בדרכים 31.7.2014. נושאים. מצב העיר בתאונות דרכים עם נפגעים: מגמות 2010 עד 2013 שנים מלאות מגמות 2011-2014 ינואר – 31 במאי תקציב מטה הבטיחות תקציב תשתיות בטיחות סיכום עיקרי פעילות מטה הבטיחות שנת 2013 התייחסות וסיכום.

Download Presentation

ישיבת ועדת בטיחות עיריית כפר סבא המטה העירוני לבטיחות בדרכים 31.7.2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ישיבת ועדת בטיחות עיריית כפר סבא המטה העירוני לבטיחות בדרכים 31.7.2014

 2. נושאים מצב העיר בתאונות דרכים עם נפגעים: מגמות 2010 עד 2013 שנים מלאות מגמות 2011-2014 ינואר – 31 במאי תקציב מטה הבטיחות תקציב תשתיות בטיחות סיכום עיקרי פעילות מטה הבטיחות שנת 2013 התייחסות וסיכום

 3. מגמות בתאונות בשנים 2010 - 2013

 4. מגמות בנפגעים בשנים 2010 – 2013 * מבחינת סוג הנפגע - בשנת 2013 עליה במספר הנפגעים רוכבי אופנוע (30) בהשוואה לשנת 2012 (23). עליה בנפגעים רוכבי אופניים (5) לעומת (2) ביחס ל2012, הולכי רגל – זהה - 40, בנהגים ובנוסעים - ירידה.

 5. פירוט נפגעים מהישוב בכבישים בינעירוניים 2010 – 2013

 6. פירוט נפגעים מהישוב בכבישים בינעירוניים 2010 – 2013

 7. מגמות בתאונות בשנים 2011 - 2014 חודשים ינואר עד 31 מרץ בשנת 2014 עליה בתאונות מסוג חזית צד, חזית אחור, תאונות הולכי רגל בהשוואה לאשתקד באותה תקופה

 8. מגמות בנפגעים בשנים 2011 - 2014 חודשים ינואר עד 31 מאי * מבחינת סוג הנפגע – בשנת 2014 בהשוואה לשנת 2013 באותה תקופה, עליה בסוג נפגעים הולכי רגל 18לעומת -14, נוסעים 14 לעומת 9, רוכבי אופנוע 12 לעומת 11(מתוכם 1 הרוג) , רוכבי אופניים 3 לעומת 2

 9. פילוח נפגעים עפ"י גיל 2014-2011 חודשים ינואר עד 31 במאי

 10. סיכום • ניתוח היפגעות מתאונות שנים מלאות • עיקרי המשמעויות שעולים מהנתונים: • ישנה מגמה של עליה בתאונות וירידה בנפגעים • סוג התאונה בשכיחות גבוהה – בתאונות חזית צד זהה לשנה הקודמת ואחריהם תאונות הולך רגל בעליה משנת 2011. • בשנת 2013 אירעה בעיר תאונה קטלנית אחת בה נהרג נהג משאית עקב קריסה של גשר הולכי רגל בויצמן. • ביחס לשנה שעברה בנפגעים בכפר סבא - יש זהות הולכי רגל, ירידה בנהגים ונוסעים, עליה ברוכבי אופנוע ורוכבי אופניים • מבחינת סוג הרכב עליה במעורבות של דו גלגלי בתאונות • עליה באחוז הנפגעים הקשישים וירידה בהיפגעות פעוטות (0-4). ירידה בהיפגעות קבוצות הצעירים (20 - 24), הבוגרים (25 - 44) והבוגרים (45 – 64) • היפגעות : השוואה 2013 ל- 2014 ינואר עד מאי • עליה בתאונות הקלות והחמורות בתקופה זו • עליה בנפגעים כולל הולכי רגל • ירידה בנהגי רכב

 11. תקציב הבטיחות בדרכים מעודכן לתאריך 7.7.14

 12. תקציב תשתיות לבטיחות בדרכים מעודכן ל-15.7.2014

 13. מודים לכל השותפים על העשייה המבורכת מאחלים שנה בטוחה בדרכים. המטה העירוני לבטיחות בדרכים

More Related