ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging. Deel “Rijksregister”. CONTEXT:. Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012 – 2015 van de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging. Voorstellen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging' - cicely


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging

Deel “Rijksregister”

context
CONTEXT:

Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012 – 2015 van de Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

voorstellen
Voorstellen

Voor het Departement Binnenlandse Zaken werden meerdere voorstellen geformuleerd, waaronder sommige betrekking hebben op de Algemene Directie Instellingen en Bevolking, meer bepaald op het Rijksregister.

het doel van deze voorstellen is tweeledig
Het doel van deze voorstellen is tweeledig:
 • De volledigheid van het RR versterken:
  • Nieuwe gegevens
  • Oorspronkelijk - nieuwe inschrijvingen:

“Elk in België geboren kind, van wie de ouders niet ingeschreven zijn in de registers bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en voor wie een geboorteakte werd opgemaakt, wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente waar de akte werd opgemaakt als het de Belgische nationaliteit bezit, en in het wachtregister in de andere gevallen.”

 Amendement Kamercommissie Binnenlandse Zaken 23.10.2013 – Bepaling ingetrokken

 • Administratieve vereenvoudiging:
  • e-Birth en e-Death
  • Elektronische handtekening
nieuwe gegevens
Nieuwe gegevens
 • Afstamming in stijgende lijn (reeds opgenomen in de bevolkingsregisters) – IT 110
 • Afstamming in dalende lijn, in de eerste graad in rechtstreekse lijn – IT 114
afstamming in stijgende en dalende lijn
Afstamming in stijgende en dalende lijn

De afstamming in stijgende lijn (IT 110) en in neerdalende lijn (IT 114) worden wettelijke informatietypes.

Het wetsontwerp is momenteel in behandeling in de Kamer (Doc 53-2922) :

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=fr&rightmenu=right&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=2922

overname van de informaties 110 114 in de bestaande dossiers
Overname van de informaties 110 – 114 in de bestaande dossiers
 • De datum van inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de registratie van de informaties burgerlijke stand door de gemeente van de gebeurtenis en tot het opnemen van de afstamming in stijgende en dalende lijn in het RR wordt door de Koning bepaald, maar uiterste datum 1 januari 2015.
 • De bestaande dossiers zouden binnen een termijn van 1 jaar na inwerkingtreding van de bepalingen moeten bijgewerkt worden.
afstamming in stijgende lijn it 110
Afstamming in stijgende lijn – IT 110

Het overnemen van deze informatie in de bestaande dossiers zou geen al te grote problemen mogen opleveren. Immers, de informatie is reeds opgenomen in de bevolkingsregisters en vandaar in het RR.

afstamming in stijgende lijn it 1101
Afstamming in stijgende lijn – IT 110
 • Statistieken

Personen ingeschreven in Belgische gemeente: 11.162.338 (observatiedatum 27.05.2013).

afstamming in neerdalende lijn it 114
Afstamming in neerdalende lijn – IT 114
 • Voor de "normale afstamming", zullen zich vermoedelijk weinig problemen stellen.
 • Voor de afstamming van vreemde onderdanen zal veel afhangen van de werkwijze die werd toegepast bij het opnemen van de informatiegegevens (eerst op basis van een verklaring, vervolgens na voorlegging van een document, fictieve nummers RR, …).
 • Voorbeeld : indien het dossier slechts één IT110 bevat, kan het Rijksregister het nodige doen om de informatie automatisch over te nemen in het dossier van de ascendanten.
afstamming in neerdalende lijn it 1141
Afstamming in neerdalende lijn – IT 114
 • Het RR zal al het mogelijke doen om de bijwerking van de dossiers door de gemeenten zo vlot mogelijk te laten verlopen.
 • Gelet op het gevoelige karakter van deze informaties, zowel voor de betrokken personen als voor de gebruikers van het RR, is het aangewezen om een controle van de ingevoerde gegevens uit te voeren.
 •  De burger moet op één of andere manier zijn akkoord geven betreffende de informatiegegevens die op hem betrekking hebben en die voor zijn afstamming werden geregistreerd.
 • Mogelijkheden:

Typebrief opstellen die naar de ouder wordt gestuurd (opvolging door de gemeente mag geen zware werklast meebrengen; overlast aan de loketten tot een minimum beperken).

nieuwe gegevens1
Nieuwe gegevens
 • Rechtsonbekwaamheid – Akten en beslissingen betreffende de rechtsbekwaamheid van de meerderjarige en de rechtsonbekwaamheid van de minderjarige, evenals de vermelding van de persoon die de meerderjarige of de minderjarige vertegenwoordigd of bijstaat (reeds opgenomen in de bevolkingsregisters) – IT 111 en 113
hervorming van de onbekwaamheid
Hervorming van de onbekwaamheid
 • Wet van 17 maart2013 (B.S. van 14 juni 2013).  
 • De onbekwaamheidmaaktvoortaanonderscheidtussen de persoon en zijngoederen, met meerderemogelijkheden en eensoepelstatuutdat op kortetermijn kan evolueren.
 • De nieuwe codes worden van kracht op 1 juni 2014 (datum van inwerkingtreding van de wet). De codes zijnbijgevolgnog niet van toepassingvoor de volgendeverkiezingen op 25 mei 2014.
nieuwe gegevens2
Nieuwe gegevens
 • Het opnemen van deze nieuwe wettelijke informatiegegevens beantwoordt aan een vraag van talrijke actoren: notarissen, instellingen voor sociale zekerheid,…
 • De gemeenten zullen een termijn van één jaar krijgen om deze nieuwe informatiegegevens in te vullen
administratieve vereenvoudiging
Administratieve Vereenvoudiging

e-Birth en e-Death

= inschrijving in het RR, door de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvindt, van de informatiegegevens die op een akte van de burgerlijke stand vermeld staan.

 De toekomstige wet gaat de inschrijving aan de bron van gebeurtenissen van burgerlijke stand verplicht maken.

wettelijk gezien verwijzing naar het koninklijk besluit van 3 april 1984

Administratieve Vereenvoudiging

“De Koning stelt de procedure en modaliteiten vast van deze registratie, net zoals van de procedure van verificatie van de informatiegegevens door de overheden bedoeld in artikel 4, eerste lid ( de gemeenten)”

WETTELIJK GEZIEN: VERWIJZING NAAR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 april 1984